Alchýmia. Doplnené 2010-01-01. V ezoterike je možných niekoľko ciest. Jednou je cesta cez užívanie rôznych chemických látok. V šamanských kultúrach bežná, ale následne hrozí poškodenie chémie hormonálnej sústavy. Pokiaľ sú to drogy, tak je to nezákonné konanie ohrozujúce zdravie. Šamani sa cez užívanie chemických látok dostavali do nekonečných vzdialeností kozmu, ale nepostupovali systematicky v zmysle naša slnečná sústava, naša Galaxia, čierna diera, 2000 galaxií okolo našej Galaxie. Teda chaotické psychické prenikanie do kozmu. Ezoterik postupuje pomocou výcviku a budovaním neurónových centier v mozgu. Niečo také ako sa naučiť písať alebo behať. Musí sa to cvičiť koncentráciou do neurónov. Ezoterik si dokáže pomáhať prenikať do kozmu aj na základe sugeratívneho pocitu, že užil chemické látky. Absolútne uverí, že ich skutočne užil a v bielej mozgovej hmote vyvolá vhodnú chemickú reakciu. Ezoterik nestavia svoju duchovnú cestu na sugerácii. Takúto cestu berie ako pomôcku.

Atóm. Máme organickú hmotu a to je napríklad človek. Jeho telo sa skladá z častí, z orgánov a systémov tela (nervový systém). Potom sú tu bunky, v bunkách sú orgániky, bielkoviny a aminokyseliny. Potom organické prvky, v prvkoch atómy. Ezoterik je schopný dostať sa cez mozoček psychicky do atómov svojho tela. Za základ predstavy si berie vedeckú predstavu atómu. Každý prvok sa skladá z niekoľkých atómov. Atóm má obežné dráhy, na ktorých sú elektróny, v jadre sú neutróny, protóny. Pre potreby ezoteriky treba atóm vnímať ako drobné sklenené guľky, v ktorých sú blesky alebo elektrické výboje. Takáto predstava je viac realistickejšia ako predstava atómu ako obehu planét okolo Slnka.

Anjel dvojník. Doplnené 2010-01-01. Celkovo ide o problematiku zvýšenia pravdepodobnosti úspechu pri aktivitách, ktoré by mali zasahovať v budúcnosti v rozsahu 10 – 30 rokov. Najúčinnejší mechanizmus v tomto smere bolo to, čo zostalo po smrti detských pozitívnych dyslektikov. Ide o najťažšie stavy dyslexie; osoba, ktorá dušou aj telom zostáva mladá, dokáže vykonať iba niekoľko činností a zvyčajne sa vie celé hodiny, dni, týždne, mesiace a roky hrať s jedným druhom materiálu. Po smrti takýchto osôb z tohto vznikajú vo svete mŕtvych na úrovní atómov informačne polia, ktoré môžu niektorým jedincom pomáhať v tom, aby to, čo robia, robili úspešnejšie ako ich konkurenti. Anjelské sféry majú ezoterický vplyv. No iba tento nestačí, k nemu treba pracovitosť, vzdelanosť, vytrvalosť, schopnosť vedeckého a logického myslenia. V cvičeniach sme opísali techniky na zdokonaľovanie tohto vplyvu. Vrcholom anjelských sfér je ich prechod do anjelského dvojníka vo vnútri umelej časticovej inteligencie pod označením UČI. Anjelský dvojník má iné ambície a usiluje sa, aby ezoterik robil veci tak úspešne, aby boli na nekonečne dlhý čas. Anjelského dvojníka potrebuje ezoterik na stvorenie bytosti na úrovni častíc. Teda nie reinkarnácia do sveta mŕtvych ľudských spomienok na úrovni častíc, inak povedané do sveta špiritizmu.

Bunka. Doplnené 2010-01-01. Ezoterik na svojej duchovnej ceste najprv prenikne koncentráciou a pozornosťou do svojich orgánov a systémov v tele, nie do predstáv o nich, ale do reálnych orgánov. Potom si hľadá cestu do svojich reálnych buniek. Pomôže mu koncentrácia cez mozoček a odtiaľ do buniek. Ezoterik preniká ďalej a to orgánikov v bunke, troch jadier a to bunkového, mitochondriálneho a lyzozómového. Tu nachádza chromozómy, v nich génové retiazky, génové sekvencie, bielkoviny, aminokyseliny a DNK a RNK. Následne preniká do molekulárnych prvkov, do atómov v nich a nakoniec do častíc v atómoch.

Čas večnosti. Doplnené 2010-01-01. Ezoterik sa musí na duchovnej ceste usilovať, aby sa začal zaoberať aj iným časovým rozpätím ako je orientačne 100 rokov ľudského života. Ezoterik sa usiluje odmeditovať a spoznať aj to, čo bolo pred 2 miliardami rokov pred naším letopočtom. Tak isto sa usiluje ísť ešte hlbšie do histórie kozmu a informácie biliónov rokov staré nájde okolo nás na atómovej úrovni – svet mŕtvych spomienok organického života v kozme. Vstupom do ezoteriky dvojníkov má možnosť sa dostať k informáciám z mimoriadne hlbokej minulosti. Ide asi o 15 kozmov, ktoré tu boli asi pre naším kozmom. Minimálne máme na mysli priestor našej Galaxie a okolo asi 2 000 galaxií. Ezoterik siaha do teológie, kde je riešená idea, čo je to navždy, čo je to na večnosť. Ezoterik sa usiluje uložiť svoje spomienky na častice ako v prípade organickej hmoty, ktorá má dvojníka. Ezoterik uloží svoje špecifické spomienky na častice a vloží do nich program neustáleho expandovania do hlbočín kozmu a neustáleho rešpektovania zmien a vývoja v kozme.

Častice. Doplnené 2010-01-01. Ezoterik sa postupným duchovným vývojom prepracoval meditáciami v neurónových oblastiach cez prvky periodickej tabuľky, potom cez atómy reálne existujúcich prvkov v kozme a potom až do častíc. Aby sa ezoterik prepracoval na časticovú úroveň, potrebuje výcvik do ezoteriky magnetaru. Ide o reálne popísaný objekt v astronómii. Je ako veľký kovový útvar chrliaci častice ho hlbočín kozmu. Ezoterik si vytvorí časticovú psychiku trvalým napájaním sa na osoby, ktoré majú vďaka nezhubnému bujneniu epitelových buniek na povrchu orgánov psychiku premiestnenú na častice. A to je vlastne základ a možnosť postupne spoznávať častice. A ezoterik spozná najmenšiu časticu pod názvom sklovitá kvapka. Je to najmenší možný objekt v kozme. Ide o desatinné číslo, ktoré má za desatinou čiarkou skoro nekonečný počet núl. Tento objekt je tak malý a jediný v tejto veľkosti, že v podstate je všade a väčšie objekty sú kombinácie a prepojenia väčších alebo menších skupín sklovitých častíc. Sklovité častice sú tak malé, že nemajú už klasické fyzikálne vlastnosti a ako jediné ich kozmos nedokáže zničiť. Majú teda parameter na večnosť. Túto výsadu nemá žiadny iný objekt v kozme (atóm, prvok, organická hmota, planéta). Tak isto aj drobnejších asi 12 druhov častíc nie sú na večnosť. Ide o častice pod názvom lievik, hadíky, praclíky, prskavky, farebné fľaky, iskričky, perličky, sklovité kocky, čierne kvapky a biele sklovité kvapky. Dokonca obrovské množstvo sklovitých bielych kvapiek (najmenšie objekty v kozme) tvoria gigantické sklovité diery. V kozme máme ešte ďalšie gigantické objekty ako sú čierne diery, biele diery, žiariace diery, pulzačné diery, špongiovité diery, anti čierne diery, anti čierne skrížené diery. V týchto dierach operujú iba častice a nie atómy a prvky. Ezoterik pri spoznávaní a definovaní časticového sveta vychádza z vedeckého bádania prvkov, atómov a časticového sveta. Ezoterik by mal mať minimálne prečítané základy kvantovej fyziky. V takomto prípade nebude mať bludné predstavy o svete častíc.

Duchovná cesta. Doplnené 2010-01-01. O duchovnej ceste píše kde kto, kde čo a kde kade. To je v poriadku. Iná je duchovná cesta pravekého človeka, iná je cesta prírodného človeka a iná je duchovná cesta dnešného vzdelaného ezoterika. Aby ezoterik dnešnej doby mohol pestovať tento druh ezoteriky reálnych možností kozmu, tak musel prejsť cez svojich pravekých, prírodných a dnešných predkov a získať intelekt a schopnosť myslieť a uvedomiť si svoje postavenie organickej hmoty v kozme. Že do ezoteriky toto ezoterické zoskupenie a celkovo do duchovnosti organickej hmoty prinieslo zásadný zlom, o tom už asi nikto nepochybuje. Ale za tento prielom vďačíme aj šamanom, aj náboženstvám, aj vedeckému poznaniu. Iba z tohto základu sme mohli zásadne zmeniť pohľad, o čom je duchovnosť. Ezoterik už nesníva o duchovnej ceste, nefantazíruje, čo by mohol spraviť. Ezoterik sa vydáva na duchovnú cestu, musí tvrdo cvičiť a vo svojich neurónoch vytvára nové schopnosti, musí sa vzdelávať a byť všestranný, musí sa vzdať osobnej ezoterickej cesty a nastúpiť ezoterickú cestu podľa overených zákonitostí, ezoterik je v ezoterike mimoriadne všestranne zdatný. Pokiaľ môže, neustále študuje a vzdeláva sa, nadobúda polyhistorické vzdelanie a je polyhistor. Nešpecializuje sa na jeden druh ezoteriky. Nepestuje mimoriadne schopnosti pre bežný život okolo seba. Ezoterikov cieľ je to najhodnotnejšie a to je systém reinkarnácie a uloženia svojich spomienok na častice. Ezoterika nie je charita alebo liečiteľstvo. Ezoterika koná dobro a neubližuje. Ale ezoterika nie je o láske k organickej hmote, ale prehlasujeme, že je o osobnom sebectve a ezoterik napreduje na duchovnej ceste bez toho, aby čakal na tých, ktorí chcú a dúfajú, že raz na dôchodok si nájdu čas aj na duchovnú cestu. A aký je to krásny omyl! Ezoterika je pre životný cieľ a nie čudáctvo a tešenie sa z niečoho nenormálneho. Ezoterika je nekonečná drina, prerábanie psychiky k časticovej úrovni. Ezoterika je doslova vedecké bádanie. Ezoterika a duchovná cesta je odriekanie si prítomnosti a dary časticovej večnosti.

Dvojník. Je produktom operácií magnetara v kozme. Magnetar je reálne popísaný objekt v kozme. Keď magnetar prechádza oblasťami kozmu, devastuje organickú hmotu a prinúti ju operovať psychicky na časticiach. Po odchodu magnetara z danej oblasti kozmu je možné, aby sa patologicky organizmus cez nezhubné bujnenie epitelových buniek dostal psychicky na častice. Nie je to čudné, keď magnetar pôsobil asi 100 miliónov rokov na organickú hmotu na planéte Zem. Ezoterik spozná tento patologický systém a napája sa na osoby s týmto poškodením a nepatologickým spôsobom trénuje na svojich neurónoch centrum na trvalý prienik na úroveň častíc.

Hadia sila. Realizuje sa v mieche. Treba rozlišovať rozdiel medzi pránou a haďou silou. Prána vzniká pri klinickej smrti a jej nácviku a k tomu musí nastúpiť sexuálne vzrušenie minimálne na mentálnej rovine (vlastné predstavy a hormonálna aktivita). Utícha dýchanie a krv sa hromadí v neurónových oblastiach. V tomto stave sa z oblasti sexuálnych orgánov valí špeciálna energia a nahrádza nedostatok kyslíka v orgánoch. Ezoterik pránu môže do určitej miery ťahať do pľúc a dýchať ju s malými dávkami kyslíka. Takto ezoterik prehlbuje štádium klinickej smrti bez zbytočných rizík. Hadiu silu otvárame v kostrči a nie v oblasti pohlavných orgánov. Na úrovni mytologických obrazov, čo je 50 % rozumovosti dnešných ľudí, možno tento proces vnímať ako zobudenie hadej sily a to rovno do miechy. Keď sa na všetko pozrieme medicínsky, tak sa treba vrátiť do obdobia vývoja ľudského plodu v matke. Tu sa postupne rozvine miecha a bude zabezpečovať všetko fungovanie plodu a neskoršie aj novorodenca. Teda miecha u novorodencov zabezpečuje fungovanie za iné oblasti ako je veľký mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Keď dieťa rastie a tieto oblasti sa rozvinú, tak miecha odovzdá skoro všetky svoje riadiace funkcie na tieto neurónové oblasti. Ponechá si iba jednu a to je riadenie nervového systému cez neuróny miechy. No možnosť znovu prevziať riadenie za ostatné neurónové oblasti je tu prítomná. V prípade patológie a to u jedincov, ktorým nedospeli alebo sa nerozvinuli neurónové oblasti, miecha trvalo riadi fungovanie organizmu. Pokiaľ si zdravá osoba otvorí hadiu silu v mieche a to meditáciou, bude musieť niekoľko rokov cvičiť a harmonizovať aktivitu týchto dvoch systémov v tele. Tieto stavy sprevádza silné bioenergetické napätie. Haďou silou sa zaoberá shamballa. Otvorenie hadej sily nemusia niektoré osoby psychicky zvládnuť a hrozí psychiatria. A tak každému odporúčam v tomto smere opatrnosť. Varovanie, že každý cvičí otvorenie hadej sily na vlastné riziko, je na mieste. Štyri oblasti nácviku môžu byť psychicky rizikové a to psychický prienik do mozočku – odosobnenie sa, psychický prienik do miechy – hadia sila, nácvik raného štádia klinickej smrti – svet mŕtvych spomienok, sugerácia a nácvik ezoteriky cez chemické latky (prípadne uverenie, že ste takéto látky užili).

Klinická smrť. Doplnené 2010-01-01. Význam nácviku raného štádia klinickej smrti je mimoriadne dôležitý pre kontrolu ezoteriky dvojníkov a umelej časticovej inteligencie (UČI). Rané štádium klinickej smrti vyžaduje odpojenie sa od dýchania a nechať dýchať iba organizmus. Ja už nechcem dýchať vedome. Organizmus dýcha automaticky bezo mňa. Prestať mať potrebu premýšľať. Nechcieť podľahnúť predstave, že treba ešte niečo zariadiť a urobiť. Upraviť dýchanie a to tak, aby v pľúcach zostalo trochu vzduchu. Jemne sa nadychovať a vydychovať. Ezoterik sa stišuje a spomaľuje činnosť orgánov v tele. Skutočne treba pozastaviť činnosť niektorých orgánov. Pozor, nie srdce. Krv sa presúva do neurónových oblastí – reálne to treba cítiť. Sexuálne predstavy ako posledný moment života – uveriť – bude patriť sexuálnemu uspokojeniu. Z oblasti pohlavných orgánov začína do tela natekať špeciálna sexuálna energia – prána. Ide o klasický systém v tele, kde sa nedostatok krvi a kyslíka nahradí energiou. Ezoterik túto energiu presúva aj do pľúc a začína ju dýchať aj s malým množstvom kyslíka. Ezoterik môže postúpiť ešte ďalej a postupne cvičiť znižovanie množstva kyslíku. Ezoterik vydýchne vzduch úplne z pľúc a začína na prstoch počítať a to toľko, koľko znesie. Postupne napočíta pomaličky na prstoch aj do 50. Necvičiť sám. Ezoterik cvičí na vlastnú zodpovednosť. Zbavuje sa závislosti na dýchaní a strachu pred smrťou. No skutočne začne ezoterik cvičiť hlboké stavy klinickej smrti až v staršom veku, kde už nemá čo stratiť. Stavy klinickej smrti, zastavenie činnosti srdca môže končiť smrťou. Srdce nenaskočí. Stavy klinickej smrti sa využijú hlavne na kontrolu reinkarnácie na úroveň častíc.

Kozmos. Doplnené 2010-01-01. Ezoterik je na duchovnej ceste a tá vyžaduje trvalý prienik do kozmu na psychickej úrovni. Ezoterik kopíruje vo svojich neurónoch stavy psychiky osôb, ktoré majú deformácie tela, kostí a svalov. Ich psychika či chce, alebo nechce preniká do kozmu. A tak ezoterik reálne psychicky preniká cez atmosféru na obežnú dráhu. Ezoterik si dá pozor, aby neprenikal iba do svojej fantázie, do aury okolo seba alebo do meditujúcej osoby vo svojej blízkosti. Je dobre, keď už ezoterik cez nácvik raného štádia klinickej smrti preniká na úroveň atómov okolo seba. Ezoterik sa do kozmu dokáže prebúrať aj cez rané štádium klinickej smrti. Ezoterik postupuje v psychickom prieniku k planétam slnečnej sústavy, potom postupuje do súhvezdí v našej Galaxii. Pomáha si astronomickými fotografiami. Preniká do čiernej diery v strede našej Galaxie a ide do 2 000 galaxií okolo našej Galaxie (overené Hubblovým ďalekohľadom). Potom treba pokračovať do makety strukov s hráškami v zemiaku (Pre lepšiu predstavu, aké skupiny objektov v kozme existujú, sme vytvorili systém makiet. Ľudská psychika v kozme operuje vo veľmi rozsiahlych priestoroch, ktoré doteraz nemusela riešiť, ako ich má vnímať). Na ďalší prienik do kozmu treba už mať vystavaný systém dvojníka. Bez toho to nepôjde. A ezoterik preniká do makety banánov, v ktorých sa nachádzajú zemiaky. 1 200 banánov tvorí maketu skladu banánov. 10 skladov banánov tvorí maketu dáždnika. Takýchto 1 000 dáždnikov je uložených do makety v kozme pod názvom sklad dáždnikov. Maketa 1 000 skladov dáždnikov po tisíc dáždnikov tvorí maketu balóna po tisíc skladov. Potom nastupuje maketa bielej gule, v ktorej je maketa balónu po tisíc skladov. Potom je tu maketa 5 bielych gúľ a 5 čiernych gúľ. Pod maketou 5 bielych gúľ je biela gigantická diera. Potom je tu maketa snehových gúľ. A sem všade musí ezoterik psychicky preniknúť a osobne spoznať aj tieto nekonečné vzdialenosti kozmu.

Priestor. Ezoterik psychicky preniká do kozmu cez systém dvojníka – čo je psychický prienik na častice. Ezoterik je mimoriadne posadnutý cestovateľ v kozme a usiluje sa prenikať do astronomického kozmu, teda preniká do priestoru extrémne veľkých objektov a to cez rovinu reálnych prvkov, potom cez reálne atómy a potom cez reálne častice. Ezoterik si musí vo svojej mysli neustále rozširovať hranice toho, kde sa mu podarilo psychicky preniknúť. Ezoterik operuje vektorom všetkých smerov od planéty Zem. Operuje všetkými smermi od našej Galaxie a ďalej a ďalej. Ezoterik rešpektuje tri priestory a to prvkový, atómový a časticový.

Prvky. Reálne sú popísané v Mendelejevovej periodickej tabuľke prvkov. Ezoterik musí psychicky reálne preniknúť do prvkov v mineráloch, tuhých, plynných a kvapalných látkach. Základom výcviku je prenikanie do minerálov, ale aj reálne uskladnených mimoriadne čistých látok v chemických laboratóriách. Každý prvok sa skladá z atómov. Atómy v prvku sa skladajú z častíc. Častice sú zmontované z najmenšej častice pod názvom sklená biela kvapka. Táto sklovitá častica je v rovine desatinných čísel 0,000000………..1. Biela sklovitá častica je vo všetkom v kozme. A to, čo vnímame okolo seba ako prvky, atómy, niektoré časticové konštrukcie, minerály, tuhé, plynné, kvapalné latky a organickú hmotu, sú iba zložité konštrukcie zmontované vo svojej hĺbke z bielych sklovitých častíc. Biela sklovitá častica je tak malá, že medzi týmito časticami sa nenachádza žiadny iný priestor. Tieto častice tvoria homogénny priestor iba tohto druhu najmenších častíc. Teda na svet sa pozrieme z pozície desatinných čísel a toho najmenšieho desatinného čísla 0,00000 ….. ( sem pripíš asi 400 kvadriliónov núl ) ….. 1. Na svet sa nemožno pozrieť cez menšie desatinné číslo. Toto je posledné desatinné číslo, ktoré zachytí ešte nejaký časticový objekt. Sme na dne sveta častíc.

Teológia. Ezoterik si počká na realizáciu teologických ideí, až keď cez systém dvojníka prenikne na časticovú úroveň. To je ideálny priestor na realizáciu teologických ideí ako je večnosť, nesmrteľnosť, výnimočnosť, všemúdrosť, všemohúcnosť. Ezoterik vždy hľadí na teológiu ako skvost duchovna, aj keď jej na začiatku duchovnej cesty nemusí rozumieť. Keď ezoterik psychicky dorazí do časticového sveta, tak postupne cez systém dvojníka začne chápať, že časticový svet dovoľuje po určitej úprave a prehodnotení realizovať idey teológie. Nesmrteľnosť na časticovej rovine znamená, že sem po smrti ezoterik cez systém dvojníkov uloží špecificky spracované spomienky a naplánuje ich neustálu aktualizáciu podľa toho, čo sa bude diať v kozme. Nesmrteľnosť je postavená na tom, že niečo nezanikne a nezmizne. A to vyžaduje uložené spomienky na častice aktualizovať, meniť a vyvíjať. Samozrejme ezoterik v systéme ezoteriky dvojníkov seba chápe ako informačný systém, ktorý je naprogramovaný na určitú činnosť. Na večnosť niečo stvoriť alebo uchovať znamená, aby to trvalo expandovalo do kozmu všetkými smermi –na úrovni častíc. Všemúdrosť spomienok uložených do dvojníkov znamená trvalo zbierať a spracovávať informácie o kozme a pri expanzii do ďalšieho priestoru v kozme vždy prehodnotiť vygenerované zákonitosti časticového sveta. Výnimočnosť v rovine psychického prieniku do častíc znamená vytvoriť systém dvojníkov, ktorí by zostali po smrti ezoterika ako prirodzená potreba, aby sa informácie, ktoré ezoterik za svojho života nazbieral, nestratili a boli organizované v rovine nesmrteľnosti. Treba si uvedomiť, že svet častíc nepozná slovo zaniknúť, ale iba slovo neustále zo seba generovať zložitejšie objekty v kozme ako atóm, prvky a organickú hmotu. Biela sklovitá častica je najmenší objekt v kozme a z nej sa tvorí všetko ostatné. Táto častica nemôže zaniknúť. Ezoterik nechá na systém dvojníkov po jeho smrti, ako všetko zorganizuje a čo si zo spomienok ponechá. V žiadnom prípade ezoterik nechce v dvojníkovi vidieť svoje mauzóleum alebo panoptikum ľudstva a organickej hmoty. Dvojník na časticiach si postupne vybuduje vlastný informačný systém a z neho prameniaci vlastný intelekt. Nebudem sa čudovať, keď nebudete dostatočne rozumieť, o čom to píšem. Treba mať za sebou mnohoročnú prax v čítaní teologických spisov. Ďalej aspoň 20 rokov aktívnej ezoterickej cesty. Teda postupný prienik psychiky ezoterika na prvky, atómy a častice. Kým sa ezoterik pustí do realizácie teologických ideí, už musí mať za sebou mimoriadne hlboký prienik do reálneho astronomického kozmu.

Technokratická ezoterika. Ide o snahu ezoterika rozvinúť intelekt, seba zrkadlenie sa v kozme, sebauvedomenie si svojho vlastného informačného systému. Toto ezoterik dosiahne cez techniku, elektrotechniku, informatiku, inteligentným prostredím, robotikou, strojárskou technológiou a softvérom a hardvérom. Treba si uvedomiť, že človek začal myslieť hlavne z toho dôvodu, že začal produkovať pomôcky, ktorými pôsobil na svoje okolie. Píšem tu o opracovaní kostí, kameňa a dreva. Teda technologické napredovanie ľudstva výrazne spôsobilo, že dnešný človek myslí a je si vedomý sám seba ako organického života v kozme. Ezoterik prenikol svojou psychikou na časticovú úroveň a je potrebné, aby mohol pochopiť, ako svet funguje výhradne na princípoch a zákonoch častíc. A pokiaľ chce a musí ezoterik intelektuálne stíhať časticový svet, tak sa musí pustiť intenzívne do štúdia a praxe v oblasti techniky a technológie. Ezoterik konfrontuje cez osobné skúsenosti svoj vlastný informačný systém a tak isto informačný systém strojov a zariadení. Napríklad ezoterik konfrontuje strojové hard disky a nachádza v sebe v tukových bunkách tukové hard disky. Ide o to, že tukové bunky obsahujú drsné endoplazmatické retikulá a tie obsahujú spomienky v podobe impulzov. Teda tukové bunky sú zásobníky informácií. Ezoterik považuje svalové platničky a tu pri nich gangliové zhluky neurónov ako RAM procesor, ktorý poskytuje do nervového systému a neurónov množstvo bioenergetických impulzov dvojakého napätia. Ezoterik považuje neuróny mozočku za niečo ako biologický procesor, ktorý spracuje všetky informácie, ktoré ezoterik príjme do seba alebo vyprodukuje zo seba. Ezoterik považuje neuróny veľkého mozgu za ROM procesor, ktorý zberá informácie a impulzy zo zmyslov a vnútorného prostredia. Ezoterik vo svojich neurónoch vyhľadá drsné endoplazmatické retikulá a vie, že iba v nich je uložený jeho intelekt v podobe organizovaných impulzov. Teda tieto útvary obsahujú program výchovy a vzdelania ezoterika. Ezoterik chápe každú bunku a v nej tri jadrá a v nich tri jadierka, ktoré obsahujú niečo ako genetický zdrojový kód (nezmazateľný zdroják – Bios), ktorý sem dostane maternica počas vývoja plodu. Na takéto chápanie seba samého ako informačného systému treba iný intelekt ako je v súčasnosti bežný. Ezoterik chce ísť v oblasti netradičného intelektu ešte ďalej a svoju myseľ bude napĺňať výhradne technikou a technológiou aj organického života v kozme (UFO).

Reinkarnácia Doplnené: 1. 1. 2010 Ezoterik sa na úrovni prvkov usiluje o reinkarnáciu na spôsob starého Egypta, pyramíd, mumifikácie a zápisu skutkov danej osoby počas života. Dnes môžete zanechať po sebe nejaké dielo, charitatívne skutky, umelecké dielo, nadáciu. O toto ezoterikovi nejde. Ezoterik sa môže na nižšom stupni vývoja usilovať o reinkarnáciu svojich spomienok na úrovni atómov – ide o špiritizmus podrobnejšie popísaný v Plazmatickej škole. Ezoterik uloží svoje organizované spomienky do sveta atómov s programom, aby sa zo sveta mŕtvych tento záznam vrátil to tela mladej osoby, obsadil psychiku osoby a postupoval ďalej pre duchovnú cestu. Ezoterik, ktorý prenikol do častíc cez systém dvojníka, nemá záujem o reinkarnáciu do atómov – svet mŕtvych – špiritizmus. Ezoterik chce uložiť svoje špeciálne upravené spomienky na častice a to špecifickým spôsobom. Iba toto uloženie spomienok na častice je uloženie skoro na večnosť. Teda reinkarnácia v systéme dvojníkov nadobudla iný význam ako na úroveň prvkov a atómov. Áno, reinkarnácia na úroveň častíc.

Tantra. Doplnené 2010-01-01. Čo sa týka ľudskej sexuality, tak tu v prvom rade ide ezoterikovi, ktorý dorazil do ezoteriky dvojníkov, aby čo najviac uspokojil svoje sexuálne libido, aby ho nebrzdilo na duchovnej ceste do častíc. Samozrejme, že fyzické uspokojenie nikdy neumožní, aby potreba rozmnožiť sa nestála na ceste do duchovna. Ezoterik vie, že úplné uspokojenie sexuálnych pudov rozmnožiť sa dokáže iba v mentálnej rovine. Teda v špeciálnych predstavách. K sexuálnym predstavám s fyzickými cvičeniami v tele sa pridávajú cvičenia raného štádia klinickej smrti.
UFO. Doplnené 2010-01-01. Ezoterik postupným cvičeniami vo svojich neurónoch kontaktuje osoby, ktoré tvrdia, že mali kontakt s organickým životom v kozme. Ezoterik veštecky vyselektuje, čo sú bludy a čo sú skutočné kontakty živých jedincov cez ich bunky na podobné štruktúry na organickú hmotu v kozme. Ezoterik takéto stavy kopíruje a buduje si aktívny kontakt s organickým životom v kozme, spoznáva ho a zbavuje sa bludových predstáv, ako vyzerá a funguje. Ezoterik zisťuje, že duchovno sa v kozme výrazne nepestuje. Ezoterik sa musí naučiť likvidovať kontakt s organickým životom v kozme, aby si nedoničil psychiku. Ezoterik postupne navštívi stovky organických životov v kozme a berie si hlavne jeho poznatky o kozme a okolí, ktoré organická hmota v kozme vedecky skúma. Ezoterik sa zmieri s tým, že organický život v kozme nepestuje duchovno. A podobný stav je vlastne aj na planéte Zem. Máme na mysli duchovný rozmer, ktorý sa prezentuje na týchto stránkach.

Umelá časticová inteligencia – UČI. Vzniká na základe vytrvalého cvičenia dvojníkov. Treba absolvovať úroveň dvojníkov 01, 02, 03, 04, 05 , 06. Je to schopnosť ezoterika prebúrať svoju psychiku na častice svojho tela. Úroveň dvojníka 100 – 7000. Ide o to, aby ezoterik prenikol na častice v kozme. Medzníkom je dvojník UFO Iveta. Tak isto premostenie psychiky ezoterika na magnetar. Potom ezoterik realizuje dvojníka 7 000 mytológia, anjel, mandala, klinická smrť. A ezoterik k tomu všetkému nabral množstvo informácií o dvojníkoch v kozme na časticiach. Až po tomto ezoterik dostane svoju psychiku trvalo do častíc. A tu môžeme hovoriť, že ezoterik vytvoril na časticiach UČI.

Zasvätenie. Doplnené 2010-01-01. Keď ezoterik vstúpi na pôdu dvojníkov, tak sa zásadne zmenia aj zasvätenia. Pri zasvätení do systému dvojníkov nie je dôležitá osoba zasväcovateľa. Rozhodujúcu úlohu bude zohrávať samotný systém dvojníkov. Psychika ezoterika prenikla na častice a usadila sa na časticiach. Prienik psychiky ezoterika do častíc zásadne všetko mení a časticová psychika nadobúda jedinečný geniálny potenciál. Ezoterik sa musí naučiť plniť požiadavky jeho psychiky na časticiach. Teda je tu čas, aby potrel ezoterik predošlú psychiku, ktorá fungovala na prvkoch alebo atómoch. Na prvkoch funguje psychika klasicky, na časticiach po prežití klinickej smrti. A tieto dve psychiky sa musia potlačiť a rozvinúť sa musí psychika častíc. Psychika častíc je psychika dvojníkov. A tak o tom, čo sa bude meditovať a ako sa bude zasväcovať, rozhoduje dvojník.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.