Marketingový mix tak, ako ste ho uplatnili na svoje podnikateľské aktivity, treba vedieť uplatniť aj na svojich konkurentov. Treba konkurenciu neustále monitorovať. Prevziať všetko dobré do vlastnej podnikateľskej praxe. Využiť každú slabú stránku konkurenta. Mať neustály náskok pred svojou konkurenciou.

98. KONKURENČNÝ STRET
Miesto, kde sa krížia vaše a konkurenčné zámery.
99. OFENZÍVA
Aktívne vedenie konkurenčného stretu.
100. DEFENZÍVA
Vedenie konkurenčného stretu s obranným postojom.
101. ŤAŽKOPÁDNOSŤ
Všetko, čo spôsobuje víťazstvo v konkurenčnom strete.
102. SLABÉ A SILNÉ
Monitorovanie slabých a silných miest konkurencie.
103. MOMENT PREKVAPENIA
Prekvapujúci a správne načasovaný stret konkurentov.
104. MIESTO STRETU
Výber oblasti a lokality k vzájomnému stretu alebo dohode.
105. POSTUP
Naplánovanie taktiky a stratégie stretu.
106. VÝHODY
Vytvorenie podmienok na získanie výhod z konkurenčného stretu.
107. ZÁSAH
Kde zasiahnuť konkurenta a získať najväčšie výhody, alebo utlmiť výhody konkurenta.
108. STRET
Taktika a stratégia stretu. Zváženie tvrdosti stretu, opakovateľnosť stretu, druhý stret a neustály stret.
109. PRIESKUM STRETOM
Vyvolanie stretu za účelom zistenia, ako sa konkurenti chovajú. Či sú strnulí, kde sú zraniteľní, akou rýchlosťou reagujú. Prípadne ich nereagovanie. Prejavujú len slabé reakcie, alebo sú húževnatí ochrancovia? Akých majú spojencov?
110. MOŽNOSŤ DOHODY
Nemôžete často naraz útočiť na všetkých konkurentov. Hľadajte spojencov, alebo možnosť dočasnej dohody.
111. PRIAMY STRET
Vyvolanie otvoreného stretu a priameho útoku.
112. NEPRIAMY STRET
Vyvolanie pozvoľného a nepriamo skrytého stretu.
113. NIEKTO INÝ
Vyvoláte nepriamy stret cez tretie osoby.
114. BEZVÝZNAMNÉ
Vediete konkurenčný stret na úplne banálne miesto konkurenta. Zámerné vyvolanie stretu.
115. POZORNOSŤ
Konkurenčný stret z vašej strany je iba odpútavací manéver.
116. IMAGE
Konkurenčný stret v oblasti image konkurentov.
117. OBCHODNÁ SIEŤ
Vedenie stretu do oblasti obchodnej siete konkurenta.
118. ODBERATELIA
Vedenie stretu proti odberateľom konkurentov.
119. DODÁVATELIA
Vedenie stretu proti dodávateľom konkurentom.
120. STRET
Stret vedení na jeden cieľ konkurenta. Stret vedení na viacero cieľov konkurenta. Roztrúsený stret vedení zdanlivo ako chaotický stret.
Na hranici stretu dovoľuje vytváranie psychického tlaku konkurenta. Zváženie tvrdosti stretu. Obmedzený stret na určité oblasti. Diplomatické vyjednávanie. Vyvolávanie hrozby. Stret vedení zvonka a stret vedení z vnútorného prostredia konkurenta. Zmeny spôsobu stretu.

Pridaj komentár