Uvediete sa do ALFA STAVOV opísaných v ALFA MARKETINGU 1,2,3,4 a nalaďujte svoju myseľ na:

21. POZITÍVNY POSTOJ
Snažíte sa myslieť konštruktívne a neustále sa zdokonaľovať.
22. DOBRÁ NÁLADA
Naučíte sa mať radosť z vašej činnosti a mať dobrý pocit, že sa zdokonaľujete.
23. SEBAVEDOMIE
Usilujete sa byť sebavedomý. Znovu si spomínate na svoje úspechy. Predstavujete si situácie, keď ste dokázali prekonať úspešne rôzne životné prekážky.
24. VIERA V ÚSPECH
Nikdy nesmiete stratiť vieru v úspech. Pestujte v sebe pocit, že ste sa zrodili pre úspech. Vaše okolie veľmi dobre cíti, čo sa odohráva vo vašej mysli.
25. VYNALIEZAVOSŤ
Spomínajte na chvíle, kedy ste dokázali vynaliezať rozumné spôsoby riešenia životných problémov. Dôverujte svojej vynaliezavosti.
26. NEVZDÁVAJTE SA
Nikdy a za žiadnych okolností nedovoľte, aby vaša myseľ kapitulovala a opantali ju pochybnosti o úspechu. Privolávajte úspech.
27. VÍŤAZSTVO
Predstavujte si sám seba ako víťaza, človeka zrodeného pre úspech. Programujte svoju myseľ, aby ste stretávali ľudí, ktorí vám pomôžu víťaziť.
28. NUTNOSŤ
Uvedomujte si, čo je nevyhnutne nutné, aby ste dosahovali úspech. Naučte sa dôsledne podriaďovať nutnosti. Kto sa jej nedokáže podriadiť, stáva sa zákonite neúspešný.
29. SÚSTREDENOSŤ
Prehlbujte schopnosť dlhodobého sústredenia na vytýčené ciele. Pestujte fanatickú výdrž a nezdolateľnú húževnatosť. Zaťať zuby a vypnúť hruď.
30. MIERNOSŤ
Naučte sa a zdokonaľujte triezvosť pohľadu na svoje podnikanie. Miernosť vyžaduje trpezlivosť nechať všetko dozrieť a dopriať tomu čas.
31. VIERA VO VLASTNÉ SILY
Nepripustiť žiadny stav depresie a žiadnu pochybovačnú myšlienku, ktorá by oslabovala vašu vieru vo víťazstvo. Opakujte vašej mysli svoje silné stránky.
32. ZLEPŠOVAŤ
Staňte sa posadnutý hľadaním slabých stránok svojho podnikania a tieto nedostatky neustále odstraňujte. Inšpirujte sa svojimi konkurentmi. Robte všetko dokonalejšie a ziskovejšie.
33. MIERA VECÍ
Uvedomujte si, že všetko so všetkým súvisí a všetko na všetko pôsobí. Naučte sa cítiť túto silu, ktorá určuje chod vecí. Vedomie toho, čo je najdôležitejšie.
34. SPÁJANIE
Naučte sa kombinovať a spájať reálne a nereálne. Možné a nemožné. Fantazírujte a potom v tejto fantázii hľadajte nové logické spojenia.
35. POUČENIE
Som si vedomý, že na každom kroku má môže niečo a niekto v niečom poučiť. Naučte sa byť hlupáci a nechajte si veci vysvetľovať.

Pridaj komentár