Snažím sa zdravo žiť, meditovať, preciťovať prítomnosť, na veci sa pozerať tak, že všetko má svoj krásny hlboký a najvyšší zmysel, verím v dobrého a milujúceho Boha a anjelov, rada by som bola prospešná a užitočná, zaujímam sa o ezoteriku – neviem, o čo skôr, lebo nadchýna ma veľa vecí, niekedy mám pocit, že môžem pomôcť uľaviť iným bolesť či liečiť, no neviem, či si to len nenahováram.

Veštecky som sa pozrel do vášho podvedomia. Bola to báječná exkurzia do astrálu alebo do akaši alebo do božieho sveta plného anjelských sfér. Bolo to krásne a príjemné. No pre vás to môže znamenať aj značné životné nepríjemnosti, pretože vo vás je s anjelskými sférami manipulované neodborne a príliš riskantne. Mali by ste sa naučiť svetu anjelov aj rozumieť.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo miechu, stupeň chorobnosti 42, čo je už bežiaca choroba zistiteľná lekárskymi metódami. Úplne nedostatočná rekonštrukcia a obnova funkcií miechy. Odporúčam, aby ste sa začali neodkladne venovať zdravotnému stavu miechy, pokiaľ nebude neskoro. Kyvadlo ďalej neobkreslilo svaly. Stupeň chorobnosti 14 až 24, čo je disharmonický stav. Disharmonické sú aj všetky hormonálne žľazy. Ostatné oblasti tela v poriadku. Odporúčam vám začať sa seriózne zaoberať zdravotným stavom.

Psychický stav
Bohužiaľ nemôžem tvrdiť, že vaša psychika je v štandardnom stave. Aurický obal vyjadrujúci váš psychický stav je až príliš vzdialený od fyzického tela a tiež vnútorné energetické obaly sú von z tela a to všetky. Nedokážete sa vracať do štandardného stavu, čo nie je dobré. Riskujete, že na meditácie môžete zle doplatiť. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa hrnie do meditácií hlava–nehlava a nevníma možné nebezpečenstvá.

Povaha
Dlhodobo ste psychickými prejavmi usadená v gangliách tela, konkrétne v gangliách tuku okolo svalov.

Sexus povahy
Je umiestnený v gangliách tuku. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je vnútorne uzavretá a komunikácia erotického charakteru je problémová.

Sexuálne centrum
Je vytvorené energeticky v hlave. Ide o centrum podporujúce určité ambície a ciele. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má chuť niečo dosiahnuť, ale nedokáže to sama. Potrebuje sa v živote o niekoho oprieť.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: je nejasná a skôr anjelské duchovné sféry. Povrchová vzrušivosť: anjelské sféry. Pohlavná vzrušivosť: silné anjelské svetlo. Citová vzrušivosť: odmietate všetko a všetkých, zúfalosť a vnútorný tranzový nekľud. Celkovo problematické podvedomie na vytvorenie partnerského vzťahu.

Stav obalov
Diagnostikujem uložené informácie z informačných polí. Hovorí sa tomu astrál, akaša. Vytvorili to ľudia svojou aktivitou a vytvára sa hlavne po smrti ľudí. Možno to nazvať aj boží svet, mytologický svet a pod.

1.aura obal – pri gangliách, v ktorých je uložená vaša psychika a reakcie, sa vytvára okolo vás guľovitá aura. Obsahuje stiahnuté fyzické polia všetkého okolo magnetov. Tak isto obsahuje info polia tých, ktorí sa venovali magnetickým liečbam. Zdalo sa, že je to fajn, ale tieto procesy negatívne pôsobia na vaše zdravie a nedovoľujú obnovu neurónov v mieche. Spôsobujú, že pol tela je plus magnet a pol tela je mínus magnet. Tento stav blokuje normálne fungovanie energií v tele. Devastuje neuróny miechy a spôsobuje neštandardné psychické pochody. Znovu zlé psychoterapeutické ošetrenie práce s informačnými poliami astrálu.
2.klinický obal nemáte rozvinutý, neprežili ste klinickú smrť.
3.Lama tulku – nemáte tento záznam ľudí, ktorí sa vedeli reinkarnovať za života, v sebe, ale okolo seba. Zase nevedomosť, ako pracovať s astrálom. Tieto informačné polia, ktoré ste si násilne pritiahli k sebe, sa usilujú dostať do vás a spôsobujú psychickú destabilizáciu.
4.spirit obal – do aury okolo seba sťahujete info polia mŕtvych ľudí. Nie je to vo vás len kvôli čudným energiám. Tak isto chýba k info poliam mŕtvych ľudí profesionálny prístup.
5.túžby obal – je von z tela a obsahuje túžby už nežijúcich ľudí. Nesie informácie ľudí, ktorí na svojom tele dokázali udržať rôzne predmety a chceli by uniesť aj auto. Prehnané túžby.
6.mozoček obal, poslanie v živote – obal je vyosený z tela von. Obsahuje záznam o tom, čomu by ste sa mali venovať. Jednoznačne ezoterike anjelských sfér a pomáhať ľuďom na ich duchovnej ceste.
7.rodostrom obal je mimo tela , čo spôsobuje psychickú destabilizáciu. Obsahuje informácie z astrálu o osobe, ktorá sa venovala anjelským sféram a výkladu osudu ľudí.
8.kostný záznam – viažete informačné polia anjelov z astrálu do kostného záznamu. Znovu príliš veľká sila, ktorá destabilizuje psychiku. Bolo by nutné naučiť sa robiť s anjelskými sférami.
9.dieťa obal je znovu mimo telo. Obsahuje záznamy o deštrukcii a ničivosti. Tento obal je mimo vašu kontrolu a spôsobuje najsilnejšiu destabilizáciu psychiky. Svojvoľne pracuje v astrále a viaže na vás anjelské sféry. Nebezpečné tendencie.
10.zvierací obal je mimo telo, je nerozvinutý a neobsahuje žiadne informácie.
11.eros obal je mimo telo. Je silne rozvinutý a obsahuje informácie erotiky a anjelských sfér. Teda predstavy milovania s anjelskými sférami vo svojej mysli.
12.zápis spomienok – zapisujete ich štandardne do veľkého mozgu. Sú pomiešané s info poliami astrálu. Anjelské sféry.
13.šaman obal je mimo telo. Je nerozvinutý.
14.7 obalov spolu sú mimo telo. Obsahujú súhrn informácií o všetkých druhoch anjelských sfér, ktoré kedy ľudia vytvorili manipuláciou s informáciami v astrále alebo akaši erotickom.
15.vnútro neurónov – tento obal máte a nie je rozvinutý.
16.chromá chrbtica – tento obal je rozvinutý kvôli chorobnosti miechy. No neobsahuje žiadne informácie. Iba informačné pole čierneho deštruktívneho anjela. Pôsobí hlavne do vášho nočného podvedomia. Vyvoláva chaos a zmätok.
17.tranzové pohybové telo – máte v sebe vytvorené pocitom neustáleho trasenia sa v určitom tanci. Mentálne nekľudné predstavy.
18.tranzové zvukové telo je rozvinuté ako spev ženských a mužských hlasov. Hypnotické schopnosti.
19.extáza stav – sugeráciou vôní viete rozvinúť v sebe aj extatické stavy eufórie.

Pôrod
Počas pôrodu matka dostala injekcie na upokojenie. Zažila extázu blaženosti a nič necítila. Zato vo vás sa otvorila rajská záhrada a napojilo vás to na anjelské sféry. Ako keby ste sa zrodili do rajskej záhrady. Neštandardná psychika.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Snaha informačných polí obsadiť celú psychiku.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Vnútorný svet vás riadi správnym smerom, ale často sa vydáte nesprávne. No vždy vás to vráti naspäť. Ste ako zvedavé a neposlušné dievčatko, ktoré si chce ubližovať.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Všade plno anjelských znakov. Pridávate ďalšie, ale bez záujmu s nimi pracovať.

Astrológia miechy
Nesprávne fungujúce neuróny bez anjelských sfér.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Veľké anjelské zvieratá a dostatok životnej energie.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Túžba byť sama so svojím vnútorným svetom a nezáujem o vonkajší svet. Nechuť vracať sa do reality.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch našťastie viete udržať zmysel pre zdravie a šťastný osud. Dokážete spraviť s anjelskými sférami poriadok a chránite snovú oblasť pred ich vplyvom.

Hviezdy, šťastný osud
Keď zvládnete svoju psychiku a budete vládnuť svetu informačných polí anjelov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.