Nato, aby ste vo svojej činnosti uplatňovali marketing zdokonaľovania, musíte dôsledne a detailne vyhodnocovať každý podnikateľský krok.
Teda, treba sa venovať MARKETINGOVÉMU MIXU, ktorého súčasťou je PRODUKT, CENA, MIESTO, PROPAGÁCIA, PROCES A PREZENTÁCIA. Cieľom je neustále sledovanie, neustále vyhodnocovanie, neustále vyhľadávanie nedostatkov a neustále zdokonaľovanie.

91. PRODUKT
Sledujete najdôležitejšie parametre ako sú: kvalita, kvantita, balenie, záruky, náklady, predajnosť, značka, vlastnosti, design a ďalšie.
92. CENA
Sledujete najdôležitejšie parametre ako sú: výška ceny, cenové pohyby, zľavy, cenové súboje, kde sa výrobok alebo služby predávajú, splatnosť, platobné podmienky.
93. MIESTO
Sledujete najdôležitejšie parametre ako sú: sieť, pokrytie, umiestnenie, teritórium predajca, doprava, zásoby, zákazník.
94. PROPAGÁCIA
Sledujete najdôležitejšie parametre ako sú: reklama, propagácia, podpora, publicita, súťaže, zľavy, spojené zľavy, množstevné zľavy, výpredaj, darčeky, pozornosti, vzorky, výstavy, spoločenské udalosti, kluby.
95. PRACOVNÍCI
Sledujete najdôležitejšie parametre ako sú: vzdelanie, slušnosť, reprezentatívnosť, prospešnosť, prístupnosť, zdvorilosť, sťažnosti.
96. PROCES
Sledujete najdôležitejšie parametre ako sú:
o Proces predaja: doba obsluhy, doba čakania, rýchlosť obsluhy, forma obsluhy, efektívnosť obsluhy, dokonalé služby.
o Proces výroby: vstupy, výstupy, efektívnosť, produktivita, investície.
o Proces vývoja: informácie, trendy, licencie, patenty.
97. PREZENTÁCIA
Sledujete najdôležitejšie parametre ako sú: veľkosť, budova, image, atmosféra, komfort, čistota, vybavenosť.

Pridaj komentár