Ďalej môžete pokračovať v prehlbovaní ALFA STAVU v nočných hodinách. Zobudíte sa v niektorú nočnú hodinu a usilujete sa o riešenie svojho problému.

18. Sadnete si do kresla a mierne pred seba natiahnete ruku. Ruku držíte nad svojou nohou. Keby ste náhodou zaspali, tak vaša ruka padne na nohu a vy sa zobudíte. Po zobudení ruku znovu mierne podržíte nad nohou. Takýto systém vám nedovolí zaspať.
19. Všetky uvedené cvičenia, ktoré ste prevádzali v nižších hladinách ALFA STAVU, prevádzate aj v nočnom ALFA STAVE. Cvičte postupne a po ukončení cvičenia spojeného s riešením vášho problému môžete ísť ďalej spať.

4. ALFA MARKETING

O autorovi Silvovej metódy bolo známe, že bol húževnatý obchodník a v neskoršom období viedol aj firmu na opravu elektrospotrebičov. A tu práve sú základy ovládania mozgovej činnosti, ktoré tak dokonale dokázal využívať. Oprava elektrospotrebičov vyžadovala poznanie schém zapojenia. A tieto schémy sa náramne podobajú neurónovej sieti šedej kôry mozgovej. Ďalej musel vždy nájsť aj chybnú súčiastku. To bol skvelý spôsob vycvičiť vlastnú myseľ, ako objaviť chybu alebo zlú súčiastku v systéme zapojenia.Nám nepôjde iba o to, naučiť sa myslieť v určitých schémach a vyhľadať chyby v systéme, ale ho aj neustále zdokonaľovať.

20. Sústreďujte sa všetkými zmyslami na schémy zapojenia elektrospotrebičov a predstavujte si tieto schémy v šedej kôre mozgovej. Neskoršie nahradíte predstavu schémy zapojenia elektrospotrebiča schémou fungovania vašej firmy alebo organizácie. Prípadne iným druhom činnosti.

Pridaj komentár