Diagnostika nervového systému u diagnostikovanej osoby za pomoci celej fotografie tela, prípadne kresby siluety človeka. Diagnostiku prevádzame pomocou kyvadielka.
Kým začnete virguľou diagnostikovať nervovú sústavu dotyčnej osoby, tak je vhodné, aby ste mali dobre precvičené základné cvičenia a nastavili svoju myseľ a ruku tak, aby triezvo a reálne dokázala vyhodnocovať zdravotný stav chorej osoby. To je základná podmienka pre to, aby ste sa čo najmenej mýlili. Neponáhľajte sa a buďte trpezlivý. Najprv si naštudujte niečo o nervovej sústave a naučte sa ju dobre vo svojej mysli neustále predstavovať. Keď sa tento teoretický základ naučíte, tak môžete začať diagnostikovať celkovú nervovú činnosť u človeka. Položte si pred seba fotografiu celej postavy osoby, ktorú budete diagnostikovať. Keď budete mať za sebou množstvo diagnóz cez fotografiu, tak vám bude stačiť, aby ste si na dotyčnú osobu, ktorú budete diagnostikovať, spomenuli podľa mena a priezviska a prípadne si ju aj v mysli predstavili. Zoberiete ceruzku, myslíte na danú osobu a nakreslíte obrysy celej postavy. Zoberiete do ruky virguľu a želáte si vnútorným hlasom v myšlienkach, že chcete diagnostikovať celkovú činnosť nervovej sústavy. Virguľu posuniete nad hlavu a počkáte, kým sa virguľa roztočí. Nezaujíma vás, ktorým smerom sa točí. Dôležité je, či sa začne točiť nad hlavou, alebo ju budete musieť posunúť doľava alebo doprava a až tam sa roztočí. Virguľu posuniete na oblasť krku a tu spravíte to isté, čo nad siluetou hlavy. Keď sa virguľa točí nad kresbou krku, je všetko v poriadku. Keď sa s ňou musíte posunúť doľava alebo doprava, a až tam sa roztočí, tak je nervstvo disharmonické. A takto pokračujete nad hruďou, bruchom, podbruším, nad každou rukou a každou nohou. Takto zistíte, kde je nervstvo poškodené a kde je v dobrej zdravotnej kondícii. Dá sa zisťovať aj stupeň poškodenia. Skúste napríklad zdiagnostikovať úplne chromého človeka, ktorý sa vôbec nehýbe. Zistíte, že virguľou musíte ísť až 20 centimetrov doľava alebo doprava. To ste si už vlastne vytvorili systém na zistenie rozsahu poškodenia nervovej sústavy. Dvadsať centimetrov je už totálne poškodenie, desať centimetrov je chorobný stav a vyosenie virgule dva centimetre je disharmonický stav. Pokiaľ sa rozhodnete liečiť dotyčnú osobu, tak ju môžete liečiť pomocou toho, že znovu a znovu každý deň diagnostikujete nervovú sústavu a vizualizujete nápravu zdravotného stavu. Nečakajte zo začiatku žiadne zázraky. Iba mnohoročnou praxou získate schopnosť na diaľku prinútiť dotyčné choré miesto k náprave. Iný systém liečby môže ísť cez užívanie alebo uplatnenie veštecky zistených terapií. Napríklad do stredu nakreslíte chorú oblasť. Povedzme, že je to hlava a okolo do kruhu nakreslíte alebo napíšete názvy terapií a liekov. Virguľu postavíte do stredu a tá sa rozhýbe smerom k vhodnej liečbe alebo terapii. Je možné liečbu viesť aj bez vyhľadania chorého miesta v mozgu. Platí zásada, že keď je niečo choré v tele, tak je niečo choré aj v mozgu. Iná možnosť liečby vedie cez zmenu postoja k určitým životným udalostiam. Veštecky sa zameriate na danú oblasť a zistíte, aké názory dotyčná osoba musí zmeniť. Napríklad, že musí prestať nenávidieť ženy a podobne. Teda je tu zákonitá väzba, čo je choré v tele, je choré aj v hlave a aj v ľudskom správaní.

Pridaj komentár