Tento príspevok sa zaoberá problematikou mojich stránok a ich ďalšieho rozvoja. Zamýšľam sa nad návštevnosťou, školami aj novozriadenými sekciami, dizajnom, návštevnosťou a ďalšími trendmi do budúcnosti.Máme za sebou dva roky, kedy ožili moje internetové stránky. Sami vidíte, že prešli a ešte budú prechádzať ďalším rozvojom. To, čo považujem za úspech je, že sme stabilizovali mesačnú návštevnosť prvoklikajúcich cez úvodnú stránku počas mesiaca cez 2000 návštevníkov. Pod štatistickým drobnohľadom sú aj všetky ostatné vnútorné rubriky. Najmenej navštevovaná je a to dlhodobo Techno škola, čo svedčí o tom, že ezoterická obec nemá rada spojenie technických pomôcok a ezoteriky. Druhé najmenej navštevované sú galérie. Z toho vyplýva, že z pragmatických dôvodov zastavíme ďalšiu tvorbu galérií. Najviac navštevované sú jednoznačne všetky poradne, kde sa mesačná návštevnosť drží cez 1000 ľudí. Mesačne poradne vyhotovia diaľkové diagnostiky alebo veštecké profily pre 50 záujemcov. Vybavovanie pošty trvá asi 30 hodín mesačne. Ostatné školy a sekcie sú navštevované asi v rozsahu 200 ľudí za mesiac. Momentálne sme na mojich stránkach postúpili a vytvorili skoro 14 sekcií hlavne pre začínajúcich ezoterikov. Všetko sa prijalo s pozitívnou odozvou. No tento až príliš prudký nárast priniesol chaos a preto je ďalší rast zastavený. Musíme dotiahnuť sledovanie štatistiky, zabehnúť mechanizmus kŕmenia mojich internetových stránok príspevkami v rozsahu 50 príspevkov mesačne. Teda vás poprosíme o trpezlivosť. Nové veci pôjdu až v januári budúceho roka. Chceme ísť po kvalite. Tento čas využijeme na prebudovanie dizajnu na dizajn feng shui. Veď naše ezoterické dieťa treba aj pekne obliecť a nielen dobre kŕmiť príspevkami. Zahraničných záujemcov potešíme anglickým prekladom mojich stránok. Získal som špičkového prekladateľa, ktorý dokonca aktívne medituje. To možno považovať za zázrak a šťastný osud. Preložená je Jogínska škola a teraz sa preložený text konzultuje priamo v spirit komunity USA. Všetci sa tešíme, že naberáme medzinárodný charakter. Držte nám palce. Začal som aj premýšľať a zbierať nápady, ako ďalej na mojich stránkach. Zvažujeme dobudovať ďalšie sekcie a to sekciu Feng shui, prstové Modi, Dejiny ezoteriky, Osobnosti a Božstvá. Dominovať budú zmeny, v oblasti poradní vytvoríme ďalšie poradne a to Bylinkovú poradňu, Akupresúrnu poradňu, Potravinovú poradňu, Astrologickú poradňu, Karmickú poradňu, Čakrovú poradňu, poradňu Automatického písma, Špiritistickú poradňu, Tarotovú poradňu, Psyché poradňu, Geopatogénnu poradňu, Snovú poradňu a Iting poradňu. Budú v nich uplatnené nové pravidlá výberu pre tých, čo sa budú uchádzať o vybavenie žiadosti. Záverom by som sa chcel poďakovať sponzorom a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú alebo pomáhajú tvoriť ezoterickú oázu pre ezoterikov a ich priaznivcov. Želajme si veľa úspechov a šťastia ako doteraz.

Pridaj komentár