Venujeme sa rôznym druhom psychických prienikov do organického života v kozme. V tomto prípade sme si vybrali za cieľ začať hlbšie spoznávať procesy, ktoré sa odohrávajú práve v organickom živote, ktorý sa jedinečne nachádza pri gigantickej anti čiernej diere, ktorá sa ako jediná nachádza v našom kozme o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Pozri obrázok: Galérie: Mapy v ezoterike. Pod názvom: 7 anjel kozmos inteligencie.

V zásade sa tu venujeme základným stavom prenikania do určitého prostredia. V prvom rade sme psychicky prenikali do sveta mŕtvych spomienok cez rané štádiá klinickej smrti v procese stíšenia, pozastavenia určitej časti v orgánoch, presun na šedú kôru veľkého mozgu a prepnutie neurónov do raného štádia klinickej smrti.

Potom sme prenikali cez kozmické vedomie, pri ktorom sa do oblasti ganglií okolo orgánov dávajú obrázky planét a potom cez veľký mozog sa cez energetický lúč ide psychicky do astronomického kozmu.

Potom sme prenikali cez mozoček a rezonancie membrán do buniek a bunkových štruktúr.

Potom sme prenikali cez mozoček a energie do atómov tela.

Potom sme prenikali psychicky cez mozoček do magmatického jadra planéty Zem.

Potom sme psychicky prenikali cez bunky do sveta mŕtvych spomienok a do sveta organického života v kozme.

Potom je tu možnosť prenikať cez predstavy pyramíd do priestoru astronomického kozmu, do sveta mŕtvych spomienok, do sveta vlastných buniek, do sveta prvkov a atómov. Samozrejme, že sme vnímali hlavne priestor okolo objektov a nie samotné objekty.

Potom sme prenikali cez embryonálne bunky a to všade do priestoru, do objektov, ako keby sa dalo prejsť cez všetko a bez oporného bodu. Pokiaľ si zasväcované osoby vytvorili oporný bod ako nejakú predstavu, vždy sa zrušila a zasväcovaná osoba sa prepadla do svojej predstavy a mohla vnímať iba množstvo svetla cez minerály a nič viacej. Po návrate sa jedinci pozerali na svet inými očami ako doteraz.

Zasväcoval Saša Pueblo, ktorý sa napájal na spomienky živých alebo mŕtvych ľudí a mimozmyslovo prenášal spomienky týchto jedincov do ich pamäte. Zasväcované osoby si skúšali rôzne druhy prieniku do rôznych oblastí kozmu či už prázdnych priestorov, gigantických priestorov, buniek, molekúl alebo atómov.

Tu sú zverejnené koordináty živých jedincov alebo ich pozostatkov, ktorí mali chorobné stavy na úrovni chromozómov. Teda ich chromozómy vo vnútri buniek sú uvoľnené a poškodené. To ich zvyčajne vedie k pyramídam a záujmu o pyramídy. Zaoberajú sa všetkým okolo pyramíd a to ich vedie k tomu, že ich psychika je orientovaná na priestor okolo vecí a objektov. Ich pozornosť nie je zorientovaná na objekt, ale okolo priestoru daného objektu. A to im dovoľuje lepšie vnímať to, čo sa s objektom deje. Ich svet nie je statický, ale vnímajú, čo sa s objektom dialo a aké najčastejšie pohyby vykonáva.

01. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Fascinovali ho pyramídy a prenikal do priestoru okolo svojich orgánov v tele.

02. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Zbieral všetko, čo sa podobalo pyramidálnemu tvaru. Prenikal do priestoru okolo molekúl vzduchu.

03. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (10,G). Mal poškodené chromozómy a nervové zakončenia, čo mu dovoľovalo prenikať do priestoru vo vnútri buniek, okolo orgánikov, bunkových jadier, chromozómov, génov, molekulárnych štruktúr z prvkov.

04. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Zbieral pyramídy zo skla a prenikal do voľného priestoru v kostiach.

05. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Posadnutý výpočtami okolo pyramíd a prenikal po svojich spomienok.

06. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Správca pyramíd a prenikal do priestoru molekúl.

07. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Staval pyramídy a prenikal do astronomického kozmu okolo planét slnečnej sústavy.

08. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Neustále čítal knižky o pyramídach a prenikal do podzemných priestorov.

09. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,D). Fascinovalo ho všetko okolo pyramíd. Vnímal pohyb všetkého na planéte Zem.

10. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Viedol výskum okolo pyramíd a psychicky prenikal iba dovnútra pyramidálnych tvarov, čo v ňom vyvolávalo zvláštne stavy ako vo vnútri pyramíd.

Tu sú zverejnené koordináty živých jedincov alebo ich pozostatkov, ktorí mali aj v dospelosti v tele väčšie množstvo embryonálnych buniek. Ide o bunky, ktoré vznikli počas embryonálneho vývoja a z určitých dôvodov a to často patologických, sa uchovali až do dospelosti. Takýmto osobám preniká psychika cez tieto bunky do priestoru okolo nás. Samozrejme, že takíto jedinci ako keby psychicky prenikali cez všetko a je jedno, či to je organického, alebo anorganického sveta. Dokážu so svojou psychikou prenikať až do priemeru 180 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov okolo nás. Potom narážajú na bariéru, embryonálnou psychikou nemôžu prenikať za túto hranicu a budeme sa snažiť nájsť ďalšiu techniku psychického prenikania do kozmu.

Všetci zasväcovatelia tu zverejnení majú veľké množstvo zhlukov embryonálnych buniek a k tomu klinické vedomie, ktoré prenikalo do sveta mŕtvych k spomienkam tých, ktorí mali počas života niečo ako embryonálne bunky a to sa týka aj iného organického života v kozme. Tento svet mŕtvych je uložený v prázdnom priestore okolo 7 kozmov vo valci. Takýto svet spomienok vo svete mŕtvych s označením svetelné (embryonálne) kozmické inteligencie poznáme asi na 6. miestach.

11. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,R).
12. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (,).
13. Z oblasti Kuba. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H).
14. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,C).
15. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,B).
16. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,M).
17. Z oblasti Jáva. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J).
18. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
19. Z oblasti Ural. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D).
20. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D).

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár