Nácvik šamanských anjelských sfér, ktoré vytvorili prírodní ľudia ako interakciu prírodnej ľudskej psychiky a prírodných objektov. Po smrti šamana, ktorý vytváral v sebe anjelské postavy v tvare človeka alebo zvieraťa, ho tieto postavy opustia a umiestnia sa vo svete mŕtvych spomienok. Do tejto sféry sa vstupuje cez stavy klinickej smrti. Ináč sú neprístupné. Dodnes funguje vzájomná komunikácia medzi anjelským svetom a ľuďmi.

V prvom rade si treba uvedomiť, že anjelské sféry sa necvičia v klasickom ľudskom vedomí, kde neuróny veľkého mozgu sú nastavené ku klasickému ľudskému mysleniu. V takto nastavených neurónoch sa hlavne o anjeloch premýšľa a hľadajú sa všeobecné zákonitosti. S anjelskými sférami sa v prvom rade pracuje v rovine, keď sa neuróny veľkého mozgu nastavia do polohy, že neviem čítať, písať a klasicky myslieť. Meditujúci si nasugerujú tento stav a uveria mu. Spomenú si na prírodu a dosahujú v celom tele zjednotenie s prírodou. Cítia sa ako zviera alebo strom. To je základné naladenie, ktoré musia dosiahnuť v 6. neurónových oblastiach svojho tela.

Vo veľkom mozgu je to stav chápania prírody cez anjelské sféry šamanov a meditujúci tu dokážu nahodiť sugeratívne stav klinickej smrti. To je stav, cez ktorý možno mať priamy kontakt na anjelské sféry šamanov. V tomto klinickom stave odporúčam anjelské sféry iba obzerať a robiť fotografie ako turista. Neodporúčam anjelské sféry viazať priamo do seba alebo okolo seba. Trvalé viazanie anjelov cez stavy klinickej smrti môže poškodzovať psychiku, anjelské sféry treba vracať naspäť do sveta mŕtvych. Bližšie Plazmatická škola.

Potom je tu koncentrácia do stredného mozgu a stavu spánku a snového archívu, ktorý má každý z nás v tomto mozgu uložený. Nehľadajte v snoch a snovom archíve anjelské postavičky. Anjelské sféry sú tu prekódované do snových symbolov. Napríklad pierková anjelská sféra tu je ako symbol kufra a u každého je to inak. Snové anjelské sféry sa do snov dostanú znovu ako odtlačok a foto šamanských anjelských sfér z dimenzie klinickej smrti. Meditácia spočíva v transformácii snov šamanov do vlastných snov. Bližšie Snová škola.

Potom je tu možnosť meditácie v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy a to pod zrakovým mozgom. Má veľkosť tenisovej loptičky. Koncentrácia iba do tejto oblasti a nespájať sem stredný mozog. V tomto prípade sa vám postavičky anjelov a zvierat automaticky zmenia na znaky. Hovoríme o kabalistickom prírodnom vedomí, kde je všetko v znakoch a nie v obrazoch. Bližšie Kabalistická škola.

Potom je možnosť meditácie do miechy, ktorá je v celej dĺžke chrbtice. Tu je s prírodou a prírodným vedomím veľmi dobrý kontakt. Tu možno pestovať magický spôsob koncentrácie do seba alebo na niečo okolo seba. Hovoríme o magickom spôsobe koncentrovania sa. V každom úseku miechy možno pestovať iný spôsob magických rituálov. Bližšie Magická škola.

Potom je tu oblasť koncentrácie do brušného mozgu, ktorý je v stene tenkých a hrubých čriev. Tu sa najlepšie dostanete do zvieracieho vedomia. Ide o stav, keď sa necháte brušným mozgom riadiť a robíte to, čo vám prikáže a nie to, čo by ste chceli robiť. Všetko robíte iba v pocitoch a predstavách, a nie fyzicky. Tadiaľto je možné pracovať s magnetizmom magmatického poľa Zeme. Hlavne energetické liečby, ale aj energetické vyciťovanie objektov okolo seba. Bližšie v Reiki škole.

Zostala nám posledná oblasť a to sú ganglie pri orgánoch a systémoch tela ako sú nervové dráhy, lymfatické dráhy a krvné riečište. Ide o zhluky neurónov veľkosti špendlíkovej hlavičky. Nachádzajú sa v koži, odkiaľ sa dobre komunikuje s aurou okolo tela. Potom sú v tuku. Tu možno vytvárať chemické látky na podporu chemických procesov, ktoré sprevádzajú každú meditáciu. Bližšie Geriatrická poradňa. Potom sú ganglie bielej kostnej hmoty. Táto oblasť smeruje do stavov stigmatizovaných šamanov. Bližšie Cesta k Bohu. Ďalej sú ganglie svalov, ktoré smerujú do stavov prírodnej Silvovky. Sem zaraďujeme celý nervový systém, tak isto nervové zakončenia vo svaloch, hlasivky v krku, pobrušnicovú membránu. Všetko je to o rezonanciách. Bližšie Silva škola. Potom sú to ganglie krvného riečišťa. Dovoľujú vnímať svet okolo plasticky a priestorovo. Potom sú to neuróny lymfatického systému. Túto oblasť ešte nevieme zaradiť. Potom sú to hormonálne žľazy a v nich nachádzajúce sa neuróny. Vedú do magnetických zápisov v magmatickom jadre Zeme. Uvedomte si, že všetko, čo človek spraví, je každú sekundu jeho života zapisované do magmatických síl Zeme a možno to vyhľadať, oživovať a presúvať. Potom sú to ganglie okolo orgánov tela. V nich sa prevádza kozmické vedomie. Bližšie v Kozmos sekcii.

Prácu s anjelskými sférami začíname nahodením detskej psychiky z obdobia 4. rokov, kedy každému z nás stigmatický šaman uloží odtlačok anjelskej sféry do oblasti hrude. Dá sa s ňou spojiť a vhodne dynamizovať. Tu sa môžu vnímať rôzne anjelské sféry – čierne, sivasté a inej farby a stavu. Sivasté sféry vedú k rozhodovaniu sa podľa toho, čo vám chutí a robí dobre. Čierne anjelské sféry idú do deštruktívneho konania. Vodovité, biele, zlatisté, diamantové a pulzačné vedú k rozumovému a pravdivému správaniu a aj pre okolie sú na prospech. Ostatné cvičenia si nájdete v Anjelskej škole.

V rámci šamanstva sa venujeme aj informačným poliam zomretých zvierat z prehistórie Zeme. Sledujeme spomienky, ktoré sa po smrti zvierat zapísali do oblasti klinickej smrti. Nezapisujú tu spomienky zvieratá s nižšou úrovňou neurónov. Teda iba také, čo si dokázali niečo zapamätať. Prepracovali sme sa až do devónu a to je 360 miliónov rokov pred naším letopočtom. Máme tu 5 zápisov zvierat, z ktorých sa vyvinul ľudský rod. Prvý zápis je 600 miliónov rokov starý a do obdobia 360 miliónov vznikajú ešte 4 zápisy. Prvý zápis našich zvieracích predkov sa podobá na mroža vo vode. Druhý zápis už lozí na súši. Tretí zápis sa už vzpriamuje a chodí po zemi, ale aj do mora. Podobá sa na chlpatého mroža. Ďalší zápis sa podobá na mroža, ale už má 4 končatiny s plávacími blanami. Zaujímavý je info zápis mutantov tej doby, ktorí mali dvojité orgány, dvojité končatiny, dvaja jedinci boli zrastení. Toto info pole sa pomaličky pohybuje a nemožno ho nájsť na jednom mieste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.