Akupunktúrne ihly. Mikropoškodenia vpichom ihiel. Vpich do kože, vpich do svalu, vpich do šľachy, vpich na povrch kosti. Nervová reakcia. Vpich na určitej časti tela: ruky, chodidlá, tvár, uši. Kombinácie vpichov.

Akupunktúrne ihly sú kúsky kovu tenké ako bežná ihla, iba nemajú zaostrený hrot. V histórii sa nesporne používali akupunktúrne ihly z rôzneho materiálu. Z informačných polí mŕtvych akupunkturistov možno zistiť, že používali ihly drevené, kostené, kamenné, z rôznych kovov. Nesporne hrúbka ihiel nebola rovnaká a zo začiatku boli značne hrubé, a teda aj rany nimi vytvorené boli rozsiahlejšie ako po dnešných ihlách, ktoré sú tenké.

Čo sa týka medicínskych poznatkov, tak je známy mechanizmus aktivizácie kmeňových buniek, ktoré zabezpečujú obnovu tkanív a organizmov po operačnom poškodení. Skutočne, operačný zásah možno považovať za brutálnu akupunktúru. Pokiaľ je tento zásah vedený do oblasti orgánov, tak následne prichádza k ich obnove. Samozrejme, nemôže to platiť do neurónových oblastí mozgu, kde je kmeňových buniek príliš málo, alebo nie sú tam vôbec. Tu si ľudský organizmus pomohol inak a je schopný presunúť z poškodených alebo mŕtvych buniek funkcie do iných oblastí. No niekedy je takýto proces blokovaný a neudeje sa. Pri masívnych poškodeniach treba na presun a obnovenie účasť samotného človeka. Pri poškodení miechy a pohybových aktivít musí ochromená osoba viacej rokov cvičiť a bojovať o každý kúsok pohybu. Samozrejme, že poškodenie miechy nesmie presiahnuť polovicu celej miechy. Najčastejšie sa funkcie z miechy presunú do ganglií pri orgánoch tela. To sme zisťovali vo veštecky robenom výskume na tých, ktorí ochrnuli a následne začali po rokoch chodiť.

Teda možno bez obáv konštatovať, že akupunktúra má svoj racionálny základ v medicínskych skúsenostiach.

Teraz sa skúsime na všetko pozrieť po určitých častiach. Ihla prenikla iba do vrstvy kože a tu poškodila niektorú nervovú dráhu. Po vpichu musí prísť k regenerácii a obnove poškodeného miesta. Teda aktivizuje sa tu regeneračný pochod vyvolaný poškodením. Poškodenie spôsobuje neustále impulzy do mozgu cez nervové dráhy a aktivizuje určité centrá v niektorých zo 6 neurónových oblastí. Impulzy sú trvalé počas celého procesu hojenia poškodeného miesta.

Ihla prenikla do tukovej zložky. Znovu nastalo poškodenie, neustále impulzy a postupné hojenie. Ihla prenikla do svalov. Ihla prenikla do šliach na krajoch svalov. Ihla prenikla až na povrch kosti a poškodila okosticu a kosť.

Nesporne v tomto procese poškodenia sa dostáva organizmus do iného stavu, ako keď je všetko zhojené a nie je čo zachraňovať a okamžite ozdraviť. Teda pokiaľ dochádza k pravidelnému poškodzovaniu tela v rozumnom rozsahu, tak sa aktivizujú iné mechanizmy ako pri bežnom stave, keď nie je organizmus poškodený fyzickým násilím. V organizme bežia iba klasické obnovovania starých buniek za nové. A to je úplne iný mechanizmus ako pri násilnom poškodení.

Skúsime ísť na neoverovanú pôdu a to je, že v organizme sú skryté aj iné mechanizmy regenerácie na základe toho, že určitým spôsobom poškodíte nejaký orgán v tele. Že keď poraníte obličku, tak sa bude regenerovať nielen oblička, ale aj krvné riečište. Keď poškodíte pečeň, tak sa budú regenerovať kosti. Keď poškodíte slezinu, tak sa bude regenerovať nervová sústava. Keď poškodíte hrubé črevo, tak sa bude regenerovať oblasť tuku. Keď poškodíte tenké črevá, tak sa bude regenerovať aj kostná dreň. Keď budete poškodzovať svaly, tak sa budú v malom množstve obnovovať neurónové oblasti. Pri poškodeniach srdca sa bude regenerovať aktívnejšie koža. Keď poškodíte kosti, tak sa budú aktívnejšie regenerovať svaly. Keď budete poškodzovať kĺbové oblasti, tak budú regenerovať obličky. A takto by sme mohli postupovať ďalej. Tieto informácie sme získali prieskumom ľudí, ktorí mali vpichom alebo úderom poškodený určitý orgán alebo časť tela.

V prvom rade si treba uvedomovať, že poškodenia organizmus uvádzajú do zvláštneho stavu ohrozenia a regeneračné a omladzovacie pochody sú aktívnejšie ako zvyčajne. Akupunktúru možno nahradiť napríklad obuchovaním sa paličkami, vreckom fazule, cvičením v posilňovni a podobne. Samozrejme vždy s ťažšími objektmi. Organizmus si na silu búchania zvykne. Prípadne obúchavanie prerušíte a použijete ho v dlhších intervaloch s určitými prestávkami.

Pridaj komentár