INTERVIEW
Kladenie otázok s očakávaním odpovede.

Kladiete si otázky: Kto sú naši konkurenti? Komu dodávajú? V čom majú prevahu? Prečo kupujú ich produkty? V čom ste lepší? Ako ich predstihnúť? Aký je váš podiel na trhu? Nasýtenosť trhu? Čo trh žiada a nedostáva? Čo robí konkurencia vo svojich firmách?
AUDIT KONKURENCIE
Prieskum konkurentov a ich aktivít, ktoré sú pre konkurenta charakteristické.

Vašu konkurenciu možno sledovať hlavne na predajných miestach, na výstavách. Informácie o konkurencii sa často objavujú v rôznych médiách – rozhlas, televízia, noviny. Informácie o konkurencii získate od zákazníkov. Môžete poslať svojho človeka do konkurenčnej firmy, najlepšie do obchodného oddelenia konkurenta. Takto dokážete získať dostatok informácií pre vaše rozhodovanie.
IDENTIFIKÁCIA KONKURENCIE
Označenie a pomenovanie konkurentov.

Najlepšie sa identifikácia konkurencie robí na základe propagačných materiálov z výstav, na ktorých sa konkurencia prezentuje. Takto získate názov organizácie, jej sídlo a iné údaje. Vytvoríte si kartotéku konkurentov a získate softvérové vybavenie na sledovanie konkurencie. V rámci marketingového oddelenia si vyrobíte panelovú prezentáciu konkurentov.
ŠTRUKTÚRA KONKURENTOV
Roztriedenie konkurentov podľa vhodných kritérií pre organizáciu.

Na základe identifikácie konkurencie si ju rozdelíte do niekoľkých kategórií podľa závažnosti a sily konkurentov. Zároveň určíte aj vaše miesto medzi konkurentmi. Pokiaľ ste na najvyššom mieste v rámci hodnotenia konkurencie, tak sa budete usilovať ešte viac sa konkurencii vzdialiť. Pokiaľ je niekoľko konkurentov nad vami, usilujete sa kopírovať ich činnosť a prevziať do svojej činnosti všetko dobré, čo im umožňuje byť lepšími ako vaša organizácia.
SITUÁCIA KONKURENTOV
Neustála aktualizácia údajov o konkurentoch.

Neustále sledujete, čo vaši konkurenti robia a usilujete sa o to, aby vás niektorý z konkurentov nepredbehol. Sledujete akcie, ktoré konkurencia pripravuje a následne pripravujete také kroky, aby konkurencia získala z nich čo najmenej výhod. Keď sa na trhu objaví ambiciózny dravý konkurent, okamžite mu začnete jeho pozíciu znepríjemňovať.
MONITORING KONKURENTOV
Neustále sledovanie, vyhodnocovanie a korigovanie konkurenčného stretu.

Vytvárate si o konkurentoch čo najdetailnejšiu predstavu a dosahujete taký pocit, že konkurenčnú firmu by ste v tomto okamihu dokázali riadiť bez akýchkoľvek problémov.

Pridaj komentár