Pyramidálna ezoterika. Anjel. Vnútro pyramíd. Anjel. Povrch pyramíd. Anjel. Okolo pyramíd. Anjel. Info polia anjelské. Anjel. Anjelizácia ezoteriky. Anjel. Kultové stavby. Anjel. 6 neurónových oblastí. Anjel. Všetky psychické stavy do pyramidálneho tvaru. Mágia pyramíd. Anjel. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Začali sme sa venovať ezoterike, ktorá vznikla na základe špeciálneho tvaru pyramídy. Už samotné historické kultúry vlastne po celom svete stavali pyramídy a nechali ovplyvňovať psychiku týmto fenoménom. Pyramídy sa stavali v starovekom Egypte, Amerike, Číne, Somálsku a v iných krajinách. Prvé pyramídy vznikali pravdepodobne z navŕšeného kamenia a zeminy. Postupne sa technológia výstavby pyramíd zdokonaľuje až končí pri opracovaní kamenných blokov a ich navŕšením do tvaru pyramíd. Možno ani samotní tvorcovia pyramíd netušili, ako vlastne pyramídy pôsobili na ich psychiku.

Nechystáme sa venovať výstavbe pyramíd vo vonkajšom svete. Treba to dobre rozlišovať. Naším záujmom je vybudovať si pyramidálne vedomie vo vnútri vlastnej duše a vo svojich spomienkach. Ide skôr o účely meditačné, psychoterapeutické a liečivé. Preto je potrebné zostrojiť si meditačnú pyramídu vhodných rozmerov z určitého materiálu rovno v byte. Pyramída môže byť dokonca vytvorená iba zo špagátov, čo úplne postačí. Pre účely liečenia by mala byť taká veľká, aby sa človek do nej zmestil celý a mohol si v nej aj poležať.

Pre meditácie postačí menšia pyramída, aby sa do vnútorného priestoru mohla dať ruka a aby sa ňou dalo voľne v pyramíde a okolo nej pohybovať. Prvé cvičenia sú fyzické a ide o to, aby ste dokázali veštecky a senzibilne vnímať procesy v pyramíde. Postupne môžeme s pyramídou experimentovať. Koncentrujeme sa do okolia pyramídy, dovnútra pyramídy, na povrch pyramídy. Do pyramídy môžeme vkladať menšie pyramídy z rôzneho materiálu. Môžete si vyskúšať vkladanie žiletiek, kúskov potravy a podobne.

Na nastavenie psychiky sa dajú dobre použiť aj obrázky pyramíd a všetkého, čo sa okolo pyramíd dialo. K tomuto účelu môžete využiť obrázky o pyramídach. V galérii obrázkov z internetu si ich nájdete dostatok. Ide hlavne o to, aby ste si toto všetko uložili do svojich spomienok a potom to využili k vhodnému naladeniu svojej mysle.

Pred každou meditáciou si spomeniete na všetko okolo pyramíd a potlačíte všetko, čo s pyramídami a hlavne s pyramidálnym tvarom nesúvisí. Teda aktivizujete určitý druh spomienok a ostatné potláčate. Do pyramidálneho stavu upravujete hlavne zmyslové orgány: oči, uši, jazyk, prsty a povrch tela. Potom stav pyramíd presúvate aj na zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej, kde sú uložené centrá vnímania obrazu, zvuku, čuchu, chute a hmatu.

Teraz bude závisieť od vás, kam sa vyberiete v pyramidálnej ezoterike. Pokiaľ sa chcete liečiť, tak využijete vonkajší priestor pyramídy a usilujete sa nájsť okolo fyzickej pyramídy pred sebou taký bod, ktorý vás môže preliečovať. Samozrejme, že pyramídu si môžete vytvoriť v sebe alebo v aurickom obale okolo seba. To závisí na úrovni vašej koncentrácie a predstavivosti. Teda vybrali ste si vonkajší priestor pyramídy a snažíte sa týmto stavom preliečovať.

Pokiaľ sa rozhodnete pre vnútro pyramídy, tak potom môžete aktívne pôsobiť do oblasti vašej psychiky. Dosiahnuť stav ukľudnenia alebo dynamizácie chuti niečo robiť. V pyramíde si nájdete najvhodnejší bod a na tento sa koncentrujete. Z tohto bodu sa do vás prenáša určitá sila a pomáha vám inak sa naladiť.

Pokiaľ sa rozhodnete pre meditáciu a duchovnú cestu, tak je potrebné, aby ste svoju pozornosť upriamili na povrch pyramídy. Teda ste rozhodnutí, že chcete duchovne rásť a spoznať aj pyramidálnu duchovnú cestu. Z tohto dôvodu si vyberiete niektorý bod na povrchu pyramídy. Koncentrujete sa naň a silu koncentrácie necháte pôsobiť vo vnútra svojho tela. Môžete si odmeditovať na každý kúsok povrchu pyramídy. Skúmate, ako to funguje a ponárate sa hlbšie do pyramidálnej duchovnej cesty.

No existuje aj efektívnejšia forma meditácie a to je vhodne si naladiť 6 neurónových oblastí svojho tela ako je veľký mozog, mozoček, stredný mozog, miecha, brušný mozog a ganglie. V týchto 6. oblastiach si nasadíte anjelské predstavy šamanov. Pomôžete si obrázkami v Galérií anjelských zasvätení. Keď vaše neurónové oblasti príjmu anjelské predstavy a sú vhodne naladené na vnímanie reality, tak sa pustíte do inej meditácie ako doteraz. Jednoducho sa podriadite takto nastaveným neurónom a postupujete tak, aby ste si anjelské predstavy v neurónoch neustále udržali. Ide o predstavy postáv ľudí a zvierat s náznakmi krídel. Tieto predstavy musia byť sklovité, biele, zlatisté, diamantové a pulzačné. V žiadnom prípade nie sivasté, strieborné alebo čierne. Takto zafarbené anjelské sféry nevedú k úspešnej meditácii. Treba sa tomuto mechanizmu nastavenia neurónov podriadiť a nerobiť si meditáciu ako sa vám páči a ako sa to pozdáva vám. Vždy iba tak, aby ste stav neurónov s prítomnosťou anjelov udržali.

Nahodíte si tento stav v niektorej zo 6. neurónových oblastí a potom sa pustíte buď do liečby, terapie alebo meditácie. Jednoducho sa týmto stavom necháte viesť. Nahodím si tento stav a chcem pyramidálnu duchovnú cestu. Vnútro neurónov chce, aby som sa dotýkal hrán pyramídy. Keby som si v neurónoch nahodil stav čiernych anjelov, tak by to chcelo, aby som strkal ruky do pyramídy a cvičil tam prstami. Hneď cítim deštruktívny vplyv. Vrátim sa späť a nahodím si vo všetkých neurónových oblastiach biele anjelské sily a tie ma povedú bezpečne a spoľahlivo k tomu, čo chcem dosiahnuť. Takto postupujete k cieľu, aj keď sa vám zdá, že vám to niekto prikázal a donútil vás.

V každej zo 6. neurónových oblastí si nahadzujete anjelské neuróny a požiadate o meditáciu z danej oblasti. Teda nastavím si vhodne neuróny napríklad veľkého mozgu a tam anjelské sféry. Tie kážu, aby som o pyramidálnom stave premýšľal na základe písmen abecedy. Keď si do danej oblasti nahodím čierne anjelské sféry, tak chcú, aby som kreslil veľké písmena po stenách budov. Spravím to a cítim nepríjemné pocity v hlave. Vrátim sa však k anjelom sklovitým až pulzačným a výhradne cvičím v takomto stave. Vždy viem, že idem k cieľu, ktorý som si stanovil dosiahnuť.

Postupne prejdem 6 neurónových oblastí a tiež aurický stav okolo 6. neurónových oblastí okolo tela. Potom postupne takto precvičujem sugeratívne klinickú smrť a obal, ktorý sa pritom otvorí. Takto precvičujem napríklad kozmické vedomie. Bližšie Kozmická sekcia. Potom precvičujem jogínsky stav v aure aj s meditačným stromčekom. Potom precvičujem mediálne vedomie, pri ktorom sa koncentrujem na jeden bod. Tento bod sa zmenšuje a zmenšuje. Potom precvičujem vedomie stigmatizovanej osoby. Potom precvičujem veštecké vedomie. Potom precvičujem energetické vedomie senzibila na pulzácie magmatického jadra Zeme. Potom to môže byť Silva stav premýšľania o pyramidálnej ezoterike. Potom to môže byť stav sugerácie stigmatizovania. Potom to môže byť stav fyzicky poškodenej osoby. Teda všetky základné stavy mysle dostávam do stavu na povrchu pyramídy, alebo v nej, prípadne okolo nej.

Záverom si budeme prezentovať výskum tých, ktorí pri pyramidálnej ezoterike používali anjelské sféry. Ich pozostatky možno vyhľadať Afrika (6, H ) a (6,G), Izrael (6,F), Tibet (11,F). Všetci majú spoločné jedno. Majú svoju psychiku trvalo pod vplyvom pyramidálneho tvaru, či už od detstva, alebo ako proces liečby, prípadne proces zasvätenia. Ich aurický obal je trvalo pozmenený do tvaru pyramídy. V aure môžu mať aj viacero pyramíd. V pyramídach neustále pulzujú anjelské sféry. Jeden má dokonca pyramídu hore nohami. No čo je hlavné, každý ma okolo seba špirálovitý tvar naplnený anjelskými sférami. Keď tento špirálovitý tvar hľadáme v informačných poliach po smrti osôb s pyramidálnym vedomím, tak ho nachádzame v súhvezdí hviezdnej oblohy. Túto svetelnú špirálu nachádzame okolo každej osoby, ktorej psychika funguje na princípe pyramíd.

Pridaj komentár