Anjel zasvätenie. Anjel evokácia. Anjel detská psychika. Anjel šamanský. Anjelizácia. Anjel postavičky. Anjel zvieratá. Anjel znaky. Anjel reiki energia. Anjel ezoterika. Anjel veštectvo. Anjel nastavenie neurónov. Anjel aura okolo tela. Anjelské informačné polia. Anjeli sivastí a čierni. Anjel detská žľaza. Anjel a 6 neurónových oblastí. Anjelská mytológia. Anjel kopírka. Anjel hustota. Anjelské esencie. Anjelský pravek. Anjel pierkový a mágia. Anjel meteoritu a mágia. Anjel mágia vajíčok. Anjel mágia čistenie krvou. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Anjel zasvätenie.
Je špeciálny ezoterický proces, pri ktorom funguje na jednej strane zasväcovateľ a na druhej strane je osoba zasväcovaná, ktorá dostáva prostredníctvom zasväcovateľa všetko okolo anjelov šamanov. Je to snáď jediný časovo rozumný prístup, pri ktorom sa dá previesť celá tradícia šamanských a tiež pravekých anjelských sfér do psychiky ezoterika a to jednak konaním anjelských rituálov, neustálym tvorením anjelských postavičiek ľudí a zvierat. Zároveň zasväcované osoby dostávajú do podvedomia foto anjelov, ktorí sa po smrti určitých šamanov nachádzajú okolo nás. Zasväcovateľ tieto anjelské sféry sťahuje násilne na seba a pracuje pod ich vplyvom v rámci zasvätenia.

Anjel evokácia.
Je špeciálny druh anjelskej ezoteriky, pri ktorej sa otvárajú hormonálne oblasti ľudského tela, ako je epifýza, hypofýza, štítna žľaza a ďalšie žľazy. Zároveň svet okolo seba vnímate po častiach a nie ako celok. V každej časti vnímate určitý druh anjelov, ktorých vhodným spôsobom kombinujete. Všetko okolo vás netvorí celok, ale všetko je podelené na určité oblasti.

Anjel detská psychika.
Základným druhom anjelských cvičení je schopnosť otvoriť spomienky na detstvo či už čuchové, zvukové, hmatové, zrakové a pohybové. Všetko sa usilujete dostávať do všetkých častí tela. Teda naplno v sebe otvoríte detskú psychiku a usilujete sa ísť do raného detstva hoci aj na základe fotografií. Vždy, keď začnete precvičovať prítomnosť anjelských sfér, tak začínate práve spomienkami z detstva a nútite neurónové oblasti, aby pracovali v tom to režime.

Anjel šamanský. Treba si uvedomiť, že v prvom rade nám ide o anjelov, ktorí vytvorili pravekí a prírodní ľudia. Majú spoločné to, že nevedia čítať, písať a klasicky premýšľať ako dnešní ľudia. Anjelské sféry vytvárajú z rôzneho materiálu ako sú v našom prípade pierka a meteority. Ich psychika zostala detská a aj detská žľaza v strede hrude zostáva zväčšená. Každý dotyk s pierkom v podobe určitého rituálu prináša vytvorenie ďalšej a ďalšej anjelskej postavy či už ľudskej, alebo zvieracej. Po ich smrti sa odpútavajú od zomretého šamana a stávajú sa súčasťou info polí, ktoré sú okolo nás v priestore. Tento priestor dostáva pomenovanie akáša.

Anjelizácia.
Celkovo sme v ezoterike zavelili smerom k anjelizácii a postavení ezoteriky na anjelských sférach prírodných a pravekých šamanov. Prevezmeme z týchto historických období všetky druhy anjelských esencií a vzájomne ich spojíme do uceleného celku. Týmto spôsobom dáme ezoterike najhlbší historický základ, aký je možný dosiahnuť prechodom na pravekú ezoteriku. Celkovo sme radi, že v duchovnom raste budú anjelské sféry navrátené na svoje významné miesto.

Anjel postavičky.
Keď ste veštecky dostatočne zdatní na základe vešteckého výcviku, tak môžete anjelské sféry vnímať okolo seba ako postavy ľudí a zvierat, ktoré potrebujú mať iba určitú časť pokrytú pierkami.

Anjel znaky.
Niektorí ezoterici, ktorí sú usadení iba v zadnej časti hlavy a priamo v mozočku, anjelské sféry nevnímajú ako kreslené postavičky zvierat a ľudí. To im dovoľujú psychické pochody v mozočku. Je to jedinečný stav ľudskej psychiky, keď sa ezoterika a zvlášť anjelské sféry vnímajú ako určité geometrické tvary. Každý anjel má svoj jedinečný geometrický tvar. Kabala anjelov.

Anjel reiki energia.
Anjelské sféry možno vyciťovať ako zdroj informácií a tiež ich možno vyciťovať energeticky, teda ako cez anjelov pretekajú energie magmatického jadra Zeme. Ide o 4 magnetické pulzácie a sily, ktoré pretekajú cez všetko živé a mŕtve okolo nás. Stávate sa prútikármi, ktorí namiesto vody dokážu hľadať anjelské sféry. Jednoducho sa cítite ako anjel a ste jeho súčasťou. Treba samozrejme potlačiť intelekt. Staňte sa chovateľom prasiat, ktoré nepotrebujú intelekt, ale poriadne žrádlo a poriadne hnojisko. Keď sa reinkarnujem, tak určite ako sviňa.

Anjel ezoterika.
Ide o duchovnú cestu do seba a vyhľadanie všetkých možností rozvinutia a prepojenia anjelských sfér vo vnútri duše. Poznať a komunikovať s anjelskými sférami, ktoré sú naplno otvorené vo vnútri vás. Tie sféry, ktoré nie sú rozvinuté, máte možnosť naplno rozvinúť.

Anjel veštectvo.
Anjelizácia ide rovnako aj do roviny vešteckej. V sebe aj okolo seba nahodíte anjelské postavičky a vo vnútri cítite jednu z tarotových kariet. Takto môžete v sebe vyciťovať každú tarotovú kartu s anjelskými sférami.

Anjel 4. rok života.
Treba si uvedomiť, že v podvedomí 4. ročného dieťaťa vzniká tiež fenomén šamanských anjelov a to v oblasti detskej žľazy. Treba sa koncentráciou alebo pomocou fotografií vrátiť do tohto obdobia života a spojiť sa s týmto fenoménom vo vnútri psychiky. Je dobré ho otvoriť a nedovoliť, aby sa zatvoril.

Anjel 12. rok života.
Treba si uvedomiť, že v 12. roku každého dieťaťa sa tvoria ďalšie podvedomé obaly v ľudskom tele. Majú veľkosť pingpongových loptičiek. Obsahujú kópie spomienok z činnosti ľudí. Aj tieto obaly sa dajú anjelskými sférami ovplyvňovať.

Anjel nastavenie neurónov.
Na to, aby ste si naladili psychiku do stavu anjelských sfér, je potrebné takéto nastavenie spraviť. Treba sa do oblasti neurónov skoncentrovať a manipulovať neuróny tak, aby ste ich uviedli do požadovaného stavu. Celkovo nastavenie neurónov na anjelské sféry je základom úspechu v anjelskej ezoterike. Tento stav sa nastavuje v šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Treba na to používať vhodné hypnotické obrazy a pocity ako je pocit padania, lietania, ťažoby, kľudu, počítania a podobne.

Anjel aura okolo tela.
Dynamizáciu anjelských predstáv a pocitov možno efektívne dosiahnuť aj v aure okolo tela. Auru tvoria energie tela a magmatického jadra Zeme. Keď sa na povrch a okolo tela skoncentrujete, tak sem môžete presunúť anjelské sféry. Na presun použijete techniku detskej sexuálnej energie vo vnútri tela a pocit tranzu. Ide o naladenie sa na rytmické údery. Toto dovoľuje anjelské predstavy zvnútra tela dostať do aurického obalu okolo seba. Účinnosť anjelských sfér je značná.

Anjelské informačné polia.
V mysli pravekých a prírodných šamanov vznikajú anjelské postavy. Po smrti tieto anjelské postavy nezanikajú, ale sa uchovávajú okolo nás v akáše. To sú info polia okolo nás v priestore. Je dobre sa naučiť veštecky čítať tieto informačné polia plné esencií rôznych anjelov.

Anjel sivastí a čierni.
Prírodní ľudia tvorili samozrejme aj deštruktívne anjelské sféry a to vtedy, keď si robili, čo sa im zachce. Tieto sféry odmietame a nechceme ich mať vo svojej blízkosti. Tak isto sa okolo môžu po aktívnom otvorení objaviť magmatické energie ľudí, ktoré obsahujú niečo ako čiernotu alebo sivastú hmotu. Prípadne sa objavuje magmatická energia modliacich sa ľudí formálnym spôsobom. Tieto mechanizmy bránia otvoreniu a použitiu anjelských sfér vodnatých, bielych, zlatých, diamantových a pulzačných anjelov. Od týchto nežiaducich efektov sa treba čistiť tým, že robíte ritualistiku krvi. Teda sa na diaľku energeticky napojíte na krv, ktorá opustila telo.

Anjelská mytológia.
Pokiaľ máte v sebe tie správne anjelské sféry, tak sa cez úplnú úprimnosť môžete dostať dovnútra anjelských predstáv a môžete kráčať hlbšie do anjelských hlbočín. Sú to zaujímavé stavy, ale ešte nie celkom jasné.

Anjel kopírka.
Pokiaľ máte vhodné anjelské predstavy, tak je dobré sa naučiť ich neustále v mozgu kopírovať ako v kopírke, ktorá sa nikdy nezastavuje. To je proces rozmnožovania anjelských sfér.

Anjel hustota.
Keď dokážete kopírovať v sebe vhodné anjelské sféry, tak je dobre sa ich naučiť do seba zahusťovať. Tým sa dosahuje úroveň zahustenia veštecky vnímateľná ako vodovití, mliečni, zlatistí, diamantoví a napokon pulzační anjeli. No treba ich zahustiť stotisíce do seba, aby ste dosahovali takéto pulzácie.

Anjelské esencie.
Pravekí a prírodní šamani produkovali anjelské sféry z rôznych objektov: pierka, meteorit, koža, perleť, kosti, korytnačí pancier, tŕstie, trstinový cukor, minerály a kovy. Zo všetkého u prírodných šamanov za určitých okolností vznikali anjelské sféry špecifického charakteru.

Anjelský pravek.
Zistili sme, že aj v pravekých podmienkach vytvárali šamani anjelské sféry a dokázali zaujímavo s nimi pracovať. Budem tento fenomén podrobne skúmať.

Anjel pierkový a mágia. Anjel meteoritu a mágia. Anjel mágia vajíčok.
Prírodný a praveký šaman používa špeciálnu komunikáciu s anjelskými sférami. Pri pierkových anjelských sférach je to špagát a uvedomenie si určitej dĺžky špagátu. Používa sa aj na čistenie od magmatických polí a objektov naplnených náboženskými predstavami dnešných ľudí. Samotné predstavy detí a napojenie sa na detské energie dostatočne likviduje tento nežiaduci fenomén. Pri meteoritoch je magický rituál vzdialenosti dvoch tých istých častí jedného meteoritu od seba. Jeden kus meteoritu sa rozdelí na dve časti a hľadá sa optimálna vzdialenosť jedného kusa od druhého. To je magická komunikácia s meteoritickými anjelskými sférami. Čistenie od negatívnych myšlienok a deštrukcií sa robí cez krv. Do ritualistiky s anjelskými sférami patria rituály čínskych šamanov, ktorí operácie s anjelskými sférami prevádzajú cez vajíčka. Dobre sa s tým uvoľňujú blokované anjelské sféry v neurónoch.

Anjel klinickej smrti. Anjel stigmatikov. Anjel jogínov. Anjel pyramidálny.
Anjelské sféry možno používať do rôznych psychických stavov ako je obal klinickej smrti, obal stigmatikov a obal jogínov. Budeme sa osobitne venovať.

Pokúsili sme sa spraviť prehľad, o čom je ezoterika anjelov šamanských sfér.

Pridaj komentár