Po navodení základného ALFA STAVU môžete pokračovať v technikách, ktoré tento stav ešte viacej prehlbujú. Pri týchto technikách musíte mať pocit tlaku zhora a z bokov na celú plochu šedej kôry. Nedoporučuje sa aktivizovať šedú kôru len v niektorej časti. To by mohlo neskôr spôsobovať psychické problémy.
Takto utlmenú respektíve aktivovanú šedú kôru treba po ukončení ALFA STAVU vždy vrátiť do pôvodného stavu. Teda vedome sa prebrať a začať byť aktívny. Nezostávajte sedieť alebo ležať, choďte niečo robiť. Ďalej sa môžete naplno predýchať alebo sa rozcvičiť.

11. Smer pohľadu
Navodíte si predstavu o vašom probléme buď vo forme obrazov, alebo myšlienok. Tieto si predstavujete okolo svojej hlavy a snažíte sa s nimi spojiť pomocou vášho zraku.
12. Smer počutia
Navodíte si predstavu o vašom probléme buď vo forme obrazov, alebo myšlienok. Tieto si predstavujete okolo svojej hlavy a snažíte sa s nimi spojiť pomocou sluchu. Týmto prepájate sluch na neurónovú sieť šedej kôry mozgovej tak, aby ste boli schopný aktívnej spolupráce v utlmenom stave.
13. Smer chuti
Navodíte si predstavu o vašom probléme buď vo forme obrazov, alebo v myšlienkach. Tieto si predstavujete okolo svojej hlavy a snažíte sa s nimi spojiť pomocou jazyka a chuťových buniek.
14. Smer čuchu
Navodíte si predstavu o vašom probléme buď vo forme obrazov, alebo myšlienok. Tieto si predstavujte okolo svojej hlavy a snažíte sa s nimi spojiť pomocou čuchu.
15. Navodíte si predstavu o vašom probléme buď vo forme obrazov, alebo myšlienok. Tieto si predstavujte okolo svojej hlavy a snažíte sa s nimi spojiť pomocou končekov prstov a hmatu. Máte pocit, že sa problému dotýkate.
16. Navodíte si predstavu o vašom probléme buď vo forme obrazov, alebo myšlienok. Tieto obrazy alebo myšlienky nad svojou hlavou držíte určitú dobu bez pohnutia. V inom prípade sa obrazy a myšlienky pohybujú, ako by boli spomalené. Iná možnosť je rýchly alebo zrýchlený pohyb obrazov a myšlienok. Každá možnosť umožňuje rozdielne riešenie vášho problému.
17. Navodíte si predstavu o vašom probléme buď vo forme obrazov, alebo myšlienok. Tieto obrazy alebo myšlienky si nad svojou hlavou prezeráte alebo vnímate doslova po kúskoch alebo písmenách.

Pridaj komentár