V hladine ALFA sa učíte uplatňovať slovník marketingového zdokonaľovania a usilujete sa pozerať na svoje podnikanie cez základné pojmy marketingu. Napríklad môžete postupovať aj takto: REKLAMA: Ako ju uplatňujem? Vyhodnocujem ju? Poznám nové spôsoby reklamy? Ako robiť účinnejšiu reklamu?

 

 

REKLAMA
VÝSLEDOK
AKTIVITA
ADAPTÁCIA
ALGORITMUS
ROZMIESTNENIE
ROZDIELY
AUDIT
VYJEDNÁVANIE
PRIAMA REKLAMA
DISKUSIA
LOGO
BOD ZVRATU
NEDOSTATOK
EXPERT
TRH
CENTRALIZÁCIA
DECENTRALIZÁCIA
VYKONÁVATEĽ ZMIEN
CHARIZMA
KOORDINÁCIA
DONUCOVANIE
KOMUNIKÁCIA
KONFLIKTCENY
PRODUKTIVITA
KVALITA
ÚPADOK
POSILNENIE

PANEL
SPOTREBITEĽOV
KONTROLA
IMAGE
PLÁN
EFEKTÍVNOSŤ
PORADENSTVO
NEHODY
KRIVKA DOPYTU
DISCIPLÍNA
NEFUNKČNOSŤ
EMPATIA
ENTROPIA
PROGNÓZY
VSTUP
VÝSTUP
POVESŤ
SŤAŽNOSŤ
MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
DOJEM
INFORMÁCIE
INFORMAČNÝ SYSTÉM
INOVÁCIA
SPOĽAHLIVOSŤ
RIZIKO
PODPORA PREDAJA
HARMONOGRAM
PREDAJ

AGRESIA
INTEGRÁCIA
KONFLIKT
INVESTÍCIA
NÁKLADY
VEDOMOSTI
VÝSKUM
STRATOVÁ VOLAVKA
PRIESKUM TRHU
PODIEL NA TRHU
MASKOVANIE
PREZENTÁCIA
ZÁSLUHOVOSŤ
OCENENIE
STRATÉGIA
MOTIVÁCIA
BUDOVANIE SIETE
MEDZERA NA TRHU
OPTIMALIZÁCIA
ORGANIZÁCIA
ZMENA
POROVNÁVANIE
ÚČASŤ
VÝHODA
PLÁNOVANIE
STEREOTYP
TRADÍCIA
OBRAT
NEČAKANÝ ZISK

 

Pridaj komentár