Meditácie cez uvedomovanie si nehybnosti pri cvičení, alebo v predstave. Do nehybnosti zaraďujem aj techniky nehybnosti zmyslov, ako aj myšlienok a rôznych pocitov.

Už dlhšie sa pokúšam prenikať do problematiky jogy a pochopiť jej základné zákonitosti. Neustále si uvedomujem, že všetko, čo je v joge a tiež v hinduistických systémoch, je založené na nehybnosti. Pod nehybnosťou tu rozumiem niečo zastaviť a udržať určitý časový úsek v tej istej polohe. Keď usadnem do vhodnej asany a začnem sa na nehybnosť v tejto polohe sústreďovať zisťujem, že bioenergetický vzruch preniká do oblasti temenného mozgu a odtiaľ do nervstva miechy. Každá asána sa musí určitú dobu udržať v nehybnosti a plne sa myšlienkovo na nehybnosť sústrediť, a tak isto si predstavovať obrázok nehybnej asány v mysli.

Môžete si hovoriť dokolečka názov asány, poprípade sa koncentrovať na jedno písmeno alebo jeden bod. Pokiaľ vnútorný hlas utíšite a nejdú žiadne myšlienky, tak dávate priechod brušnému mozgu a zvieracej psychike, ktorá ovplyvňuje vaše konanie. Celkovo k joge je zaujímavé pridať aj nehybnosť prstov pri cvičení módov. Vtedy viac prenikáte do túlavého nervstva v línii predĺžená miecha, hrdlo, srdce, pľúca, žalúdok a črevá.

Pokiaľ k nehybnej asáne tela pridáte aj nehybnosť rúk s prstami, vtedy detailnejšie prenikáte do miechy. Pokiaľ sa koncentrujete iba na nehybné ruky a prsty, vtedy viac prenikáte do predného túlavého nervstva. Zaujímavé je, aj kde je počas cvičenia nehybnej asány zameraná koncentrácia, či je to hlava alebo krk; hruď alebo brucho; nohy alebo ruky. Pri každej tejto koncentrácii sa aktivizuje iná oblasť celého nervového systému a prichádza k celkovému utíšeniu a skľudneniu.

Pokiaľ sa počas niektorej nehybnej asány alebo pozície koncentrujete na nejakú spomienku, tak sa aktivizuje tá časť mozgu, kde je spomienka uložená a dochádza k jej utíšeniu a ukľudneniu. Všetko prechádza na kľudný chod. Neurónové oblasti sa ukľudňujú. Pokiaľ je súčasťou asány aj nehybné pozeranie sa na obrázok pred sebou, dochádza k odosobneniu a vzdialeniu spomienky. Nielenže sa všetko utišuje v danej oblasti mozgu, ale sa aj vzďaľuje od spomienky, ako keby ju prežíval niekto iný a nie vy osobne. Keď si naraz spomínate na všetky zážitky ako keby ste ich mali pred sebou a tak isto aj na obrázky čo najväčšieho množstva asán, tak dochádza k úplnému utíšeniu a k úplnému odosobneniu, čo zase vyvoláva otvorenie zvláštneho vnútorného priestoru, v ktorom sa dá uložiť množstvo rôznych obrazov, znakov a zážitkov.

Je to stav ako u ľudí na vozíku s poškodenou miechou a zároveň je to stav oligofrenika, ktorý si pamätá množstvo mien a čísiel. Zaujímavá je aj situácia, keď si pred sebou pozeráte čakrové obrázky. Pod čakrovými obrázkami rozumieme rôzne uzatvorené objekty, okolo ktorých sú drobné čiarky, krúžky, štvorce a podobne. Teda aby ste tomu rozumeli, vždy okolo geometrického tvaru ako je kruh, štvorec, trojuholník a podobne boli z vonkajšej strany drobné útvary ako u kvietkov s lupienkami. Preto o čakrách by bolo lepšie hovoriť ako o lotosoch alebo o leknách. V tomto prípade, keď sa dlhšiu dobu nehybne na lotos pozeráte, prichádza k prieniku do šedej kôry v mieche celej chrbtice. Miechu chápeme ako ceruzku, ktorá má v strede tuhu. Tuha je tu šedá kôra a ostatná výplň okolo tuhy je biela hmota s nervovými dráhami. To už sme kdesi na úrovni vlastnej sexuality a tantry. Lotosmi v joge napĺňajú náboženskú cestu k hinduistickým božstvám.

Pridaj komentár