Vytvorenie reinkarnačného balíčka, ktorý bude obsahovať vlastné spomienky zo 7. neurónových oblastí vo vlastnom tele. Ide nám o úsilie zmeniť ľudský prístup k vlastným spomienkam. Ide nám o to, aby sme vlastné spomienky postavili v hodnotovom rebríčku čo najvyššie a považovali ich za to najdôležitejšie v celom nekonečnom priestore.

Nie je jednoduché zaujať takúto pozíciu autistu, ktorého nič nezaujíma, nič neteší a chce žiť iba vo svojich predstavách. A práve tento stav autistu nám mimoriadne vyhovuje v tom, aby sme ho použili v systéme túlania sa vo vlastných spomienkach a navršovali ich hodnotu. Sme samozrejme, čo sa týka reinkarnácie, autistami, ktorí vedome stíšia celý svoj organizmus a niektoré časti v orgánoch úplne pozastavia. To nám dovolí sa psychicky prirodzene presunúť dočasne na šedú kôru veľkého mozgu. No nebudeme pokračovať v dynamizácii a neotvoríme si psychický vstup do sveta mŕtvych spomienok, ktorý prekrýva reálny astronomický kozmos.

Môžeme tvrdiť, že zatiaľ dosť dobre poznáme zákonitosti sveta mŕtvych, ktorý ide všetkými smermi okolo nás do vzdialenosti až 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Už vieme, že svet mŕtvych vytvárajú čierne diery a pulzary v astronomickom kozme. No pokiaľ prekročíme priestor od nás všetkými smermi a psychicky dosiahneme vzdialenosť približne 20 biliónov rokov krát 4000 miliárd svetelných rokov, tak zistíme, že objem tohto kozmického priestoru tvoria na 70 % anti čierne diery. A iba 30 % tvoria čierne diery a pulzary. Tieto anti čierne diery ničia a devastujú klasický svet mŕtvych, pokiaľ nie je uložený až na úroveň atómov v molekulách chemických látok. A takto uložené spomienky do sveta mŕtvych spomienok sú iba u jedného zatiaľ nám známeho UFO organického života v kozme. V podstate je to náhoda, že do oblasti existencie tohto života v kozme sa valí anti čierna diera o veľkosti našej galaxie a tá ho núti vedome ukladať spomienky svojho druhu rovno do mikrosveta, kde anti čierna diera svojou aktivitou nezasahuje.

A preto sme svoje reinkarnačné ambície prehodnotili a začali sme aktívne cvičiť kontrolovateľný prienik na atómovú úroveň. Ideme psychicky cez bunkové blany za pomoci mozočku a rezonancií, ideme cez orgániky v bunkách, ideme ešte hlbšie cez bunkové a mitochondriálne jadro, ideme cez chromozómy, ideme do génov a prejdeme aj to biochemických molekúl rôznych kombinácií prvkov. A ďalej ide iba vnútro atómov a tu sa chceme usadiť psychicky a odtiaľto operovať. Je to kontrolovateľná cesta do atómov za pomoci pudov, anjelských sfér detských dyslektikov, cez UFO organického života, ktoré fungujú na tejto úrovni. No prenikneme sem hlavne silou vôle a chuti tu pôsobiť.

Teda v oblasti ezoteriky nás čaká zásadný zvrat a realizovať ezoterickú cestu vo vnútri atómov. Nebude to jednoduché a budeme sa učiť prenikať psychicky do termojadrových reakcií, do nukleárnych reakcií vo vnútri Slnka. Naučíme sa ukladať spomienky až do tejto hĺbky našej existencie.

Naďalej však programujeme prienik do 7. neurónových oblastí vo vlastnom tele. Cvičíme stav autistu v kómatickom stave, predstavujeme si spomienky v autohypnotickom stave v náboženských predstavách, mytologických predstavách, v zvieracích pudoch, v reflexívnom správaní z miechy. Potom v stave stigmatických rán vhodného tvaru. Potom je tu systém nekonečného kopírovania všetkých spomienok. Program na postupné rozpustenie anjelských odtlačkov v pamäťových predstavách. Program fotenia všetkého, čo potrebujeme zo sveta živých aj mŕtvych. Program fotenia všetkého zvieracieho. Program nekonečného počítania nekonečna v zmysle neustále píšem jedno číslo a neprestanem ho písať nekonečne dlho. Program zahusťovania. Reinkarnačný balíček je fabrika na spracovanie informácií a ich prepracovanie do efektívneho systému na úrovni atómov sveta mŕtvych.

Pridaj komentár