– Individuálna meditácia 2003-07-10

Tento článok pojednáva o schopnosti ľudskej mysle podržať dlhodobejšie jednu sexuálnu spomienku. Pri riešení problémov migrénami trpiacich osôb som prišiel na to, že ich migréna spočíva na tom, že ich mozoček v zadnej časti hlavy si svojvoľne vyberie sexuálny obraz a tento, ako sa povie, zasekne. Teda tento obraz sa trvalo objavuje v mysli migrenóznej osoby aj niekoľko hodín. O tomto migrenózna osoba nevie a nevie zlikvidovať takýto obraz. Migréna sa usadzuje rôzne, podľa druhu zaseknutého obrazu. Spravidla to je niektorá časť mozgu, ale tak isto to môže byť aj niektorý ľudský orgán v tele, prípadne iba niektorá oblasť buniek. Tento poznatok ma viedol k tomu, aby som skúsil podržať niektorý sexuálny obraz dlhšie, asi 5 až 10 minút. Výsledok bol jasný, dostal som stav podobný migréne. Nebojte sa, nejde mi o to, aby som si prežil migrénu, ale o to, ako tento mechanizmus využiť v meditačnej praxi. Keď si viem nahodiť jednu statickú sexuálnu predstavu, tak si dokážem nahodiť predstáv viac, alebo nemám žiadne sexuálne predstavy. Je tu samozrejme jedno riziko, že keď sexuálny obrázok podržíte napríklad 30 minút, tak si migrénu budete musieť odtrpieť a nič a nikto ju nezastaví. Preto pri týchto nácvikoch treba postupovať zodpovedne, ale na vlastné riziko. Migrenóznemu objektu pomáha v migréne nahodenie viacerých sexuálnych obrazov naraz a ich kvalitné podržanie. Záverom by som chcel upozorniť na možnosť ďalšieho rozvoja Sexuálnej školy pomocou dlhšie fixovaných sexuálnych predstáv.

Pridaj komentár