Ponorte sa do niektorých ALFA STAVOV opísaných v kapitolách ALFA MARKETING 1,2,3,4 a premýšľajte o svojej činnosti v podnikaní.

78. NÁSKOK
Aký náskok máte pred konkurenciou? Ako si udržať tento náskok? Má niekto väčší náskok?
79. ZAOSTÁVANIE
V čom zaostávam pred konkurenciou? Ako toto zaostávanie odstrániť?
80. EFEKTÍVNOSŤ
Aká je efektívnosť vynakladania vlastných nákladov? Sledujem ju vôbec? To, čo robím, môžem robiť za nižšie náklady? Ako zefektívniť vlastné myslenie?
81. KONZULTANT
Mám nejakého konzultanta, ktorý mi poradí? Kde ho mám nájsť? V čom by mi poradil?
82. PROSTREDIE
Sledujem a zamýšľam sa nad činnosťou vo vnútri vlastnej spoločnosti? Zdokonaľuje sa činnosť v spoločnosti? Ako sledujem vonkajšie prostredie, v ktorom podnikám?
83. SILNÉ
V čom som silný? Ktoré stránky môjho podnikania sú silnejšie ako u konkurenta? Využívam dostatočne svoje silné stránky? Mám snahu ich zdokonaľovať a efektívnejšie využívať?
84. SLABÉ
V čom som slabý? Kde je moja konkurencia slabá? Čo robím, aby som svoje slabé stránky zmenil na silné? Ako využívam slabé stránky konkurenta?
85. PRÍLEŽITOSTI
Dokážem pružne a naplno využiť príležitosti vo svojom podnikaní? Pružne reagujem na priaznivé náhody? Čo môžem spraviť, aby som mal viac príležitostí?
86. HROZBY
Čo sú pre mňa v súčasnosti aktuálne hrozby? Čo by mohlo nepriaznivo pôsobiť na moje podnikateľské aktivity? Som tak silný, aby som bol hrozbou pre konkurenta?
87. INFORMÁCIE
Zbierate a analyzujete informácie o sebe a konkurencii? Viete uplatniť vo svojej činnosti marketingový mix? Je niekto poverený neustálou analýzou a syntézou informácií? Rozhodujete sa na základe rozsiahleho štatistického prieskumu každej vašej činnosti?
88. VYLEPŠENIE
Premýšľate neustále, čo by ste vo svojej firme vylepšili a zdokonalili? Motivujete seba a svojich zamestnancov k vylepšovaniu?
89. KONKURENCIA
Dokážete monitorovať činnosť konkurencie? Zvažujete svoj postup z hľadiska konkurencie? Dokážete zvíťaziť v stretových situáciách nad svojím konkurentom?
80. TRŽBY
Ste nasmerovaný k neustálemu rastu tržieb? Čo robíte, keď tržby klesajú? Porovnávate tržby, rýchlosť obehu tovaru a peňazí? Porovnávate tržby a efektívnosť nákladov?
81. CENOVÁ PRUŽNOSŤ
Viete pružne meniť ceny podľa okolnosti trhu? Vediete cenový stret s konkurenciou? Dokážete určovať optimálne ceny z hľadiska vlastných cieľov?
82. VIAC PREDÁVAŤ
Myslíte neustále na to, aby ste viac predávali? Ako motivujete svojich zamestnancov, aby viac predávali? Ako motivujete svojich odberateľov, aby viac odoberali?
83. INVESTÍCIE
Investujete pravidelne do svojho podniku? Sledujete a vyhodnocujete vlastnú investičnú činnosť?
84. OBRAT SITUÁCIE
Snažíte sa zvrátiť nepriaznivé situácie? Dokážete si predstaviť, ako a kedy dôjde k obratu situácie vo váš prospech?
85. MARKETING
Ovládate techniky marketingu? Venuje sa vo vašej firme niekto marketingovej štatistike? Rozhodujete sa na základe marketingových rozborov?
86. NUTNOSŤ
Dokážete reagovať na to, čo je nevyhnutne nutné? Ste odhodlaný urobiť všetko, čo vyžaduje zmenená situácia?
87. PRIORITA
Dokážete určiť priority vo vašom podnikaní? Prehodnocujete poradie priorít?
88. NALIEHAVOSŤ
Uvedomuje si, čo je momentálne naliehavé? Viete sa totálne nasadiť na naliehavosť, ktorá sa objavila?
89. RIADENIE
Riadite svoju firmu sám? Riadite svoju firmu za pomoci konzultantov?
90. ZMENA
Ste pripravený na neustály reťazec zmien? Kto vo firme je proti zmenám? Kto vás v zmenách bude podporovať?

Pridaj komentár