Naďalej pokračujem v meditáciách aj v tejto škole. Na prvom mieste je večerné programovanie túžby, aby moje snové procesy pomáhali pri riešení mojich zdravotných a psychických stavov. Tiež programujem, aby sny riešili moje pracovné a meditačné problémy. Zároveň sa programujem, aby som vplýval cez sny aj na druhých ľudí. Programujem, aby som dokázal eliminovať vplyv a to hlavne nežiadúci vplyv iných osôb do mojich snov. Pri deštruktívnom vplyve som programovaný, aby som sa okamžite zobudil. Ďalej sa programujem, aby sa v mojich snoch mohli diať tie najčudesnejšie veci bez akýchkoľvek obmedzení, či už chemických alebo fyzikálnych zákonitostí. Tie v snoch môžu a nemusia platiť.

Jediné, čo tu musí platiť, sú tri zásady uplatnené vyššie v texte o zdraví, šťastnom osude a mimoriadnych schopnostiach. Ďalej programujem, aby som v snoch aj meditoval. Na toto trochu pozabúdam a budem sa tomuto programovaniu venovať viacej. Dôležitý je aj postoj k snovej symbolike, kde nemá zmysel priamo snové obrazy a deje vysvetľovať systémom, že sa mi snívalo, ako niekoho zabíjam a tento človek zajtra zomrie. To je nezmyselné vykladanie snov. Sny sa musia vykladať iba cez veštecké techniky. V poslednom čase sa tiež programujem, aby sa v snoch odstránili všetky nežiadúce bloky.

Ďalej je dôležité, aby ste sny programovali k tomu, aby ste sa cez ne mohli aj učiť. Pokročili sme aj v skúmaní skutočnosti, či sa sny ukladajú do pamäťových záznamov. Zistili sme v Silvovej škole, že snová pamäť funguje a sú tu uložené všetky sny, či si ich pamätáme, alebo nie. Nevyhnutné je aj zmeniť spôsob spánku z ľudského na zvierací, v ktorom sa počas noci viackrát budíte na okolité podnety ako zvieratá vo voľnej prírode.

Pridaj komentár