Všestranný veštec. 6 neurónových oblastí. 6 neurónových oblastí a aura okolo tela. Technika kyvadla. Technika tarotových obrázkov. Technika postavičiek. Použitie mapy. Zoznam toho, čo sa skúma. Technika porovnávania. Sugerácia fyzickej chorobnosti. Sugerácia psychickej chorobnosti. Veštectvo informačných polí. Veštectvo senzibilné. Veštectvo v jogínskom stave. Veštectvo kostí. Veštectvo kozmické. Veštectvo siamských dvojčiat. Veštectvo v stave média. Veštectvo obalmi. Veštectvo klinické. Veštectvo tranzové. Veštectvo Silva. Veštectvo prútikárske. Veštectvo anjelské. Veštectvo znakové. Veštectvo pyramidálne. Veštectvo alternatívne. Veštectvo spirit. Veštectvo inštinktívne. Veštectvo cez svalové platničky. Veštectvo seansové.

Všestranný veštec. Pre oblasť duchovnej cesty je potrebné a životu dôležité zvládnuť veštecké techniky, a pokiaľ možno všetky najdôležitejšie, aby ste mohli jednak v sebe sledovať duchovnú cestu, ale aj pomáhať ľuďom okolo seba. Tak isto treba veštecky získavať informácie z informačných polí, ktoré tvoria spomienky mŕtvych zvierat okolo nás. Uvedomujem si, že veštecké výkony a ich zvládnutie vyžaduje veľa úsilia a trápenia. Bez nich je však duchovná cesta veľmi nejasná a boľavá. Ezoterik by sa postupným snažením mal prepracovať k schopnosti aplikovať akýkoľvek druh vešteckej techniky.

6 neurónových oblastí a aura okolo tela. Ezoterik, ktorý chce realizovať cestu všestrannosti a špecializácie v každej oblastí ezoteriky, sa potrebuje naučiť koncentrovať do 6. neurónových oblastí svojho tela. To je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Bežný veštec realizuje veštecké výkony z niektorej zo 6. neurónových oblastí. 6 neurónových oblastí a 6 rôznych veštcov, ktorí robia veštecké výkony z jednej neurónovej oblasti. Teda sa treba naučiť skoncentrovať do každej zo 6. oblastí samostatne a tu si nahodiť stav uverenia v duševnú a fyzickú chorobu. Sugerácia je presvedčivá a nespochybňuje sa. Potom je treba dať si pred seba fotografiu veštecky ošetrovanej osoby alebo nakresliť jej postavu. Napísať meno, priezvisko, vek a adresu. K tomu si priložiť zoznam toho, čo chceme skúmať v danej osobe alebo v danom informačnom poli. Pre info polia použijeme mapy, do ktorých kreslíme krúžky alebo trojuholníky. Na začiatku treba použiť fyzické kyvadlo, teda niečo zavesené na špagátiku. Môže to byť kľúč alebo niečo podobné. Keď budete vo veštectve zdatnejší, používajte kyvadlo iba v predstave. Tak isto si môžete pre svoje veštecké začiatky vyrobiť vlastné tarotové karty s tým, že sa inšpiruje klasickými tarotovými kartami. Nájdete ich v Tarotovej galérii na stránke. Najjednoduchšia technika je porovnávať dve osoby medzi sebou, ktoré dobre poznáte. Či sa k sebe hodia, alebo nie. K veštecky ošetrovanej osobe dáte osobu dobrú a osobu deštruktívnu a cítite, ktorá sa spojí s postavou veštecky ošetrovanej osoby.

Veštectvo informačných polí. Ide o špeciálnu techniku vo veštectve pre ezoterika životne dôležitú a prepotrebnú. Pod informačnými poliami rozumieme spomienky ľudí a zvierat a ich rôzne druhy kópií kdekoľvek. Po smrti človeka a zvieraťa spomienky nezanikajú a sú zakódované do inej podoby. Veštec informačných polí dokáže toto kódovanie prelomiť a využiť na skúmanie tých, ktorí išli cestou duchovna. Informačné polia majú výhodu, že ich nemožno zničiť alebo pozmeniť. A to je jedinečné pre duchovnú cestu. Majú schopnosť dať vám reálny obraz o ezoterike a ezoterickom snažení. Na veštecké výkony v informačných poliach je potrebné dopracovať sa veštectvu v kozmickom vedomí, poznať ezoteriku veľmi dôkladne a ovládať čo najviac vešteckých výkonov. Pre ezoterika je dôležité, aby nezostával trvalo vo vešteckých výkonoch a vedel sa vracať do štandardného stavu mysle. Ezoterika nie je pre duševne choré osoby, ale pre silne štandardné osobnosti, ktoré sa dokážu dostať do hociktorého ezoterického stavu a vracať sa z neho.

Veštectvo senzibilné. Veštecký senzibil je veštec, ktorý dokáže vyciťovať energetické stavy v sebe a iných osobách. Uvedomte si, že vo vás a okolo vás prúdi magmatická energia a ezoterik sa musí naučiť túto energiu vyciťovať pomocou počúvania cez šedú kôru spánkových lalokov. Tak isto sa musí naučiť ezoterik posielať do magmatických energií obal v blízkosti pupku. Ide o energetický útvar v tvare pingpongovej loptičky, ktorý obsahuje informácie z embryonálneho vývoja. Skoncentrovať sa sem a tento obal uvoľniť do magmatických polí, ktoré prekrývajú informačný kozmos zo zvieracích a ľudských energií. Upozorňujem, že tento obal okolo pupku treba dôsledne vrátiť do tela a nedovoliť, aby sa túlal kde kade. Môže sa to vypomstiť na zlom zdravotnom a psychickom stave.

Veštectvo jogínsky stav. Ide o špeciálny veštecký stav, kde všetko psychické je vytesnené do aury okolo vás a vo vnútri idú jemné sexuálne predstavy a energie. Všetko zo 6. oblastí neurónov je v aure a vo vnútri tela nie je nič, ani jeden zo 16. obalov. Všetko je v aure okolo tela. Pred sebou možno vnímať znak stromčeka, ktorý môžete zmeniť na obrázok ošetrovanej osoby. V tomto vedomí sa dobre veštecky ošetruje a medituje na tektonicky porušené miesta na Zemi a v kozme.

Veštectvo kostí. Toto je špeciálny druh vedomia, ktoré uviazlo v gangliách a nervstve kostí. Všetko z neurónových oblastí je v kostnom systéme a odtiaľto sa robí veštecký výkon. Vyznačuje sa pragmatickosťou vešteckého výkonu. Použijete ho v prípade potreby a keď bude vhodný.

Veštectvo kozmické. Ide o špeciálny stav kozmického vedomia, ktorý sa psychicky usadí pri každom orgáne tela a v aure okolo každého orgánu sa vytvorí obal, ktorý obsahuje všetky schopnosti v oblasti ezoteriky. Takto sa to objaví všade okolo každého orgánu tela. V kozmickom vedomí možno veľmi dobre skúmať informačné polia v celom informačnom kozme.

Veštectvo siamských dvojčiat. Špeciálny stav vedomia, ktorý dovoľuje spolupracovať s inou veštecky nadanou osobou. Treba prejsť siamským zasvätením a využiť tento model veštectva s väčšou kapacitou neurónov ako je obvyklé.

Veštectvo stav média. Je to špeciálny stav vedomia, v ktorom sa všetko skracuje a zmenšuje. Treba sugeráciu totálneho šialenstva a pocit, že treba splniť príkaz, ktorý ste si dali sami pre seba. Pracuje sa veštecky cez svet častíc a psychické prejavy idú nie cez molekulový, ale časticový svet. Po vešteckom výkone treba tento stav vrátiť naspäť. Mohlo by to mať neblahý vplyv na psychiku.

Veštectvo obalmi. Na diaľku možno robiť veštecké výkony cez 18 obalov tela. Jednoducho niektorý vypustiť, a potom použiť na veštecké výkony, no za predpokladu, že všetky upracete naspäť na fyzické miesto v tele. Je to potrebná psychohygiena.

Veštectvo klinické. Pri klinickom veštectve použijete stav sugerácie zomierania a otvoríte klinický obal z neurónov veľkého mozgu, ktorý použijete na veštecký výkon na diaľku k veštecky ošetrovanej osobe. Potom všetko vrátiť naspäť.

Veštectvo znakové. Spravidla použijete pri mozočku. Všetko beží prirodzene v znakoch.

Veštectvo pyramidálne. Pre veštecké výkony použijete vnútro pyramídy a navodíte si stav, ako keby ste bol vo vnútri v pyramíde a až potom sa pustíte do vešteckých výkonov.

Veštectvo spirit. Pri tomto veštectve použijete 90 % informačného poľa z kostných pozostatkov, ktoré môžete zosať do seba a potom poslať na vešteckú prácu.

Veštectvo anjelské. Budeme tu prezentovať určitý výskum, ktorý má poukázať na to, ako pracujú najlepší anjelskí zasväcovatelia. Skúmali sme žijúcich ľudí, ktorí pracujú v anjelskom veštectve. V sektore zemepisnej dĺžky a šírky (15, L) Austrália, v sektore (13, G ) a (12, E ), Ázia, v sektore (6, H) Afrika, v sektore (14, L) Južná Amerika. Všetky tieto živé osoby mali detskú psychiku, boli usadené v niektorej zo 6. neurónových oblastí, používali anjelské predstavy zo spomienok a mali vyrobené anjelské postavičky a anjelsky ladené veštecké karty, ktoré boli inšpirované klasickými tarotovými kartami. Jedna mala veľké postavy anjelov v aure, ďalšia bola v mediálnom stave. Tento stav možno dosiahnuť sugeráciou duševného šialenstva a uveriť mu a zároveň mať pocit, že všetko dookola sa neustále trvalo zmenšuje. V takomto stave potom robiť veštecké výkony alebo pôsobiť na ľudí, aby konali rozumne a k šťastnému osudu.

Potom sme prezentovali tých najlepších, ktorí už nie sú medzi živými v sektore Mikronézie (1, I) západná pologuľa. Ďalej v Afrike (6, J ), v Turecku (5, F ), v Indii (10, H) – v tomto prípade bola osoba spopolnená, v Španielsku (2, F). Osoby mali rozvinuté viaceré veštecké schopnosti, tak isto mali kozmické vedomie a stav média. Ten si nahodíme sugeráciou uverenia, že sme zošaleli a pocitom, že svet sa neustále zmenšuje. Vo vnútri máte pocit, že všetko psychické, čo v sebe máte, sa dostáva do tohto mikrosveta častíc. Tieto stavy vychádzajú zvnútra neurónov v ľudskom organizme. Tak isto tieto osoby využívali svoju myseľ na napojenie sa na iné médiá a podobných ľudí s cieľom ostatným pomáhať. Hovoríme o seansovom veštectve a ovplyvňovaní.

Pridaj komentár