Tento príspevok sa zaoberá možnosťami zmeny schém v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu, mozočku, talamusu, hypotalamusu. Ide o techniku astrologického určenia schém fungujúcich v neurónoch a ich následnú špeciálnu likvidáciu. Po tejto likvidácii nasleduje vytvorenie novej astrologickej schémy vhodnejšej ako tá, ktorá fungovala doteraz.

Astro sekcia sa zaoberá vlastne astrologickými schémami a postupmi. Ide o klasické astrologické schémy ako sú jednotlivé planéty, zverokruh a živly. Sem patrí aj to, čo nám dali sudičky do vienka pri narodení. Keď zájdete k astrológovi alebo si prečítate astrologickú knižku, tak nájdete základy toho, čo máme v neurónoch vlastného tela. Zverejnil som aj techniku prieniku do neurónových schém v tele človeka. Ide o techniku vidieť seba vo svojom mozgu vo veľkosti desiatich centimetrov. Z tejto predstavy vás vystupuje váš dvojník. V tomto stave sa po kvalitnom výcviku môžete aj vy dostať do vnútorných štruktúr neurónov. Keď som sa naučil prenikať do oblasti neurónov u seba a iných ľudí, ktorí sa ocitli v mojej fyzickej blízkosti, zvládol som túto techniku aj na diaľku.

Sú to techniky založené na diaľkovom zisťovaní schém v neurónoch za pomoci bioenergetického prepojenia s fyzickou osobou na diaľku. Pokročil som ďalej a rozhodol som sa pre astrologické zmeny priamo v neurónoch. Zistil som, že niektorým ľudom sa v neurónoch počas života astrologické schémy zmenili. Išlo hlavne o psychiatrických pacientov, ktorí sa úspešne vyliečili. V neurónoch som im zvyčajne nenašiel žiadne astrologické obrazy. Bolo tu úplne čisto a všetko bolo akoby v hmle. Po týchto praktických skúsenostiach som sa rozhodol, že astrologickú chirurgiu vyskúšam na sebe a pozmením si astrologické schémy a obrazce na iné, ktoré lepšie zodpovedajú môjmu duchovnému vývoju.

Už celý rok som cítil, že staré neurónové schémy ma brzdia v ďalšom duševnom rozvoji. Neustále som mal pocit, že musím s astrologickými schémami zvádzať súboje. Obrazy v neurónoch ma vracali späť alebo ma brzdili. Tak som sa odhodlal si astrologické schémy pozmeniť na dosiahnutú duchovnú úroveň. Priznávam, že som mal obavy, aké to bude mať následky. Všetko sa podarilo a dnes už mám astrologické schémy v neurónoch zodpovedajúce môjmu duchovnému napredovaniu. Zistil som, že sa tu nedajú nahodiť astrologické schémy ľubovoľné. Jednoznačne musia zodpovedať úrovni toho, čo človek v živote koná. Medzičasom som začal s úpravou astrologických schém aj u ďalších meditujúcich. Išlo hlavne o prípady, kde bolo krikľavo evidentné, že duchovne a duševne postúpili a ďalší vývoj bol brzdený práve astrologickými schémami. Neustále v pravidelných intervaloch kontrolujem stav v neurónoch dotyčných osôb. Zatiaľ nedošlo k zásadnej zmene toho, čo sa vytvorilo v neurónoch nové.

Pridaj komentár