Venujeme sa tu problematike organického života v kozme až do priemeru 200 miliárd krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Jeho stred začína v našej Galaxii, v ktorej sa nachádza aj planéta Zem. Organický život v kozme sa kontaktuje výhradne psychickým prienikom do kozmu.

Ezoterik je osoba, ktorej psychika je schopná sa dostať z tela von a prenikať do kozmu mimo planétu Zem. Takýto psychický prienik do kozmu sa realizuje cez koncentráciu do ganglií v ľudskom tele, čo sú zhluky neurónov ako drobné špendlíkové hlavičky okolo orgánov tela, kde sa vkladajú obrázky reálneho kozmu. Ezoterik veštecky vníma nad sebou tvorbu energetického lúča, ktorý postupne prekoná atmosféru Zeme, čo je asi 100 000 km od povrchu Zeme. V tomto momente sa psychika dostáva do priestoru slnečnej sústavy.

Ezoterik môže pokračovať v psychickom prieniku k jednotlivým planétam slnečnej sústavy a na sebe spoznávať pocity z týchto psychických prienikov. Ezoterik môže pokračovať vo svojom psychickom putovaní aj do jednotlivých súhvezdí v našej Galaxie, ktorá má vo svojom epicentre čiernu dieru. Pokiaľ chce psychicky putovať ďalej a navštevovať ďalších 2 000 galaxií okolo našej Galaxie, musí zvládnuť presun psychiky cez systém čiernych dier a to hlavne z dôvodu veľkých vzdialeností. Ezoterik sa naučí presúvať psychiku z jednej čiernej diery do inej čiernej diery. Takto môže úspešne navštevovať asi 1 bilión čiernych dier o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Pri týchto psychických prienikoch postupne natrafí v jednotlivých galaxiách a pulzaroch na organický život a spoznáva ho.

Pokiaľ chce ezoterik psychicky prenikať ďalej do astronomického kozmu, tak narazí na systém anti čiernych dier, ktoré sa chovajú inak ako ten 1 bilión čiernych dier okolo našej Galaxie. Ezoterik sa musí najprv psychicky prepracovať do atómov vlastného tela a až potom môže prechádzať cez priemer 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Cez anti čierne diery psychicky preniká ďalej do kozmu. A môže prenikať do vzdialenosti 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tu spoznáva 7 kozmov o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov uložených v tvare valca. 7 kozmov, ktoré sú plné čiernych dier, je obklopených anti čiernymi dierami a tie ich od seba oddeľujú.

Ezoterik má aj inú možnosť ako psychicky prenikať do kozmu do priemeru 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A to cez kozmické vedomie, ktoré prevedie cez pozostatky embryonálnych buniek vo svojom tele alebo premostením cez iné telo. Samozrejme, že bude všetko vnímať ako svetelné efekty a musí sa ich naučiť veštecky dekódovať do reči dospelých jedincov.

Ezoterik môže prenikať ešte ďalej až do vzdialenosti 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a to tak, že kozmické vedomie prevedie cez bunky rôznych žijúcich zvierat.

No ďalšie prenikanie by bolo takýmito metódami problematické a neefektívne. Ezoterik by mohol takto do kozmu prenikať celé mesiace a potom by narazil na nejaký ďalší kozmos a v ňom organický život. A tu musí ezoterik použiť iný systém prenikania, ktorý je typický iba pre niektoré deti, ktorým sa počas vývoja objavila okolo tela špeciálna magnetická aura, ktorá sa podobá magnetickým pólom planéty Zem. Cez túto auru je psychické prenikanie skokom v čase a priestore a zase dovoľuje ďalšie putovanie až do vzdialenosti 200 miliárd krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. A to, čo je jedinečné pri takomto prenikaní, je možnosť prenikať do paralelných svetov. Teda bežným vedomím sme schopní vnímať v priestore o priemere 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov iba 7 kozmov vo valci, ale na tomto mieste je našim zmyslom skrytý ďalší svet, ktorý má tvar gule a v nej sú ďalšie kozmy. Bežným ľudským zmyslom je tento druhý rozmer neprístupný, ale deťom s magnetickou aurou okolo seba je aj táto dimenzia kozmu prístupná. A treba pridať ešte jedno prekrytie týchto dvoch kozmov ďalším kozmom. Aj táto dimenzia je prístupná iba po vytvorení magnetickej aury okolo tela ezoterika.

Ezoterik má aj inú možnosť, prenikať priamo do vnútorných štruktúr organického života na niektorých planétach alebo v priestoroch kozmu. Ide o to, aby ezoterik svoje kozmické vedomie previedol cez vlastné bunky a ich vnútorné štruktúry. Psychicky prenikne cez bunky do kozmu a vždy rovno dovnútra organického života v kozme. Je to iný druh kontaktovania organického života v kozme do vzdialenosti 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Pokiaľ chce kontaktovať ezoterik organický život v 7 kozmoch vo valci, tak musí používať kombinované techniky ako psychický prienik do kozmu cez embryonálne ľudské bunky a potom cez svoje vlastné bunky. Pripadne použije magnetickú auru okolo seba a v tomto prípade môže psychicky prenikať až 200 miliárd krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. A keď niekde prenikne, tak si prepojí psychiku cez vlastné bunky svojho tela. Netreba zabúdať aj na paralelné svety, ktoré sa otvoria iba cez magnetickú auru.

Pokiaľ ezoterik kontaktuje organický život cez vlastné bunky, musí počítať s tým, že pri návrate sa mu okolo tela alebo v tele vytvorí trvalé prepojenie na organický život mimo planétu Zem. Teda ezoterik schytá energeticko informačný odtlačok, ktorý sa podobá mydlovej bubline. Tento útvar je vnímateľný iba veštecky. Tento objekt je spojený na organický život mimo planétu Zem a aj tento organický život schytal niečo podobné ako ezoterik. Teda zostáva tu trvalé prepojenie ako cez mobilnú sieť, ezoterik a organický život sa môžu takto ovplyvňovať po psychickej rovine. Každý ezoterik, ktorý chce spoznať psychickým prienikom organický život v kozme, sa musí naučiť likvidovať tieto premostenia. UFO odtlačky z kontaktu s organickým životom v kozme sa likvidujú najlepšie cez UFO I. Okno, ktoré sa kontaktuje cez bunky tela a toto zlikviduje premostenie s iným organickým životom. Nakoniec sa stiahne ešte jedno UFO I. Okno, musia sa spoločne spojiť a obidve sa vytratia.

Celkovo UFO Okno je príkladom, ako by mal ezoterik pracovať s UFO odtlačkami. Pre zdravie, psychiku a osudovosť ezoterika je nebezpečné mať v sebe a okolo seba množstvo UFO odtlačkov. Síce je treba robiť UFO kontakty, ale treba ich aj dôsledne likvidovať a o tomto kontakte uložiť do pamäte spomienky. Aby to bolo uložené poriadne intenzívne do spomienok, je dobré kontaktovať naraz čo najväčšie množstvo organických životov daného kozmického druhu. Teda pokiaľ ezoterik kontaktuje organický život, tak sa snaží narobiť čo najviac odtlačkov a potom ich zlikvidovať. Takýto prístup umožňuje uložiť spomienky do pamäte veľmi dynamicky. Potom je možnosť s takýmto záznamom pracovať v aure okolo tela cez miechu a prepojenie na poškodené epitelové bunky na povrchu ľudských orgánov. Do aury sa naťahajú tieto spomienky a vytvára sa systém dvojníka. Takýto prístup je menej devastačný a progresívnejší.

Účastníci zasvätenia postupne cez bunkové štruktúry kontaktovali každý druh UFO a ukladali si na sebe množstvo UFO odtlačkov, ktoré zlikvidovali cez UFO Okno, ale všetko dianie dobre uložili do spomienok.

Účastníci zasvätenia preberali do pamäte spomienky detí, ktoré počas embryonálneho vývoja mali okolo seba magnetickú auru a cez ňu prenikali do extrémnych vzdialeností v kozme až do priemeru 200 miliárd krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Doteraz to bolo v kozme do priemeru 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a to sú zásadne iné vzdialenosti. Spomienky týchto detí sa preberali z ich spomienok uložených v ich pamäti alebo v magnetických záznamoch magmatického jadra Zeme alebo zo sveta mŕtvych spomienok. Zasvätenie realizoval Saša Pueblo a mimozmyslovo ukladal tieto spomienky do pamäte zasväcovaných osôb. V zásade išlo o deti, ktoré matky odmietali, útočili na psychiku takýchto detí a tieto deti museli psychicky prenikať mimo telo a psychiku matky. A samozrejme hľadali náhradnú matku. Neuvedomovali si, že cez magnetickú auru okolo seba prenikali hlboko do kozmu a kontaktovali tu existujúci organický život. Tu sa psychicky ukotvili a prežívali svoj vývoj pod vplyvom organického života v kozme, čo malo na ich vývoj deštruktívny vplyv. Takéto dieťa sa nechovalo vedome, ale pudovo, hľadalo náhradnú matku a všetko vnímalo ako stav prieniku do svetla. Ezoterik, ktorý chce takéto záznamy veštecky dekódovať, musí tieto svetelné efekty prekódovať do zrozumiteľnej reči. Pokiaľ by chcel ezoterik preniknúť do svojich vlastných spomienok z embryonálneho vedomia, bolo by treba, aby svetelné efekty ako spomienky z embryonálneho vývoja prekódoval veštecky do zrozumiteľných obrazov.

Celkovo cieľom zasvätenia je získať čo najviac spomienok od osôb, ktoré mali kontakty s organickým životom v kozme, a tak isto aj získať informácie o kontaktoch inej organickej hmoty v kozme s inými organickými hmotami v kozme. A tak isto cez určité druhy organického života kozme získavať informácie a to tak, že určité druhy organického života v kozme vyexpedujeme cez magnetickú auru do extrémne nekonečných vzdialeností, kde daný organický život z kozmu sa určitú dobu pozdrží a prevezmú sa potom aktívne spomienky tejto organickej hmoty do pamäte ezoterika. Ezoterik potom takto pozbierané spomienky presunie do aktívnej aury okolo tela a vytvorí si z týchto spomienok niečo na spôsob dvojníka, tak ako to popisujú niektoré psychiatrické príručky. Samozrejme, že u ezoterika nejde o trvalého dvojníka, ale iba dočasný stav, ktorý ezoterik nainštaluje a hravo zlikviduje. Celkovo cieľom ezoterika je nazbierať čo najviac spomienok na organický život v kozme a vytvoriť tak jedinečnú myseľ poznajúcu nekonečné vzdialenosti v kozme. Kozmická myseľ UFO.

Zistili sme ďalší fenomén a to, že embryonálna myseľ je schopná na rozdiel od psychiky dospelej osoby vnímať svet ako paralelné prekrytie existencie organického života v kozme. Teda predstava o jednom priestore v kozme pomaličky padá a budeme si musieť zvyknúť na to, že zatiaľ sme schopní vnímať 3 prekrývajúce sa kozmické svety. Pokiaľ ezoterik neprejde takýmto výcvikom, asi si ťažko vytvorí správnu predstavu o paralelnom prekrytí niekoľkých kozmov. V prvom z paralelných svetov sa nachádzajú kozmické objekty podobné valcom s guľovitými kozmami. Potom je tu druhý paralelný svet, kde sa nachádzajú guľovité kozmy s menšími guľovitými kozmami. Potom je tu paralelný svet podobajúci sa iba voľne uloženým kotúčikom vedľa seba.

Zasväcované osoby dostali aj mapky, ktoré naznačovali, kde títo jedinci počas tehotenstva svojej matky prenikali. Mapku si nájdete http://www.meditacia.sk/Mapy-v-ezoterike-5719id/?idg=37 . V týchto mapkách si nájdete vysvetlivky, ako a kde prenikali tieto embryá.

Uvádzam koordináty jedincov, ktorí mali počas embryonálneho obdobia magnetickú auru a prenikali do vzdialenosti o priemere 200 miliárd krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Buď tu žijú, alebo sú tu uložené ich kostné pozostatky.

01. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,Q). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 5 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť. A myslíme tri paralelne sa prekrývajúce svety, kde organický život žije v systéme guľovitých útvarov vo valci. Druhý paralelný svet sú guľovité útvary v guli, tretí paralelný svet guľovité útvary na úsečke. Všetky tri paralelné svety môže vnímať iba myseľ embrya s magnetickou aurou.

02. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,Q). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 14 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

03. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 10 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

04. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 15 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov). Iba jedna oblasť.

05. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 6 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

06. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 7 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

07. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,F). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 200 miliárd krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

08. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 5 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.
09. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,E). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 18 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

10. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,C). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu v dvoch oblastiach.

11. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,C). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu v 7. kozmoch vo valci, kde sa nachádza aj náš organický život.

12. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,C). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 110 krát ( 5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov.

13. Z oblasti Švédsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,C). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 1000 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

14. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,M). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 1 milión krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

15. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Ide o osoby, ktoré mali počas embryonálneho vývoja magnetickú auru okolo seba a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu v 7 kozmov vo valci, kde žije aj človek.

16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 5 miliónov krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

17. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,R). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu v 7. kozmoch vo valci, kde žije aj človek.

18. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,R). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu vo vzdialenosti 10 krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Iba jedna oblasť.

19. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,R). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu do troch oblastí.
20. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,Q). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu do troch oblastí.

21. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu do 9. oblastí.

22. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu v 7. kozmoch vo valci, kde žije aj človek.

23. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu do 7. oblastí.

24. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu do dvoch oblastí.

25. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu do dvoch oblastí.

26. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu do jednej oblasti a tak isto k systému organického života pod vplyvom anti čiernych dier.

27. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu do jednej oblasti a tiež k organickému životu pod vplyvom anti čiernych dier.

28. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu do jednej oblasti.

29. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,B). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu v blízkosti anti čiernych dier.

30. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,B). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu v dvoch oblastiach.

31. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu v 7. kozmoch vo valci, kde žije aj človek.

32. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,C). Ide o osoby, ktoré mali okolo seba počas embryonálneho vývoja magnetickú auru a prenikali embryonálnou psychikou k organickému životu skoro všade a často aj do vzdialeností cez priemer 200 miliárd krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov. Toto embryo s magnetickou aurou matka devastovala údermi a to dovoľovalo prenikať až 3 krát viac ako priemer 200 miliárd krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd) svetelných rokov.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár