MARKETINGOVÝ MIX „ČAS“
Neustále skracovanie času na realizáciu jednotlivých činností organizácie.

Organizácia si začne uvedomovať: „Čas sú peniaze.“ Začne sa záujem o to, aký čas treba na tú ktorú operáciu prevádzanú v rámci organizácie. Zaháji sa skúmanie jednotlivých operácií z hľadiska času. Koľko trvá vývoj určitého produktu a ako ho možno urýchliť? Koľko času treba na výrobu nového produktu a ako skrátiť potrebný čas na jeho výrobu? Koľko času trvá, než sa výrobok dostane k spotrebiteľovi? Koľko času venuje organizácia vzdelávaniu svojich ľudských zdrojov? Kde možno ľudskú prácu nahradiť strojovou prácou? Ktoré účtovné úkony by mohol robiť počítač na základe nového programového vybavenia? Takto si organizácia začína uvedomovať zmysel logiky času.
MARKETINGOVÝ MIX „ZÁKAZNÍK“
Neustále sledovanie požiadaviek zákazníkov a ich dokonalejšie napĺňanie.

Organizácia si začne uvedomovať „Zákazník náš pán.“ Začne sa záujem o to, čo si zákazník myslí. Vytvorí sa snaha šetriť čas zákazníkov. Vytvorí sa snaha o lepšiu informovanosť zákazníka. Vytvorí sa snaha o pohodlie zákazníka. Vytvorí sa snaha o maximálne seriózny vzťah k zákazníkovi tak, aby sa stal dlhodobým zákazníkom. Vytvorí sa snaha, aby zákazník dostával produkty, ktoré sú spoľahlivejšie a čo najlacnejšie. So zákazníkom sa buduje osobný vzťah. Vytvorí sa snaha nesúperiť so zákazníkom, ale spolupracovať. Čo náš zákazník potrebuje, aby bol s našou organizáciou spokojný?
MARKETINGOVÝ MIX „NÁKLADY“
Neustále sledovanie a vyhodnocovanie všetkých nákladov a ich efektívnejšie využitie. Za menej viac, no nie za každú cenu.

Organizácia si začne uvedomovať: „Nakupovať čo najlacnejšie.“ Začne sa vytvárať rozumný tlak na všetky vstupy organizácie s cieľom, aby nebolo nikomu ľahostajné, kde a za akú cenu sa nakupuje. Vytvára sa tlak na vedomie ľudí, že pred nákupom treba zistiť a zvážiť cenové ponuky, ktoré poskytuje trh. Ďalej sa musí vytvoriť vedomý tlak na predávajúceho, aby neustále znižoval ceny. Uvažuje sa aj o množstve nakúpeného tovaru a cenovej výhode. Nejde tu o šetrenie za každú cenu, ale vytvorenie stáleho tlaku na výdaje jednotlivých položkách.
MARKETINGOVÝ MIX „TRŽBY“
Neustály a trvalý nárast tržieb. Plynulé a rozumné narastanie tržieb. Naplánovanie tržieb, realizácia a kontrola plnenia.

Organizácia si začne uvedomovať: „Tržby musia mať trend k neustálemu a pozvoľnému rastu.“ Pre rozumný a dlhodobý vývoj organizácie nie sú žiadúce prudké nárasty a poklesy tržieb. Výhodné sú zdroje tržieb, ktoré sú dlhodobo trvalé a stabilné. Tržby narastajú najčastejšie rozširovaním teritória do nových územných oblastí, alebo v danom teritóriu realizujeme nový produkt. Možná je aj vzájomná kombinácia tržnej stratégie.
MARKETINGOVÝ MIX „PRODUKT“
Určitý spôsob sledovania produktov organizácie a ich parametrov. Pravidelné a trvalé hodnotenie čo najväčšieho množstva ukazovateľov jednotlivých produktov.

Organizácia si začne uvedomovať, že: „Každý produkt raz určite zdochne.“ Začne sa záujem o sledovanie životnosti jednotlivých produktov. Ako urýchliť príchod nového produktu na trh? Ako oznámiť príchod produktu na trh? Čo robiť so starým produktom na trhu, aby novému produktu nezavadzal? Akú uvádzaciu cenu produktu prisúdiť? Ako sledovať a určiť, kedy je čas na zavedenie nového produktu na trh?
MARKETINGOVÝ MIX „MAXIMALIZÁCIA“
Všetko robiť čo najrýchlejšie, najlacnejšie, najziskovejšie, najmodernejšie a najdokonalejšie.

Organizácia si začne uvedomovať: „Ideme nadoraz.“ Začne sa záujem o to, aby sa všetka činnosť organizácie robila čo najlacnejšie, čo najrýchlejšie, čo najziskovejšie, čo najmodernejšie, čo najdokonalejšie, čo najlepšie. Sleduje a vyhodnocuje sa každý „mikromilimeter“ činnosti organizácie. Neustále sa hľadá, vyvoláva zmena a dosahuje sa strop dokonalosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.