Silva ezoterika založená na kmitaní, blikaní, vibrovaní. Takáto myseľ preniká úspešnejšie do orgánov, buniek, molekúl, prvkov, atómov, protónov, neutrónov a častí. Ide o psychický prienik do mikrosveta. Ide o echolokačné schopnosti v hlasivkách. Ide napríklad aj o prienik do membrán tela a do membránových buniek. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V prvom rade je možné sa naladiť do tohto vedomia a to spomienkami na blikanie, vibrovanie, rezonovanie a kmitanie. Spomienky vyberiete z mozgu a aktívne sa na ne skoncentrujete cez šedú kôru veľkého mozgu. Zároveň si nahodíte prírodné vedomie, že neviete čítať, písať, premýšľať a nerozlišujete medzi sebou a rezonanciami. Spomínate si na hudobné nahrávky s rezonanciami, na blikajúce zariadenia a rezonancie domácich spotrebičov.

Treba dobre ovládať kombináciu blikania, vibrovania a rezonovania. Vhodná kombinácia dovoľuje rýchlu koncentráciu do ktorejkoľvek časti organizmu a hlavne do 7 neurónových oblastí tela. Pokiaľ máte za sebou zasvätenia do rezonancií, tak tento program spustíte.

Pokiaľ máte zasvätenia do anjelov mikrosveta, tak si pod ich vplyvom nastavíte 7 neurónových oblastí. Pokiaľ nemáte anjelské zasvätenie, tak vyhľadajte v Galérii zasvätení obrázky a pod ich vplyvom si nalaďte 7 neurónových oblastí tela. 7. neurónovú oblasť tvoria jadrá buniek. Je dobré naladiť neuróny do línie priesvitných, bielych, zlatých, diamantových, pulzačných anjelov mikrosveta, ktorých vytvorili prírodní ľudia s veľkou detskou žľazou aj počas dospelosti. Anjelské sféry vytvorili neustálymi rituálmi v sebe a po smrti sa tento záznam usídlil vo svete mŕtvych. My používame iba foto odtlačok turistu a tento vplyv pomôže vhodne naladiť 7 neurónových oblastí, aby sme boli aj v tejto oblasti ezoteriky dlhodobo úspešní.

Potom svoju pozornosť presunieme do oblasti dvoch blán pod sebou na povrchu veľkého mozgu, na povrchu miechy v chrbtici, na povrchu žalúdka a pobrušnice, v hlasivkách, ktoré sú v hrdle. Potom do blán povrchu kostí a svalov. Koncentrácia cez nervstvo vytvára v týchto oblastiach ešte aktívnejšie rezonancie ako iba zo zasvätenia a zo spomienok. Každá blana sa môže kmitať do určitej aktívnej vibrácie.

Cez mozgovú blanu sa dá robiť rezonancia priamo do neurónov mozgu. Cez rezonancie hlasiviek môžete aj pomocou dýchania prenikať dovnútra objektov ako sú napríklad ľudia, ale aj technika a hľadať poškodené oblasti. Cez rezonancie pobrušnice možno aktívne liečiť energiami celé telo. Tak isto prienik psychiky do blanovitých buniek dáva možnosť tvoriť modifikované blanové bunky, ktoré môžu reparovať iné bunky v tele. Často sú bunky blán súčasťou jedinečného ozdravenia organizmu.

Nastupuje ďalšia fáza nácviku a to prienik do sveta atómov v jednotlivých bunkách tela. Vyhľadáte postupne jednu bunku v každom orgáne a časti tela ako je mozog, srdce, pľúca, pečeň, slezina, obličky, črevá, kosti, svaly, tuk tela a koža. Vhodnou rezonanciou prenikáte dovnútra buniek až na úroveň jednej častice. Nemáte pocit zmenšovania priestoru, ale naopak, neustáleho zväčšovania. Pri časticiach máte pocit, že priestor je po psychickom prieniku veľký ako kozmos vzdialený od nás 20 miliárd svetelných rokov. Neustále na každej úrovni si budujete mini kultovú stavbu na stabilizovanie psychiky v danej úrovni. Lepšie sa vám bude prenikať do mikrosveta, keď okolo ganglií tela umiestnite spomienky na blikanie, kmitanie a vibrovanie v určitej úrovni mikrosveta. Ganglie sú drobné neurónové špendlíky pri orgánoch a častiach tela.

Môžete sa pokúsiť prenikať psychicky do mikrosveta za časticami a to asi do 12 ďalších úrovní. Stačí vám na tento psychicky prienik denné klasické vedomie. V 12. úrovni nastúpi pocit malej uzavretej miestnosti a do 13. úrovne sa nedá ísť. To prekonáte, keď si nahodíte snové vedomie, zaspávanie. V tomto momente môžete ísť do ďalších úrovní vo vnútri častíc. Takto prenikali aj osoby v histórii, ktoré mali tento druh Silva vedomia.

Naším cieľom je preniknúť do mikrosveta vlastných buniek až do rôznych úrovní za častice, teda neustále do menšieho priestoru.

Pridaj komentár