36. Keď pochybujete o ÚSPECHU, tak privolávate NEÚSPECH.
37. Aby bol ÚSPECH, nesmie byť NEÚSPECH.
38. Aby bol ÚSPECH, musíte vedieť, čo CHCETE.
39. Kto nevie, čo CHCE, má NEÚSPECH.
40. Kto vie, čo CHCE, má ÚSPECH.
41. Keď ÚSPECH, tak potom iba ÚSPECH.
42. Keď NEÚSPECH, tak NEÚSPECH.
43. Žiadny ÚSPECH nemôže byť NEÚSPECH.
44. Každý NEÚSPECH sa stane ÚSPECHOM pokiaľ viete, čo CHCETE.
45. Vtedy a len vtedy je ÚSPECH, keď viete, čo CHCETE.
46. Vtedy a len vtedy je NEÚSPECH, keď neviete, čo CHCETE.
47. Len a len vtedy, keď CHCETE, bude ÚSPECH.
48. Znovu a znovu len a len ÚSPECH.
49. Nikdy a za žiadnych okolností NEÚSPECH.
50. Kto vie, čo CHCE, vie vždy, že CHCE ÚSPECH.
51. ÚSPECH a ÚSPECH a ÚSPECH a znovu ÚSPECH.
52. ÚSPECH alebo NEÚSPECH.
53. CHCETE alebo NECHCETE.
54. NECHCETE, teda NEÚSPECH.
55. CHCETE, teda ÚSPECH.
56. ÚSPECH prechádza do ÚSPECHU.
57. NEÚSPECH plodí NEÚSPECH.
58. Buď ÚSPECH, alebo NEÚSPECH.
59. Buď CHCEM, alebo NECHCEM.
60. Keď bude ÚSPECH, tak bude ďalší ÚSPECH.
61. Keď bude NEÚSPECH, tak bude ďalší NEÚSPECH.
62. Až keď CHCEM, je ÚSPECH.
63. Keby CHCEM bolo NEÚSPECH, tak NECHCEM by bolo ÚSPECH.
64. NEÚSPECH je NEÚSPECH.
65. ÚSPECH je ÚSPECH.
66. NECHCEM je NECHCEM.
67. CHCEM je CHCEM.
68. Určite ÚSPECH.
69. Určite NEÚSPECH.
70. Možný ÚSPECH a nemožný NEÚSPECH.
71. Možný NEÚSPECH a nemožný ÚSPECH.
72. Teda ÚSPECH.
73. Teda NEÚSPECH.
74. Žiadny NEÚSPECH, iba ÚSPECH.
75. Žiadne NECHCEM, iba CHCEM.
76. Každý ÚSPECH.
77. Každý NEÚSPECH.

Pridaj komentár