Môj výskum preukazuje, že u ľudí so silným náboženským prejavom sú neurónové štruktúry a väzby rozdielne ako u ľudí, ktorí náboženské cítenie nemajú.

Viem, že moje tvrdenia sú možno trúfalé a dotýkajú sa veľmi citlivej oblasti náboženského vnímania. Napriek tomu si dovolím informovať o svojich zisteniach práve u tých, ktorí sa intenzívne venujú náboženským záležitostiam. Uvažoval som o tom, že musí byť aj na fyzickej úrovni nejaký rozdiel medzi tými, ktorí žijú intenzívne náboženským životom a tými, ktorí k náboženstvu neinklinujú a dokonca na ich škodu majú negatívny vzťah k otázkam viery a Božieho sveta. Keďže disponujem netradičnými diagnostickými schopnosťami, tak som sa rozhodol preskúmať tých, ktorým sa stali otázky náboženstva životným poslaním a tých, ktorí voči viere v Boha zaujímajú opačné tendencie.

Preskúmal som množstvo prípadov na jednej aj druhej strane a môj empirický prieskum preukázal zásadné rozdiely v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu a šedej kôre mozočku. Z medicínskeho hľadiska je známe, že veľký mozog je vo všetkých miestach pokrytý neurónmi v troch až siedmich vrstvách. Tak isto je tomu na povrchu mozočku v zadnej časti hlavy. Aby ste si to mohli lepšie predstaviť, stačí sa skoncentrovať na povrch vlastného mozgu a tu si predstaviť 3 až 7 vrstiev tesne na seba uložených pavučín s množstvom na husto uložených drobných pavúčikov. Nožičky týchto pavúčikov sú navzájom rôznym spôsobom prepojené a vytvárajú určité štandardné schémy. U ľudí so silnou vierou v Boha sa v týchto oblastiach nachádzajú neuróny, ktoré sú v absolútnom kľude a vykazujú božiu nehybnosť.

U tých, ktorí majú k náboženstvu negatívny postoj, som takéto božie ticho nenachádzal. Tento druh ľudí nemá možnosť vnímať božie posolstvo a ich žitie je o tento rozmer božej lásky ochudobnený. Na druhej strane u tých, ktorí sa náboženstvu a božím veciam venujú každodenne a trvalo, možno nachádzať takýchto tichých plôch podstatne viac a zaberajú často aj do 10 centimetrov štvorcových. U niektorých majú aj svoju vrstevnatosť do hĺbky 7 vrstiev neurónov. Títo jedinci môžu božiu prítomnosť preciťovať v rôznych dimenziách a v nebývalej šírke. Tí, ktorí majú v šedej kôre na mozočku plochy tichej božej prozreteľnosti, môžu vnímať svoju vieru priamo vo vnútri svojej ľudskej duše.

Je to božia prítomnosť vo svojej plnej sile a prítomnosti. Medzi veriacimi som našiel aj takých, ktorí plochy tichej božej prítomnosti nemajú a napriek tomu si v živote stanovili, že po božej prozreteľnosti budú túžiť aj napriek neprítomnosti týchto plôch božej tichosti. Treba oceniť ich nezlomné dennodenné úsilie o božiu prítomnosť. Nachádzal som aj takých veriacich, ale vzácne, ktorí v sebe mali oživené informačné polia rôznych náboženských predstaviteľov a svätých.

Tiež treba oceniť to, že sa vzdali vlastného náboženského rozmeru svojej duše a umožňujú spomienke na tých najsvätejších nám dávať v živej božej prítomnosti ich osobnú cestu k Bohu. Verím, že svojím prístupom som sa nedotkol tak posvätnej veci ako je naboženské cítenie a viera v Božiu prozreteľnosť. Som rád, že som dosiahol na otázky božieho sveta takýto pohľad a vďaka nemu si môžem sugeratívne vytvoriť viac tichých plôch na vrstvách šedej kôry či už na veľkom mozgu a mozočku. Ďakujem Božej prozreteľnosti, že mi vnukla takúto skvelú myšlienku a dovolila mi realizovať osobnú cestu k Bohu bez toho, aby som narúšal náboženské tradície dnešných dní.

Pridaj komentár