Zasvätenie sa zaoberalo anjelskými sférami vo svete mŕtvych ľudských spomienok. Tieto anjelské sféry vytvorili jedinci s veľkou detskou žľazou počas celého svojho života. Psychika týchto jedincov nikdy nedospela a zostala na úrovni detí od 4 do 15 rokov.
Títo jedinci boli počas celého života intenzívne skoncentrovaní na určitý živel vo vonkajšom živote. Jedni na všetko okolo ohňa, niektorí na vodu, iní na vzduch v podobe vetra a niektorí na drobné kúsky pôdy a zeme. Do svojich spomienok neukladali nič iné iba obrazy jedného prírodného živlu vo vonkajšom svete. Po svojej fyzickej smrti vytárajú vo svete mŕtvych ľudských spomienok anjelské sféry jedného živlu. Je možné si robiť z nich niečo ako odtlačky a tieto potom ukladať do mozgu ako živlové anjelské sféry. Bližšie o anjelských sférach Anjelská škola. K tomuto zasväteniu je k dispozícii fotografický materiál, bližšie Galéria zasvätení. Použite ho na naladenie sa do atmosféry tohto zasvätenia.

Zasvätenie pripravil, viedol a zasväcoval prítomných Saša Pueblo. Pre zasvätenie vybral 12 najlepších jedincov a preskúmal ich spomienky, ktoré zanechali v zemských magmatických poliach a potom počas zasvätenia ako médium na seba stiahol zo sveta mŕtvych anjelské sféry živlov. Počas zasvätenia dával do pamäti zasväcovaných odtlačky týchto anjelských sfér. Po zasvätení ich zase uvoľnil do sveta mŕtvych cez sugeráciu klinickej smrti. Zasväcované osoby realizovali pred sebou magicko-rituálne objekty, ktoré ich uvádzali do vhodného psychického stavu. Do tohto stavu sa dostávali hlavne cez naladenie na detskú psychiku. Počas zasvätenia si vytvárali kultové objekty z vody, horiacich sviečok, hliny a vlastného dychu. Bližšie o kultových objektoch Pyramidálna škola a Magická škola.

Prvýkrát sme chceli vyťažiť zo zasvätenia viacej ako je bežné a usilovali sme sa nielen vytvoriť odtlačok anjelských sfér ohňa, vody vzduchu a zeme, ale pristúpili sme k všestrannejšiemu prebratiu skúseností našich predchodcov.
01. Skopírovali sme odtlačky anjelských sfér 4. živlov.
02. Skopírovali sme 4 druhy energií, pri ktorých sa používajú spomienky na oheň, vodu, vzduch a zem.
03. Skopírovali sme schopnosť preniesť spomienky na oheň, vodu, vzduch a zem do jednotlivých častí tela ako je hlava, hruď, brucho a pohlavná oblasť.
04. Skopírovali sme schopnosť silnej koncentrácie na jednotlivé živly.
05. Skopírovali sme zvukovú zložku ohňa, vody, vzduchu a zeme.
06. Skopírovali sme aj pohybovú zložku, ktorá sa deje pri manipulácii so živlami, čo sa prejavilo v mieche.
07. Skopírovali sme magmatické záznamy, ktoré sú uložené pri každom zo 4. živlov. Aktívne prebudenie nervových zakončení vo svaloch, ktoré sú schopné vnímať magmatické jadro Zeme.
08. Do aury sme uložili o týchto 12. jedincoch magmatické záznamy o ich živote.
09. Skopírovali sme schopnosť psychicky prenikať do 4. živlov.
10. skopírovali sme mytologicko-náboženské vnímanie živlov ako postavy božstiev. Teda vnímanie sveta v polospánku.
11. Skopírovali sme od týchto jedincov snové prieniky živlov do snových pochodov.
12. Skopírovali sme ďalšie schopnosti vnímať živly ako symbolické obrazy komunikácie s bunkami pri rozrezonovaní hlasiviek.
13. Skopírovali sme si veštecké potencie anjelských sfér živlov.
14. Skopírovali sme prieniky živlov do aury okolo vlastného tela.
15. Anjelské sféry jednotlivých živlov sme brali od všetkých, ktorí vytvorili tieto anjelské sféry a tlačili sme to do určitej hustoty, ktorá sa prejavuje ako biele, zlatisté, diamantové a pulzujúce anjelské postavy.

Celkovo nás tento trend prekvapil. A sme radi, že sme schopní zo zasvätenia vyťažiť viacej ako doteraz. Už v zasvätení do Anjelov lastúr sme prebrali okrem odtlačkov anjelských sfér aj zvukovú zložku, ktorú sme využili pri psychickom prieniku do kozmu s tým, že sme si nahodili kozmické vedomie. O kozmickom vedomí bližšie Kozmická škola.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Zverejňujem tu jednotlivé prípady jedincov, ktorí vytvorili anjelské sféry živlov. Udávam miesta, kde sa nachádzajú ich kostné pozostatky. Pre všetkých platí, že mali veľkú detskú žľazu počas celého života a psychika nikdy nedospela, bola detská.

01. Z oblasti Ď. východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,D). Vedomie bolo zúžené na oheň a osoba sa okrem ohňa ničomu inému nevenovala. Pokiaľ mohol, vyťahoval z pahreby žeravé uhlíky. Sám seba si predstavoval ako človeka z ohňa.

02. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Vedomie bolo zúžené na oheň a osoba sa okrem ohňa ničomu inému nevenovala. Rád dával do misiek horiace objekty a podpaľoval všetko a všade.

03. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,C). Vedomie bolo zúžené na oheň a osoba sa okrem ohňa ničomu inému nevenovala. Sledoval na okraji sopky bublanie žeravej lávy a jej stekanie po svahoch sopky.

04. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,F). Vedomie bolo zúžené na vodu a osoba sa okrem vode ničomu inému nevenovala. Napĺňal neustále nádoby s vodou a znovu ju do vodného toku vylieval, hádzal na povrch vodnej hladiny kvietky, konáriky a kamienky.

05. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Vedomie bolo zúžené na vodu a osoba sa okrem vode ničomu inému nevenovala. Neustále sa kúpaval vo vode a uctieval ju ako božstvo. Teda vnímal ju bez dostatočného logického myslenia a v mierne snovom stave.

06. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Vedomie bolo zúžené na vodu a osoba sa okrem vode ničomu inému nevenovala. Neustále sedel pri tečúcej vode a sledoval, ako tečie do nekonečna.

07. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Vedomie bolo zúžené na vzduch a osoba sa okrem prúdeniu vzduchu ničomu nevenovala. Vyhľadával otvory v stromoch a v skalách a preciťoval pohyb vzduchu.

08. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I). Vedomie bolo zúžené na vzduch a osoba sa okrem prúdeniu vzduchu ničomu nevenovala. Nestále sledoval zmeny pohybu vzduchu tepla chladu nad povrchom piesku.

09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Vedomie bolo zúžené na vzduch a osoba sa okrem prúdeniu vzduchu ničomu nevenovala. Neustále sa pozeral na letiace objekty vo vetre, alebo ich sám vyhadzoval do vzduchu, alebo spúšťal z výšky.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L). Vedomie bolo zúžené na zem a osoba sa okrem pôdy ničomu nevenovala. Všade, kde prišiel, zbieral na kopy hlinu.

11. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,G). Vedomie bolo zúžené na zem a osoba sa okrem pôdy ničomu nevenovala. Všade, kde sa ocitol, natieral na seba bahno a drobné kúsočky pôdy.

12. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,G). Vedomie bolo zúžené na zem a osoba sa okrem pôdy ničomu nevenovala. Všade, kde chodil, sa dotýkal pôdy vo výkopoch, na povrchu skál a nestále ju mrvil medzi prstami.

V dnešnej dobe nemožno dosiahnuť určitú ezoterickú úspešnosť bez zasvätení, ktoré urýchľujú duchovný rast. Bežný človek nemá toľko času, aby sám bez zasvätení mohol dosiahnuť vrcholovú duchovnú úroveň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.