– Individuálna meditácia 2003-04-20

Naďalej pokračujem v úsilí nacvičiť techniky Reiki bez nutnosti zasvätenia. Najvhodnejším postupom sa zdá byť nacvičovanie techniky elektrolytického roztoku s katódou a anódou. Skoncentrujem sa do svojho mozgu a na začiatku vždy do predného mozgu, kde si pod šedou kôrou ľavej časti predstavujem katódu a pod pravou časťou šedej kôry anódu, zároveň mozgovo-miešny mok, ktorý obmýva celý mozog, je elektrolytický roztok. Silou predstavy sa medzi ľavou šedou kôrou a pravou šedou kôrou začne bioenergetický výboj. Takýto postup aplikujem aj na bielu hmotu pod šedou kôrou vľavo aj vpravo. Týmto sa sila bioenergetického potenciálu stupňuje. K tomuto pridám aj nervové spoje v ľavej aj pravej časti pod bielou mozgovou hmotou. Znovu tu aplikujem predstavu elektrolytického roztoku. To už je tretí zdroj, ktorý sa pridáva k ďalším dvom. Sila a potenciál nahromadenej bioenergie sa stupňuje. Takto podobne postupujem v každej časti mozgu a to hlavne v temennom mozgu, zadnom zrakovom mozgu, spánkových lalokoch mozgu, strednom mozgu, mozočku a v mieche. Keď takto predstavou elektrolytickej reakcie prepojím v každej časti mozgu 3 úrovne, tak spolu dostanem 21 miest tvorby bioelektrickej energie. To ešte máme možnosť v mozgu vytvárať ďalšie väzby medzi 3 vrstvami v prednom mozgu a napríklad v zadnom mozgu takto vznikne obrovské množstvo kombinácii a rastie bioenergetický potenciál v mozgu. Ja túto techniku cvičím postupne a všetky možne kombinácie navzájom. Vyžaduje to dostatok času na cvičenia a zbytočne to neuponáhľať.

Pridaj komentár