Ráno som vstal a asi hodinu som sedel a preberal sa z nočných meditácií, ktoré som robil už tretiu noc. Spal som na tvrdej podložke tak, aby bol spánok plytký a nedosahoval hlboké stavy bežného ľudského spánku. Prezrel som si príspevky na internete a pripravil menný zoznam na zajtrajšie diagnostikovanie. Znovu som sa vrátil k úvahe, ako prerobiť Meditačnú a Terapeutickú školu. Uvedomujem si, že internet má tú výhodu, že môžete neustále niečo prerábať a zdokonaľovať. Nie je to jednoduché zaviesť takúto možnosť do vnútorného systému zmien. Ach tie neustále zmeny. Životné tempo sa zvyšuje a rýchlo sa prispôsobovať je náročné.
Rozhodol som sa spomínané dve školy prerobiť, aby boli zaujímavejšie a príťažlivejšie. V Meditačnej škole opíšem vlastnú meditačnú cestu s ohľadom na využitie poznatkov pre tých, ktorí pôjdu touto cestou ďalej. Zároveň rozjímanie o svojej meditačnej ceste využijem na nácvik prognostického plánovania budúcnosti. Bude to určite zaujímavé. V Terapeutickej škole opíšem cestu k vlastnému fyzickému a duchovnému zdraviu. Aj tu budem pracovať na prognostických úvahách do budúcnosti. Ďalšie úvahy ma viedli znovu k osobnosti ezoteriky Jose Silvovi. Zaujala ma informácia o tom, ako po nociach opravoval elektrické spotrebiče. K tejto informácii som pridal správy o doničených psychikách opravárov elektrospotrebičov. Čo sa asi dialo so psychikou José Silvu, keď opravoval elektrospotrebiče pod prúdom a hľadal chyby? Určite spájkoval, pracoval dlho do noci a určite to malo neblahý vplyv na jeho psychický stav, ale na druhej strane to mohlo viesť ku klasickému šamanskému zasväteniu. Plytký spánkový stav, elektromagnetické polia spotrebičov, blikajúce elektrónky, nočné vedomie, vôňa spájkovačky. Ideálne podmienky na otvorenie zvieracej psychiky. Budem uvažovať o vytvorení podobných podmienok pod pyramídou z oceľových laniek. Takže nechám si to uležať a veci odskúšame.

Pridaj komentár