Meditácie a technika evokácie. Meditácie a seans ezoterika. Špeciálne ezoterické prostredie. Kruhová forma. Trojuholníková forma. Vnímať svet ako kruhovitú spojitosť. Vnímať svet ako trojuholníkovú spojitosť. Vnímať svet ako geometrickú spojitosť.

Zrealizovali sme seminár venovaný technikám evokácie informačných polí do uzatvoreného a špeciálne preparovaného prostredia. Tento druh ezoteriky možno pestovať vtedy, keď už dokážete veštecky čítať informačné polia okolo nás. Pre jasnosť problematiky treba dobre rozumieť, čo sú to informačné polia okolo nás. Informačné polia začali vznikať pred 2000 miliónmi rokov na planéte Zem a to vznikom prvých organizmov, ktoré sa dokázali už sami pohybovať a premiestňovať. Nie pomocou vzduchu, vody a podobne. Jednoducho to dokázali už v obmedzenej miere sami. Tieto organizmy niečo prežili a to, čo prežili si uchovali v pamäti. Po ich smrti sa ich spomienky sčasti uložili v pozostatkoch a sčasti okolo nás. Teda v priestore od hladiny mora 1000 000 km a pod hladinu mora 6 000 km. Predpokladáme, že tieto informácie sú uložené v magmatických poliach Zeme, ktoré pulzujú z činnosti magmatického jadra Zeme. Teda zo všetkých zvierat a človeka sa do dnešnej doby ukladajú informácie do informačných polí nielen Zeme, ale aj celého kozmického priestoru. Na ukladanie do kozmického priestoru je potrebné, aby ľudia disponovali špeciálnym kozmickým vedomím, ktoré popisujem v Kozmos sekcii. Evokačná ezoterika a seans ezoterika slúžia na to, aby sa tieto informačné polia mohli sťahovať do špeciálne upraveného prostredia, ktoré si pre seba nachystá jedna osoba alebo skupina meditujúcich.

Na to, aby ste sa mohli tomuto druhu ezoteriky venovať je potrebné, aby ste dokázali veštecky vnímať tieto informačné polia, a potom mali špeciálnu myseľ, ktorá svet vníma ako určité spojitosti. Keď sa pozriete na svoje telo v zrkadle, tak ho vnímate najčastejšie ako jeden celok a vo vnútri mysle vám bežne nejde hneď predstava o vzájomne spojených orgánoch. Osobe, ktorá má evokačno seansové vedomie, sa pri pohľade na svoje telo v psychike okamžite vytvára vzájomná spojitosť na všetky orgány v tele. Keď sa evokačne seansová osoba sústredí na svoje srdce, tak okamžite v jej mysli vznikne spojitosť medzi jednotlivými časťami srdca, alebo dokonca buniek. Myseľ ich vzájomne premostí.

Myseľ evokačného seans ezoterika funguje asi tak, že keď sa usiluje vnímať informačné polia o mŕtvej osobe, tak informácie získava z kostných pozostatkov, zo živých ľudí, z objektov, do ktorých mohli byť uložené priame informácie o živote dotyčnej osoby. K tomu pridá informácie, ktoré boli uložené okolo nás v celom kozmickom priestore a zároveň ich zreťazí v priestore pred sebou. Evokačný seans ezoterik si zvyčajne vytvára špeciálne prostredie pred sebou, do ktorého ukladá kópiu informačných polí, ktoré svojou mysľou kontaktoval, alebo informačné polia násilne strháva do viazaného prostredia a nechá ich na seba pôsobiť. Zároveň ich zo špeciálneho prostredia dokáže zrušiť alebo uvoľniť a to sugeráciou, že zomrel a nepochybuje o tom, že zomrel. Teda informačné polia uvoľňuje na ich miesto, alebo doslova vytvára nové informačné polia ešte za svojho života. To dovoľuje dobre prepracovaná technológia sugerácie smrti, ktorú evokatér musí dobre ovládať.

Zároveň evokatér dokáže prostredie pred sebou zvláštne upraviť a uzavrieť. Osoby, ktoré evokujú informačné polia do uzavretého priestoru trojuholníka, kruhu sú zvyčajne osoby s problémovou psychikou, dokážu informačné polia vnímať a veštecky s nimi komunikovať.

Tu vzniká malý problém a to, že ezoterik by mal mať štandardnú psychiku a evokačná seans technológia by nemala viesť k devastácii psychiky, ale jej posilňovaniu. Teda seans ezoterik do izolovaného prostredia na diaľku sťahuje energie osôb s čudesnou psychikou. Na diaľku zosaje takéto energie do špeciálneho prostredia pre sebou a tu ich udržuje. Môže sa kontaktovať s energiami čudných detí, zvierat, ale aj rastlín. Všetko závisí od energetických schopností evokačného ezoterika.

Treba si uvedomiť, že seans ezoterika je vrcholová forma ezoteriky a dovoľuje značnú dynamiku v duchovnom raste. A nám ide o to, aby sme duchovnú cestu robili dynamicky a razantne. Preto vlastne robíme aj zasvätenia, kde preberáme schopnosti našich ezoterických predkov a toto preberanie chceme robiť čo najefektívnejšie.

Prezentujeme tu informačné polia mŕtvych osôb, ktoré vynikali v evokačnej seans ezoterike. Uvádzame aj koordináty výskytu ich miesta, najčastejšie hrobného miesta. Info pole osoby z Tibetu (12, F). Osoba prežila klinickú smrť. Mala v sebe informačné pole Lama tulku, to je informačné pole inej osoby nabitej túžbou sa reinkarnovať. Všade evokácie do tvaru kolesa. Info polia zostali v mieste uloženia pozostatkov.

Ďalšia už nežijúca osoba je z Austrálie (15, L). Bol v šedej kôre veľkého mozgu. Prežil klinickú smrť, Lama tulku mal v sebe a experimentoval s evokáciami všetkého šamanského.

Ďalšia mŕtva osoba je z Antarktídy, západná pologuľa (R, 9). Mal kozmické vedomie, čo dovoľovalo operovať v celom informačnom poli na Zemi aj v kozme. Mal na všetky evokácie vybudovanú niečo ako organizáciu a všetci neustále robili seans ezoteriku. Pracoval do mikrosveta, ktorý otvoril cez vnútro svojich neurónov. Cez neuróny vnímal tento okolitý svet nie na molekulovej úrovni ako bežní ľudia, ale na časticovej úrovni. To dovoľuje špeciálna psychika prieniku do vnútra neurónov vlastnej mysle.

Ďalší je z oblasti Afriky, kde žil (6, H). Ide o oblasť Sudánskych pyramíd, do ktorých evokoval info polia svojich predkov a robil to za účasti množstva ľudí.

Ďalší je zo Severnej Ameriky (C, 10). Za života abnormálne kozmické vedomie. Evokačné prostredie vytváral cez zvieratá a ich utrpenie. Mal silné sexuálne sily.

Ďalšia osoba žila na Sibíri (E, 9). Znovu kozmické vedomie, mikrosvet neurónov, teda vnímanie sveta ako častíc. Viazal evokačne šamanské sféry pomocou rituálov s močom, krvou a inými exkrementmi svojho tela. Všetko ukladal do znakov.

Ďalšia osoba žila v Tibete (11, F). Šialenec, ktorý celý život prežil v miestnostiach. Bol vybratý a školený pre túto evokačnú činnosť a na diaľku sa napájal na neštandardných jedincov. Sám zostal veľkým dieťaťom a túžil sa s deťmi stretávať. Teda k evokáciám týmito túžbami používal energie mladých. Pracoval skoro so všetkými informačnými poliami. Bežal v ňom neustále proces seansovej psychiky ako automat.

Ďalší žil v Európe (4, D). Šialená psychika a seans mechanizmus priamo v aure. Ukryté anjelské sféry, ktoré ničili a rozdrobovali deštruktívne sféry.

Pridaj komentár