– Individuálna meditácia zo 2003-03-16

Znovu som sa vrátil k základným cvičeniam Rituálnej školy a to hlavne k cvičeniu vidieť v spomienkach seba, ako sa pohybujem a v určitom momente zo mňa pohybujúceho vystúpi biela silueta mojej podstaty. Teda je to predstava hmlovitej postavy. Môžete cvičiť aj to, že z tejto hmlovitej predstavy vystúpi ďalšie priezračné telo a po pár sekundách sa spojí s prvým priezračným telom. To je už stav, keď nevnímate vlastné reálne telo a máte pocit, že do astrálneho sveta ste sa dostali všetkými zmyslami. Je to stav zabudnutia na svoje fyzické telo a na všetko z vonkajšieho sveta. V takomto stave sa môžu ocitnúť ľudia počas klinickej smrti alebo poškodenia psychiky. Tu máte pocit, ako vás bytosti unášajú a sprevádzajú do iných svetov, ktoré sú v každom človeku individuálne. Fyzicky som sa postupne koncentroval do neurónových zhlukov v šedej kôre veľkého mozgu, mozočku, miechy, nervových zhlukov okolo miechy, túlavého nervstva idúceho do hrudnej a brušnej časti tela. Ďalej do túlavého nervstva idúceho z kostrče do oblasti podbrušia, do nervových prepojení za chrbticou. Pokračoval som prienikom do nervových zhlukov súvisiacich so zmyslami. Do tejto oblasti patria aj neuróny hormonálnych žliaz. Špeciálne som trénoval prienik do neurónov pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva. Do určitých oblastí sa mi nedarilo dostatočne prenikať. Ďalej som sa snažil skúmať ľudí, ktorí majú otvorené astrálne roviny. Ide hlavne o ľudí, ktorí holdujú pocitom ufo. Všetko bolo v poriadku, pokiaľ bola neurónová oblasť mierne otvorená a vnútorný svet z týchto neurónových oblastí prenikal okolo dotyčných osôb. Horšia bola situácia, keď boli neurónové oblasti prudko otvorené a silne bioenergeticky aktívne. Takýto ľudia sú spravidla v ústavoch a nie sú pri zmysloch. To ma núti, aby som bol pri cvičeniach opatrný a postupoval pozvoľna a bez dobrodružných prvkov. V každej oblasti neurónov sa stretávate s inými bytosťami, ktoré vás sprevádzajú do vnútra neurónových sietí na 13. miestach ľudského tela. Zostáva ešte 14. oblasť a to je neurónový astrál u mŕtvych osôb do troch dní od fyzickej smrti.

Pridaj komentár