Tento príspevok sa zaoberá vnímaním priestoru od svojho vnútra, cez miestnosť až do kozmu. Pokračujeme v technike uvedomenia si, že priestor je kompas, ale aj objekty v priestore sú kompas.
Znovu si precvičíme predchádzajúce príspevky, aby sme mohli prijať Vastu v indickom feng shui. Ide o vnímanie objektov, ale aj priestoru nielen v sebe, ale okolo seba až do kozmu. Uvedomíme si orientáciu podľa svetových strán. Uvedomíme si, že všetky objekty či už orgány, predmety v priestore a samotný priestor na seba vplývajú buď harmonicky, alebo disharmonicky. Veštecká technika ukladania úsečiek medzi objekty v priestore; ich pokrivenie naznačuje na disharmóniu nielen objektov, ale aj ľudí v priestore. Dnešné menu ponúka techniku vnímania pomocou vizualizácie kompasu v každom objekte. Doteraz sme si uvedomovali orientáciu priestoru od nášho tela až po kozmos. V ňom sme si všímali orientáciu smerom na sever, juh, východ a západ. Dnes si priestor už rozdelíme na viacej sektorov, matematicky nám to vychádza na 8 smerov a osem sektorov v podobe trojuholníkov, kde dve strany sa z vrcholu jedného bodu postupne predlžujú v podobe dvoch úsečiek do nekonečna. Teda nemožnosť zahliadnuť a postrehnúť tretiu stranu trojuholníka. Pri vnímaní priestoru v mágii čísla 4 sú tu štyri trojuholníky. Vo vnímaní priestoru pomocou čísla 8 je to už osem trojuholníkov, ktorých dve ramená idú do nekonečna. Postavte sa do stredu miestnosti, pod seba si dajte papier v tvare štvorca alebo kruhu, z ktorého ste podľa vzoru skutočnej buzoly vytvorili veľkú buzolu asi tak meter širokú a meter dlhú. Na tejto megapapierovej buzole označte svetové stany a medzistrany: sever, juh, východ, západ, severozápad, severovýchod, juhovýchod a juhozápad. Dostali ste dva štvorce, kde jeden štvorec má svoj roh alebo hranu v strede ďalšieho štvorca, ktorý je taký istý ako ten prvý štvorec. Teda sú tu dva štvorce rovnakej veľkosti vložené do seba a to tak, aby označili osem smerov na buzole. Vy osobne sa postavíte do stredu megapapierovej buzoly a stanete sa strelkou na kompase. Svoju tvár otočíte smerom na sever tak, ako je to na normálnej buzole. Keď ste sa stali magnetickou strelkou a reagujete na magnetické pole zeme, môžete sa cítiť ako kompas samotný. Stali ste sa kompasom. Uvedomujte si S, J, V, Z, a SZ, SV, JV, JZ. Keď chcete byť puntičkársky, môžete vnímať aj jednotlivé stupne na kompase medzi 8 rozhodujúcimi smermi. Skúste si spomenúť na niektorý film o pirátoch, kormidlo a veľkú buzolu. Kde nasmerujete svoj koráb na šírom mori? Akým smerom sa ako morský vlk vyberiete ? Keď vás omrzí robiť strelku na kompase, urobte si papierovú loďku a postavte ju do stredu megapapierovej buzoly. Nadýchnite sa a nasmerujte svoj koráb na severovýchod. Keď vás už nebaví robiť vietor, tak postavte do stredu napríklad vázu. Vo vašej mysli sa váza stane kompasom. Postupne si predstavujte, ako do stredu megapapierového kompasu dávate všetky bytové doplnky a potom samotný byt. Potom ho vystrieda pôdorys domu alebo budovy. Nasleduje pôdorys záhrady, mapa mesta, kontinentu a mapa slnečnej sústavy. Vo vašej mysli sa všetko stáva kompasom. Keď budete robiť architektúru feng shui vo vastu nezabudnite, že jednak priestor, ale aj všetky objekty sú vlastne kompas samotný. Nabudúce obšťastníme svoju myseľ kozmickým kompasom.

Pridaj komentár