Ezoterika, ktorej sa venujeme, sa realizuje na úrovni častíc. Psychika ezoterika je mnoho rokov dôsledne trénovaná, aby dokázala koncentráciou najprv prenikať do systému orgánov v tele. Potom sa ezoterik postupne učí vhodnou koncentráciou prenikať do vnútra buniek, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov a nakoniec častíc.

V zásade duchovnú cestu treba chápať ako schopnosť ezoterika vybudovať vo svojich neurónoch vytrvalým nácvikom nové neurónové prepojenia. V ezoterike hovoríme o biologických obvodoch, kde neuróny sa navzájom trvalo prepoja a umožňujú psychicky operovať v určitej oblasti vlastného tela, ale aj mimo neho. Nie je rozumné, pokiaľ si ezoterik nejaké nadobudnuté schopnosti príliš zamiluje a nechce sa ich vzdať. V predchádzajúcej etape mal ezoterik schopnosť prenikať na úroveň atómov. Túto oblasť prienikov sme nazývali aj svet špiritizmu a sveta mŕtvych spomienok. V tejto fáze svojej duchovnej cesty si ezoterik buduje jedinečné schopnosti a to preniknúť do bunkových jadier a tak isto do častíc, z ktorých sú vybudované. A to znamená odpútať sa od schopnosti prenikať psychicky do atómov a nahradiť túto schopnosť novou schopnosťou prenikať na úroveň častíc. Teda ezoterik sa naučí do sveta organických látok, tuhých látok, plynných a kvapalných látok prenikať priamo z roviny častíc. A keďže túto schopnosť nemá žiadny ezoterik nacvičenú a trvalú, dá sa očakávať obdobie, kedy ezoterik bude musieť vystavať svoju psychiku trvalým prechodom ísť fungovať na častice.

Ezoterici tohto zoskupenia už asi 3 roky nacvičujú systém prieniku a koncentrácie do oblasti častíc vlastného tela, ale aj mimo telo v kozme. Celý systém prieniku na častice nazývame systém dvojníkov a vo svojej rozvinutej fáze aj systém UFO. Ezoterici najprv kopírovali stav prieniku na častice od patologicky chorých osôb a postupne začali tieto stavy nacvičovať s tým, že sa vyhýbali nevhodným prejavom, ktoré sprevádzajú prechod psychiky na časticovú úroveň. U patologických jedincov, ktorí sa náhle prepadli na časticovú úroveň, bol hlavný problém v tom, že tento psychický stav nechceli. Ezoterik tento stav chce vedome dosiahnuť. Ďalší problém je, že patologicky poškodené osoby sa neustále usilujú vrátiť do stavu fungovania psychiky na úrovni atómov a prvkov organickej hmoty. A to sa už jednoducho nedá. Takéto niečo sme zažívali aj v prípade prežitia klinickej smrti, kde sa psychika danej osoby zmenila zásadne a už ju nebolo možné vrátiť na úroveň klasickej psychiky bežného ľudského jedinca. Ezoterik chce a musí prejsť na časticovú úroveň úplne a dôsledne. Pokiaľ tak nespraví, bude mať s otvorenou časticovou úrovňou problém. Ezoterik sa doslova celý a so všetkými schopnosťami, so všetkými spomienkami odsťahuje na časticovú úroveň a tu si vybuduje novú psychiku. Ezoterik si musí dávať pozor, aby nebojoval s novým systémom – psychikou na časticovej úrovni. Ezoterik si je vedomý, že ešte stále má otvorenú rovinu atómovej psychiky a neustále prechádza medzi stavom novej časticovej psychiky a starej atómovej psychiky. A to môže robiť množstvo problémov. Ezoterik všetko robí tak, aby sa postupne uzatvorila atómová psychika a otvorila psychika časticová. Ezoterik má dôsledné predstavy presunu a riešenia všetkého výhradne v rovine častíc a nie atómov a ich jadier.

Ďalší problém pri prechode psychiky ezoterika z atómovej do časticovej roviny je aj spôsob zmeny myslenia. Nie je možné, aby si ezoterik ponechal spôsob myslenia z predošlej roviny, musí sa usilovať nadobudnúť nový intelekt a ten stojí na extrémnom záujme o všetko technické a technologické celej histórie kozmu, ale aj organickej hmoty v kozme. Teda ezoterik opustí svet mysliaci všetko pre organickú hmotu a prejde do pozície iba a iba technika a technológia. V zásade prechod na časticovú úroveň je vlastne extrémna ezoterika a je mimoriadne náročná na množstvo zmien a prístupov. Ale kto chce skutočne duchovnú cestu a ezoterika je jeho životné poslanie, tak ten zvládne aj tento náročný úsek a prejde trvalo bez výhrad fungovať na časticovú rovinu.

Aby sa ezoterik usadil trvalo na úrovni častíc, pomáha aj dôsledné a systematické pozeranie animačných videí a to 3D, 4D a 5D. Ide o videosimulácie sveta okolo nás. Systém simulácie reálneho sveta umožňuje ezoterikovi spraviť si o svete okolo nás inú predstavu, akú mal doteraz. Simulačné videá, kde vedci vložia reálne údaje a informácie, dovolia ezoterikovi nový, objektívnejší pohľad ako funguje kozmos, ako si predstavovať fungovanie orgánov, buniek, prvkov, atómov a častíc. Ezoterik neustále stojí na pôde vedy a nie beletristickej ezoteriky alebo niektorého náboženského systému. Ezoterik tohto zoskupenia rešpektuje poznanie vedy ako toho najlepšieho základu pre ezoteriku. Samozrejme, ezoterik tohto zoskupenia v niektorých oblastiach prekračuje technické a intelektuálne schopnosti vedy a vedcov. Ezoterik nemá technické a ľudské obmedzenia ako v prípade vedy. Ezoterik si vo vlastných neurónoch dokáže vytrvalým výcvikom budovať niečo ako bioneurónovú technológiu. A tieto jeho mimoriadne schopnosti potom prekračujú obmedzenia dnešnej vedy a aj vedy organickej hmoty celkovo. Dnešná veda sa dokáže pozrieť do kozmu tak akurát do úrovne makety zemiaka, kde je asi 1 500 makiet strukov, v nich 3 až 7 hráškov a v každom hrášku je asi 2 000 galaxií. Ezoterik si neustále prerába a prispôsobuje neuróny a psychicky preniká do takých hlbočín kozmu, ktoré nebude ľudstvo schopné zachytiť ani za bilióny svetelných rokov. Len ezoterik na časticovej úrovni v plnom rozsahu pochopí, ako nekonečne ďaleko môže psychika cestovať na vlne častíc z magnetara.

Tak isto potenciál prieniku ezoterika do systémov častíc a ich fungovania je mimoriadne jedinečný. A k tomuto všetkému napomáha aj pozeranie videí v systéme reálnych simulácií. Zmyslom pozerania simulácií fungovania štruktúr vo vnútri buniek si ezoterik spraví jasnejší obraz o tom, že vnútro buniek funguje skorej ako chemická a biologická mikro fabrika. A vlastne v ľudskom tele je niekoľko úrovní biofabrických systémov. Jedna úroveň je systém orgánov, druhá úroveň je systém orgánikov v bunkách, tretí systém je systém bielkovín a amimokyselín, štvrtý systém sú prvky, piaty systém sú atómy a posledný, šiesty systém, sú fabricky organizované častice.

Uvádzam adresy na videá, ktoré sú uložené na Youtube. Niektoré videá po určitom čase už nemusia byť k dispozícii, no vždy sa objavujú nové videá. Vyhľadajte podobné videá.
http://www.youtube.com/watch?v=g1hVLQGcINw
http://www.youtube.com/watch?v=yiuvOr4JRGI
http://www.youtube.com/watch?v=q_gY4oIBY74
http://www.youtube.com/watch?v=XoDHU5dzgp8
http://www.youtube.com/watch?v=HIioAoTL8Ss


http://www.youtube.com/watch?v=zQpfwTZdhNU

http://www.youtube.com/watch?v=oLz-II0eZvk&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KiLJl3NwmpU&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0&feature=rela…


http://www.youtube.com/watch?v=lrYlZJiuf18&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=yz4lFeqJPdU&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=Dw4hsbdNohw
http://www.youtube.com/watch?v=2VWgkLfPnDY&feature=rela…


http://www.youtube.com/watch?v=8eH8dJgJG-c
 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.