Svet mŕtvych spomienok, ktoré vytvorila organická hmota na planéte Zem, ale hlavne mimo planéty Zem. Ide o vymretú alebo odumretú organickú hmotu mimo planétu Zem a tak isto mimo slnečnú sústavu. Zaujíma nás to kvôli tomu, že cieľom vyspelého ezoterika je, aby po jeho smrti zostali jeho spomienky pokope a stali sa súčasťou reinkarnačného procesu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

Pokračujeme v dôslednom a systematickom výskume a mapovaní toho, čo obsahuje svet mŕtvych v oblasti slnečnej sústavy. Svet mŕtvych sa otvára všade tam, kde je prítomná klinická smrť z dôvodu zlyhávania organizmu a blízkosti smrti. Ezoterik sa do sveta mŕtvych dostáva sugeráciou uverenia, že zomiera. Zároveň stišuje aktivitu orgánov a presúva sa na šedú kôru veľkého mozgu. Tu sa preskupujú neuróny a do sveta mŕtvych sa otvára energetický priestor. Klinický ezoterik prenikne do sveta mŕtvych s predstavou turistu, ktorý si spraví iba foto toho, čo sa tu nachádza a nechce si nič vziať. Prísne stráži, aby do neho nevkĺzli spomienky zo sveta mŕtvych.

Klinický ezoterik musí mať odcvičenú schopnosť vešteckého vnímania sveta mŕtvych vo svojej hlave, ale pred sebou na papieri. Väčšina ľudí, ktorí prešli klinickou smrťou, nemajú upravené zmysly tak, aby vnímali svet mŕtvych a vedeli si vytvoriť o svete mŕtvych triezvu predstavu.

Svet mŕtvych skúmame z toho dôvodu, že sami programujeme a plánujeme reinkarnačné mechanizmy. A je mimoriadne hodnotné poznať kozmické inteligencie a vedieť, ako sa správajú a ako sú naprogramované do budúcnosti.

Do dnešného dňa sme preskúmali 22 kozmických inteligencií. Každá dostala svoj pracovný názov. Všetky sa nachádzajú v slnečnej sústave a najviac v priestore planéty Zem.

V poradí 1. dostala názov STIGMA a je v priestore planéty Zem. Prenikala do určitých ľudských jedincov, podriaďovala si ich a po smrti ich záznam končil v danej kozmickej inteligencii.

V poradí 2. dostala pracovný názov VEĽKÁ HLAVA. Nachádza sa v blízkosti planéty Slnko. Prenikala do ľudí a dávala im niečo ako matematické schopnosti.

V poradí 3. dostala pracovný názov ZASNEŽENÝ STROM. Nachádza sa v priestore planéty Zem. Okrem iného to dávalo ľudom dnešnú logickú múdrosť.

V poradí 4. dostala pracovný názov VEĽKÁ LEBKA. Niekde v súhvezdí Tukan našej Galaxie. Dávala ľudom určité múdrosti a skúsenosti.

V poradí 5. dostala pracovný názov ŽENA. Niekde za súhvezdím Tukan. Dostávalo sa to do ľudí, vyvolávalo nenávisť voči ľudom a nútilo to do agresie a devastácie.

V poradí 6. dostala pracovný názov KANIBAL. Niekde za súhvezdím Panna. Pôsobila v ľuďoch cez klinickú smrť a nútila ich robiť rituály s ľudským orgánmi.

V poradí 7. dostala pracovný názov OROL. Nachádza sa v oblasti planéty Zem. Dostávalo sa to do ľudí a vyvolávalo potrebu agresie a nenávisti.

V poradí 8. dostala pracovný názov CHOBOTNICA. V oblasti planéty Zem. Tlačilo ľudí, aby vyrábali makety ľudí z hliny. Napríklad v Číne.

V poradí 9. dostala pracovný názov POSTAVA. Pôsobenie teraz v oblasti planéty Zem. Dostalo sa to do ľudí, ktorí sa starali a starajú o množstvo detí. Ukladajú do seba spomienky detí a po smrti idú tieto spomienky do tohto informačného poľa kozmickej inteligencie.

V poradí 10. dostala pracovný názov BABY. Pôsobenie doteraz v oblasti planéty Zem. Tak isto záujem o detské spomienky alebo spomienky na deti.

V poradí 11. dostala pracovný názov KOSŤ. Záujem o všetky spomienky na kosti. Nachádza sa v blízkosti planéty Saturn.

V poradí 12. dostala pracovný názov TECHNIK. Pôsobí v blízkosti SLNKA. Reinkarnujú sa do ľudí. Nútia ich, aby boli múdri ľudsky a po smrti splynú ich spomienky do individuálnych spomienok tejto kozmickej inteligencie. Táto kozmická inteligencia sa usiluje o to, aby sa dostala individuálne bližšie na planétu Zem.

V poradí 13. dostala pracovný názov BUNKA. Pôsobí v oblasti planéty Jupiter. Hlavne cez klinickú smrť sa dostáva do ľudí a usiluje získavať odtlačky a energiu z bunkového delenia u dotyčných jedincov. Tieto informácie si ukladá do svojho informačného poľa. Vyhľadáva hlavne jedincov, ktorých delenie buniek je neštandardné.

V poradí 14. dostala pracovný názov DOBRÁK. Pôsobí v oblasti planéty Zem. Usiluje získavať hlavne obrazy kostí uložených do ľudských spomienok. Tieto informácie po smrti ľudských jedincov získava do svojho informačného poľa.

V poradí 15. dostala pracovný názov ŽUMPA. Pôsobí v oblasti planéty Zem. Dostáva sa do ľudí a získava po ich smrti spomienky o blaženosti a zároveň spomienky o ich utrpení a poranení. Táto kozmická inteligencia je na povrchu v makrosvete a vo vnútri mikrosvete.

V poradí 16. dostala pracovný HMYZ. Pôsobí v oblasti planéty Jupiter. Ten sa však nachádza vo svete živých a vo svete mŕtvych je v danom mieste prázdno. Úroveň mikrosveta pôsobí. Svet menší ako hrot ihly, na foto treba rezonanciu hlasiviek. Dostáva sa do ľudí počas klinickej smrti a vyberá si ľudí, ktorých psychika je na úrovni napočítať do 5. Záznam spoločných spomienok si zoberie táto komická inteligencia do seba.

V poradí 17. dostala pracovný názov GÉN. Pôsobí vo svete mŕtvych. Vo svete mŕtvych sa zorientujete podľa polohy Slnka. Úroveň makrosveta, všetko väčšie ako hrot ihly. Dostáva sa do živých ľudí počas klinickej smrti, konzumuje spomienky foto turistu z oblasti jadra bunky. Všetko ukladá do seba.

V poradí 18. dostala pracovný názov VODA. Pôsobí vo svete mŕtvych. Orientácia vo svete živých v oblasti planéty Urán. Úroveň makrosveta. Dostávala sa do ľudí a robila foto jadier buniek a to hlavne pľúcnych. Tieto spomienky ukladala do seba.

V poradí 19. dostala pracovný názov DREVÁR. Pôsobí vo svete mŕtvych. Orientácia vo svete živých je v oblasti planéty Saturn. Úroveň makrosveta. Vyhľadávala si táto inteligencia jedincov, ktorí sa potom venovali ukladaniu informácií z dreva a hlavne práchnivejúceho. Po ich smrti sa tieto spomienky stali súčasťou tejto kozmickej inteligencie.

V poradí 20. dostala pracovný názov ZNAKOVÁ. Pôsobí vo svete mŕtvych. Orientácia vo svete živých je v oblasti planéty Saturn. Úroveň presunu znakov a geometrických čiar do mikrosveta cez ľudí, ktorí majú po tele nehojace sa rany. Táto kozmická inteligencia prinúti tieto osoby, aby zberali do seba spomienky zo všetkých druhov geometrických tvarov ako sú písmená, ale aj žilky na kameňoch a v mineráloch. Po ich smrti sa vytvárajú spomienky znakové alebo geometrické na úrovni mikrosveta. Táto kozmická inteligencia funguje v mikrosvete a preniká do jeho mimoriadnych hĺbok. Niekedy až 40 núl za desatinným číslom a ešte ďalej. Táto kozmická inteligencia je mimoriadne aktívna v zmysle, že má v sebe takýto program.

V poradí 21. dostala pracovný názov MIKROVRSTVY. Orientácia vo svete živých je okolo planéty Neptún. Teda na jej obežnej dráhe. Fungovala v poskrúcaných a znetvorených ľuďoch, ktorí mali v sebe netradične geneticky pozmenené bunky. Po smrti si z týchto ľudí brala ich spomienky a ukladala do seba. Pracuje na báze mikrosveta. Bola voči týmto ľuďom ešte devastačná. Funguje ako energia v mikrosvete. Predstava dráh elektrónov.

V poradí 22. dostala pracovný názov NESTRÁVENÉ. Orientácia vo svete živých je okolo obežnej dráhy Uránu. Vyhľadávala si jedincov, ktorí mali aktívne kontakty s anjelskými sférami vo svete mŕtvych, ktoré vytvorili detskí dyslektici. Mali veľkú detskú žľazu v tele a počas celého života sa správali ako deti. Počas života robili jednu činnosť a to napríklad sa hrali s pierkami alebo iným materiálom. Po smrti vytvorili zo svojich spomienok anjelské sféry. Táto kozmická inteligencia ukladá ich spomienky do seba. Celkovo malátna kozmická inteligencia.

Na záver sme prenikali do sveta mŕtvych a hľadali sme typy výskytu kozmických inteligencií v súhvezdiach našej Galaxie. Našli sme asi 24 typov, ktorým sa budeme venovať.

Máme za sebou prieskum časti sveta mŕtvych, kde sa vstupuje cez nácvik klinickej smrti. Išlo o časť okolo planéty Zem. Náš prieskum sa zameria na súhvezdia našej Galaxie.

Obrázky si nájdete v sekcii: Galérie : Mapy v ezoterike

Pridaj komentár