Venujeme sa tu problematike ezoteriky dvojníkov. Ide o mimoriadne vrcholovú ezoteriku. A pokiaľ by ju chcel niektorý ezoterik pestovať, tak je vhodné, aby mal za sebou mnohoročnú prax a nižšie stupne ezoteriky, ktoré si môže nájsť v starších článkoch.

Dvojnícka ezoterika stojí na základoch patologických stavov jedincov, ktorým nezhubne zmutujú epitelové bunky na povrchu orgánov a niektorých častí tela. Takéto osoby zvyčajne vytvoria pred sebou alebo v sebe energetický útvar, ktorý je vnímateľný iba veštecky a môžeme ho prirovnať k tvaru mydlovej bubliny, do ktorej sa podľa želania danej osoby ukladajú údaje a informácie. Samozrejme, že sa to deje na úrovni atómov a častíc a nie na úrovni prvkov a molekulárnych chemických látok. Neškolená osoba nedokáže vnímať klasickými zmyslami, čo sa deje na atómovej úrovni. Ani veštice pri klasickom vešteckom výkone nedokážu vnímať procesy na úrovni častíc. Dokážu vnímať to, čo sa deje po rovinu prvkov.

Pokiaľ by veštice chceli vnímať rovinu atómov a častíc, museli by dokázať izolovať malé skupiny neurónov vo veľkom mozgu, odpojiť ich dočasne od nervových zakončení a zmyslov ako sú oči. Cez odpojené neuróny je potrebné nechať pretekať klasické bioenergie tvorené z chemických procesov tela. Až potom je možné vnímať, čo sa deje na úrovni atómov a častíc. A to treba ešte veštecký výkon robiť neustálym prisúvaním nasekaných spomienok z pamäte a montovať ich do určitých predstáv pod kontrolou dvojníkov. Takto mimozmyslový veštec dokáže vnímať čo najreálnejšie, čo sa deje v priestore častíc a atómov.

Neustále meditujeme a spoznávame hlavne dvojníkov na úrovni atómov, ktoré v určitých kombináciách tvoria vlastne prvky. V priestore nášho kozmu, čo je maketa 4 500 banánov(v číslach vzdialenosť o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov) možno postupne spoznať asi 100 000 dvojníkov, ktoré stvoril organický život za celé fungovanie nášho kozmu. V tomto prípade sa budeme venovať nie dvojníkom na úrovni atómov, ale na úrovni menších objektov, resp. nie objektom, ale niečomu ako malé elektrické výboje vo vnútri atómov.

Svet atómov si treba predstavovať úplne inak ako svet okolo nás. Svet atómov si nemožno predstavovať ako drobné prachové zrniečka. Svet atómov si treba predstavovať ako svetlo, ako elektrické výboje, ako efekty pri ohňostroji a podobne. Atóm si ezoterik predstavuje ako sklenenú guličku, v ktorej bežia elektrické výboje alebo niečo na spôsob bleskov. Táto predstava lepšie zodpovedá realite ako vedecká predstava, ktorá je postavená na procesoch rozbíjania jadra. Ezoterik stojí skorej na psychickom vnímaní jadra atómov v kľudovej polohe mimo jadrovej reakcie. Pri jadrovej reakcii treba počítať s priestorom jadrového výbuchu a tu sa častice a atómy chovajú úplne inak ako vo vnútri atómu, kde neprebieha termonukleárna ani termojadrová reakcia. A preto má ezoterik o kľudových atómoch inú predstavu a inak ich popisuje ako jadrový fyzici. Treba počítať s tým, že v každom prvku sú atómy usporiadané inak a každý sa bude správať inak, jedinečne a výnimočne. Teda opis aktivity atómov a častíc treba popisovať individuálne pri každom prípade. Pre nás je atóm v predstave sklenená gulička plná bleskov a tieto blesky sú tvorené z energií v tvare hríbika, v tvare farebných fľakov a iskričiek. No všetko to navzájom komunikuje s časticami perličky.

Keby sme sa mimozmyslovo posunuli do aktivity kontrolovanej jadrovej reakcie, tak budeme akceptovať, že v atómoch sa vo vnútri tvorí jadro a okolo obiehajú elektróny. A priamo z jadra v strede atómu vylietajú častice skorej ako energia a keď preniknú na úroveň prvkov, tak sa menia na mini objekty, strácajú svoju energetickú predstavu a zväčšujú sa postupne na veľkosť prachových zrniečok. Ezoterik to vníma tak, že jadro atómov tvoria hviezdičky, ktoré sa navzájom pospájali. Okolo sú fľaky, perličky a hríbiky, ktoré sa začínajú zväčšovať, prestávajú fungovať ako častice a stávajú sa prvkami. Teda už nie sú dostatočne malé, aby mohli zostať v atóme a samy musia vytvoriť atómy.

Pokiaľ by sme si mimozmyslovo zašli do tokamaku, čo je špeciálny urýchľovač častíc, tak ezoterik by tu procesy vnímal ako sa zachytávajú hviezdičky v magnetickom poli. V týchto hviezdičkách perličky hrajú niečo ako tenis, raketou udierajú o zem tenisovú loptičku.

Pokiaľ by sa ezoterik podieľal na vnímaní zachytenia častíc v nádobách s ťažkou vodou, tak by takúto zachytenú časticu vnímal ako retiazku perličiek, ktoré nedovolia odletieť iskričke. Iskrička je tu určitý pohyb, ktorý sa pohybuje svetom atómov. Ezoterik si musí zvyknúť, že každý objekt, napríklad Mesiac, bude pracovať a zachytávať častice inak ako planéta Zem. Čaro sveta atómov je mimoriadna rozmanitosť správania sa napríklad podľa veľkosti objektu.

Časticová studňa. Ide o základný stav zasväcovaných osôb, ktoré prevedú 80 % koncentrácie do seba a 20 % koncentrácie zmyslov zostáva na vonkajšie prostredie. Z 80 % koncentrácie ide 10% do mozočku, ktorý zasväcovaným osobám pomôže dostať sa do vhodného meditačného stavu. Zasväcované osoby si nasugerujú, že ich tentokrát unášajú časticoví dvojníci. Teda nie atómy, ale častice v podobe hríbikov, potom farebných fľakov, iskričiek a perličiek. Sugerácia je špeciálna technika v niečo uveriť a nespochybňovať to za žiadnych okolností. Teda ezoterik uverí a verí, že ho uniesli dvojníci a tento stav sa snaží udržať a neustále obnovovať. Zároveň ezoterik z pamäte neustále vyťahuje spomienky na studňu a seba. V rýchlom slede neustáleho opakovania si vkladá tieto predstavy do predného mozgu a tu sa na ne koncentruje. V žiadnom prípade sa ezoterik nesústredí na udržanie predstavy pomocou fantázie, ale neustálym presunom spomienky na studňu a seba do predného mozgu. Zároveň v tomto stave si k sebe sťahuje z každej úrovne dvojníkov, ktorí už nemajú pri sebe svojho organického tvorcu, sú schopní operovať aj v atómoch, aj v časticiach. Je potrebné takto postupovať a nechať dvojníkov z roviny časticového sveta pôsobiť do 6. neurónových oblastí zasväcovanej osoby. Celkovo sa 6. neurónových oblastí ako je veľký mozog, mozoček, stredný mozog, miecha, brušný mozog a ganglie stabilizujú psychicky aj zdravotne. Je nutné, aby sa takto postupovalo. Dvojníci tohto druhu pôsobia u zasväcovanej osoby na úroveň atómov a častíc. Mimozmyslovo možno vnímať presun častíc vo vnútri atómov, ktoré sú súčasťou prvkov, prvky tvoria súčasť chemických látok a tie tvoria súčasť buniek.

Detský svet pohybu. Pri meditačných aktivitách vo svete častíc v atómoch je vhodné, aby zasväcovaná osoba bola uvoľnená, mala detskú myseľ a detské pohyby. Treba neustále myslieť na detské pohyby a detské predstavy. V detskom podaní sú hríbiky vlastne sánkujúce sa deti, fľaky sú točiace sa deti na kolotočoch, iskričky sú deti hrajúce sa s loptičkami, perličky sú navzájom sa bijúce a šklbajúce deti. Jednoducho pohyb detičiek do 6 rokov vytvára svet blízky časticovému svetu. Nekoordinované a čiastočne chaotické pohyby detí sa blížia objektom podobným Möbiovej páske.

Möbiová páska. Je základným tvarom pre svet častíc. Zasväcovaná osoba si musí zvyknúť, že vo svete častíc nemožno používať predstavy objektov ako vo svete atómov a vo svete bežného ľudského vnímania. Vo svete ľudského vnímania sveta prvkov je možné ho vnímať na základe klasických trojrozmerných predstáv ako je kocka, štvorec, guľa, pyramída, lichobežník. Aj dvojrozmerné objekty ako štvorec musia mať tretí rozmer hoci len pár stotiniek milimetra. Teda dĺžka, šírka a výška. Na úrovni atómov už potrebujete vnímať objekty mnohorozmerovo a to znamená naučiť svoje neuróny pozerať sa na objekt naraz zhora, zdola, spredu, zozadu, sprava, zľava a doslova v týchto pozíciách zo všetkých možných perspektív a mám na mysli perspektívu aj zvnútra objektu. No vo svete častíc vám tento systém priestorových predstáv nebude stačiť. V tomto svete musí zasväcovaná osoba prejsť do predstáv objektov na princíp Möbiovej pásky. A to vyžaduje udržať mnohorozmerové vnímanie, ale zároveň každý objekt premeniť na systém Möbiovej pásky. A to máme na mysli valec, aj kruh, aj kocku, pyramídu a lichobežník. A to nie je ľudská myseľ schopná bez pomoci nasekaných dvojníkov pre oblasť častíc. Napríklad by sme chceli klasický tvar dážďovky dostať do stavu Möbiovej dážďovky. A to by sme museli spojiť ústa dážďovky na jednom konci s análnym otvorom na druhej strane. Tak by sme museli spojiť spodnú časť úst s hornou časťou úst a ľavú stranu úst s pravou stranou úst. Týmto by sa dážďovka v určitom mieste osmičkovo pretočila. Do stavu Möbiovej pásky sa dá dostať každý objekt, ale bez pomoci dvojníkov je to v niektorých prípadoch doslova nemožné.

Ochrnuté médium. Prepracováva sa pomocou nasekaných dvojníkov aj všetko okolo veštectva. Dvojníci inšpirovali k špeciálnym vešteckým výkonom, ktoré sa realizujú cez sugeráciu a uverenie toho, že ezoterikovi ochrnula celá chrbtica od kostrče až po stredný mozog v hlave. Sugerácia je špeciálna technika uveriť a nespochybňovať to, čo ste si predstavili a v tomto prípade je to uveriť celkovému poškodeniu miechy a blízkosti smrti. A tento stav treba počas vešteckého výkonu cez miechu udržať neustále. Samozrejme, pred týmto vešteckým výkonom zomierajúceho média treba mať odcvičené veštecké základy cez umŕtvovanie a znehybnie očí. Potom veštecké techniky, kde je pol mozgu (ľavá hemisféra) bezvládna a druhá časť mozgu (pravá hemisféra ) zase brutálna a schopná lámať ručne doslova železo. Po sugerácii totálnej oslabenosti miechy a spomalenia činnosti veľkého mozgu sa dá do seba z priestoru kozmu stiahnuť dvojník, ktorý už nemá svojho organického stvoriteľa (teda zomrel) a veľmi dobre ho vnímať. Zatiaľ žiadny veštecký alebo mimozmyslový stav nedovolil tak dobre vnímať objekty dvojníkov na úrovni atómov. A to nám zase dáva ďalšie možnosti lepšie spoznať dvojníkov a ich fungovanie.

Priebeh zasvätenia. Zasvätenie začalo vysvetľovaním rozdielu medzi svetom zrniek prachu , svetom buniek, svetom prvkov, svetom atómov a častíc. Bežný neškolený človek je schopný vnímať priamo svojimi zmyslami iba zrnká prachu. Aby mohol vnímať svet buniek, musí si zobrať mikroskop. Svet buniek a jednobunkových organizmov je tak malý, že zmysly ho nepostrehnú. Aby vnímal vnútro buniek, potrebuje ešte náročnejšie mikroskopy. Na vnímanie jedného prvku, ktorý je ešte menší, musí použiť počítačové simulácie. Na vnímanie atómu potrebuje ešte náročnejšie zariadenia. Atóm je tak malý objekt ako je pomer zrnka prachu a Mont Everestu, čo je najvyššia hora sveta. Človek vníma atómy a časti iba nepriamo ako priebeh a záznam ich pohybu. No ezoterik pomocou dvojníkov môže tak isto vnímať svet atómov a dokonca doň prenikať. Uvedomovali sme si, že vysvetľovať fungovanie sveta atómov a častíc len na základe štiepnych reakcií je veľmi hrubé a skresľujúce. Jednoducho atómy a častice fungujú v rôznych prostrediach jedinečne a neopakovateľne. Bežný človek si nedokáže dostatočne vo svojej mysli odpojiť chemické vlastnosti od fyzikálnych vlastností. Bežný človek sa nemohol stretnúť iba s čistým prejavom fyzikálneho pohybu bez prejavu chemických vlastností. Atóm a častica sú tak extrémne a nekonečne malé objekty, že sa výsostne správajú ako vlna bez chemických vlastností. Až keď častica prekročí svoju kritickú váhu, tak môže v jednom momente naberať chemické vlastnosti. Ezoterik si vysvetľuje a používa obraz atómu ako sklenenú guličku plnú bleskov a elektrických výbojov. Menšie objekty v atóme si predstavuje ako hríbiky v tvare Möbiovej pásky (pohyb sánkujúcich sa detí). Ešte menšie objekty sú farebné fľaky (tancujúce deti v zmysle pec nám spadla…). Ešte menšie objekty iskričky (detičky hrajú pingpong s loptičkami). A tie najmenšie objekty sú perličky (detičky sú zlé a bijú sa). Za nimi sú iba tak extrémne nekonečne malé objekty, ktoré tvoria priestor všetkého. Teda sú tak malé ako zrnko prachu v pomere k bilión a trilión svetelných rokov. Teda nekonečne malé.

V ďalšej časti sme si pozerali röntgenové obrázky a na nich stvárnené Möbiové pásky. Tak isto sme si z papierových pások vytvárali Möbiové modely. V predstave sme tvorili Möbiové objekty z akýchkoľvek objektov. V tomto svete, ktorý tvoria príliš veľké objekty (väčšie ako zrnká prachu) už tieto objekty majú príliš veľa chemických a biologických vlastností a menej fyzikálnych vlastností. Teda ich svet je mimoriadne stabilný s ustáleným energetickým potenciálom. Predstava pohybu vo svete častíc a atómov v zmysle pohybu, ktorý vnímajú bežní ľudia, nie je možná v časticovom svete. Tu sú všetky objekty v pohybe v tvare Möbiovej pásky. Vo svete častíc a atómov platí paradox, že čím treba ísť ďalej, tým sa to rýchlejšie prekoná. Naopak, prejsť milimeter trvá veľmi dlho. Jednoducho povedané, svet častíc je v takom nekonečnom množstve zmien, že to ľudská myseľ nemá šancu sledovať, vnímať a správne pochopiť.

Potom sme sa mimozmyslovo napájali na ľudí a organický život v kozme (UFO), ktorý je schopný v rámci svojich schopností alebo svojej patológie prenikať do sveta atómov a častíc a to hlavne vďaka dvojníkom a celkovému poškodeniu psychiky. Išlo o to, aby sme si mimozmyslovo školili 6 neurónových oblastí cez vlastných nasekaných dvojníkov a dosahovali opakovaním dostatočné zahustenie spomienok, čo vedie vždy k lepšiemu pochopeniu a vnímaniu procesov okolo dvojníkov.

Tvorba nasekaných dvojníkov. Po prestávke sme začali produkovať dvojníkov cez prepojenie na poškodené a vhodne geneticky zmutované epitelové bunky. Pred sebou sme vytvorili energetický obal a v mysli si želali tvoriť dvojníkov pre oblasť častíc hríbikov. Dvojník pred nami požadoval informácie o sánkujúcich sa deťoch. Potom popracoval na všetkých doteraz nasekaných dvojníkoch a tak isto na celistvom dvojníkovi, ktorý slúži pre reinkarnačné účely. Dvojník vyvíjal aktivitu k tomu, aby všetky kúsky nasekaných dvojníkov dokázali pracovať na tejto úrovni atómového sveta. Sám vytvára neustále objekty podľa vzoru Möbiovej pásky. Vytvára aj dvojmetrové Möbiové pásky, ale aj niekoľko milimetrové Möbiové pásky. Preniká reálne a fyzicky do kozmu okolo nás a realizuje pohyby na základe tvaru Möbiových pások. Nakoniec sa vracia, púšťame ho do svojho tela a tu prevedie potrebné zmeny. Na záver je tento dvojník úrovne častíc rozdrobený pomocou Möbiovej pyramídy na mikro kúsky a tie sa stávajú súčasťou už nasekaných dvojníkov.

Veľmi podobne sa tvoria dvojníci na úroveň farebných fľakov, na úroveň iskričiek, na úroveň perličiek a častíc. Znovu školia kúsky nasekaných dvojníkov a to každý kúsok po kúsku. Tak isto preškoľujú dvojníka vcelku s cieľom reinkarnácie, nakoniec prenikajú do tela zasväcovanej osoby a sú cez Möbiovú pyramídu nadrobení na mini kúsky. Möbiová pyramída sa vytvorí v predstave a to tak, že vrchol pyramídy sa stiahne dovnútra a raz sa otočí okolo vlastnej osi a vystrčí sa z boku pyramídy. Vrchol je vonku na boku pyramídy, otvorí sa na 4 časti a prilepí sa na stenu pyramídy. Toto voláme Möbiová pyramída.

A ako vždy na záver znovu pripomínam dobrodruhom a hazardérom, že pokiaľ niekto bude násilne a bez mnohoročnej praxe prevádzať tieto cvičenia, môže si poškodiť psychiku.

Pridaj komentár