A 59 – Aké sú moje schopnosti? – 2004-03-17 17:18:23


Chcem odhalit pomocou Vas ake schopnosti mam ako ich možem využit či zrealizovat,táto myšlienka ma drži už dlho no neviem na koho sa obrátiť a odkial by bolo dobré začať pretože ma to velmi láka.Chcela som začať študovat parapsychologiu no žial som
sa k nej ešte nedopracovala,zaoberala som sa čiastočne čitanim z dlane no stále stojim na jednom mieste,chcem konečne vyštartovať a preto Vás prosim opomoc.Tešim sa na našu spoluprácu.

Saša Pueblo – Aké sú moje schopnosti? – 2004-03-17 17:19:31


Povaha
Ste hystericko-schizofrenická povaha, bioenergeticky usadená v ústnej dutine a v mozočku. Všetko charakterizuje obrázok študujúcej a vzdelávajúcej sa osoby, ktorá rada premýšľa a obrázok agresívnej osoby, ktorá nevie nájsť svoju obeť. Tento obrázok je atypický a psychicky problémový.
Sexualita povahy
Naznačuje na arabský typ sexuality, kde bioenergia nateká do mozgu. Charakterizuje to obrázok tureckej tanečnice.
Sexuálne centrum
Je umiestnené v hlave a naznačuje na mužské ambície. Záujem niečo spraviť, vytvoriť, niečím byť. Nie klasický život žienky domácej.
Emócie
Hnacou emóciou je smútok, nostalgia s možnosťou depresívnych stavov.
Astrologické sudičky
Zisťujem schémy v neurónoch mozočku. Schéma je netradičná a šamanská, naznačuje na mimoriadne schopnosti. Intuitívne cítim obrazy postáv šamanov s kosťami. Na konci veľká postava šamana a okolo veľa vecí. Podobnú schému má ruský aj americký prezident. Dáva určité predurčenie.
Astrológia planét
Skúmam neuróny v šedej kôre veľkého a stredného mozgu. V šedej kôre veľkého mozgu cítiť významné a vzdelané osobnosti, čo naznačuje na zvláštne schopnosti.
Z horoskopu tu vládne planéta Slnko a jej božstvo, ktoré je láskavé a priťahuje ľudí, aby vám pomáhali. Planéta je dostatočne veľká a silná. Nemá negatívne pozadie. Predpoklady pre kariéru.
Rodová karma
V rode žil v stredoveku mních vzdelanec, vážený a uctievaný vo vyšších kruhoch, láskavý a pozorný voči obyčajným ľuďom. Ďalší predok z konca obdobia stredoveku žil v Holandsku. Bol to kupec, bohatstvo, ale aj láska k ľuďom. Všetko to naznačuje na kariéru.
Sexuálne podvedomie
Skúmam city vytvorené v detstve výchovou. Celková vzrušivosť: do vnútra, do seba. Povrchová vzrušivosť: je nejasná. Pohlavná vzrušivosť: na mužské pohlavie. Citová vzrušivosť: je k mrtvym. Celkovo je sexuálne podvedomie uzatvorené dovnútra a bude zložité vytvoriť harmonické manželstvo. Viac možností v spoločenskom živote ako v rodinnom.
Traumatické oblasti som nenašiel.
Duchovná úroveň
Ste osoba, ktorá uznáva duchovné ideály a je ochotná za ne bojovať. Pri automatickej kresbe je okolo vás plno jemných čiar a kvietkov.
Jogínska veštba
Naznačuje na problémy s vlastným presadením. Slabá schopnosť a húževnatosť pretĺcť sa na výslnie. Uzavretosť do seba.
Jednotlivé časti mozočku
4 časť mozočku je neaktívna a pasívna. Je tu náboženský rozvoj žitia. 6 časť naznačuje nejasnosť či utiahnutý život. 7 časť mozočku, kde sú fyzikálne schopnosti, chemické schopnosti a vzorce nie je dostatočne aktívna. 8 časť mozočku je silne aktívna a naznačuje na rečové schopnosti, horšie je to s verejným prejavom a vystupovaním. 9 časť mozočku je o kreslení a nie je dostatočne rozvinutá. 10 časť pre praktickú šikovnosť je slabo rozvinutá.
Aeromantia
Váš životný cieľ je nejasný a nedokážete si ho dostatočne vytvoriť. Ste zaujatá prekonávaním prekážok. Neviete sa zastaviť, premýšľať a programovať budúcnosť. Máte strach byť niekým a niečo znamenať. Odmietate slávu a verejné vystupovanie. Je to problémová oblasť.
Augurmantia
Nemáte dostatočne rozvinuté okultné schopnosti okrem schopnosti vydržať, drieť a byť húževnatá. Je to ako obraz silného koňa, ktorý má klapky na očiach a nemá vlastnú predstavu, čo chce. Riadia ho iní.
Bibliomantia
Šťastný osud vás čaká vtedy, ked sa spojíte so svojím podvedomím a cieľavedome si otvoríte mimoriadne schopnosti cvičením a meditáciou. Máte to v sebe, ale je to zatiaľ neovládateľné.
Capnomantia
Vaše ciele nie sú dlhodobé a sú chaotické, preskakujú z jednej veci na druhú.
Cephalomantia
Sama sa zbytočne podceňujete a neustále sa utvrdzujete, že tí druhí sú lepší a preto musíte viac pracovať.
Dominomantia
Aby ste dokázali rozvinúť vlastné potenciály skryté v sebe, treba sa venovať psychoterapiám na rozvinutie osobnosti.
Fyllordomantia
Vo vnútri svojej duše skrývate strach, obavy z vonkajšieho sveta. Zaujatosť pre veci vo vnútri vás a neschopnosť sa dostatočne presadiť vo vonkajšom svete. V detstve ste si nevytvorili pevné väzby na vonkajší svet. Jednoducho vás vonkajší svet odrádza a nechcete ho. Teda ste viac teoretik a nie praktik.
Halomantia
Do budúcnosti prehlbujúca sa uzavretosť do seba. Psychické problémy.
Lyckromantia
Nenávidíte ľudí vo vonkajšom svete, nedostatok kontroly nad sebou by mohol viesť k nepríjemnostiam.
Neckromancia
Vaši mrtvi predkovia naznačujú na budúce nepríjemnosti s mužmi a nebezpečenstvo deštrukcie od silných a tvrdých mužov. Úspešná budete vtedy, kedˇsa naučíte otvoriť sa vonkajšiemu svetu a fungovať v ňom. Saša Pueblo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.