Tento príspevok pojednáva o problematike klinickej smrti a možnostiach nácviku týchto stavov pomocou meditačných techník.
Máme tu dva druhy nácvikov a to vciťovaním sa do zomierajúcich ľudí a sugeráciou vlastného zomierania za pomoci jogínskych asán, ktoré pomáhajú celkovo stišovať dianie v organizme a tak dosť efektívne napodobňujú proces zomierania.
Doteraz som prešetril niekoľko príbehov klinickej smrti, ktoré boli knižne opísané a zároveň som sa na diaľku vciťoval do zomierajúcich ľudí vo fáze klinickej smrti. Je to čas asi 6 minút po poslednom výdychu z pľúc, teda osoba dodýchala. Pri všetkých prieskumoch stavov klinickej smrti som zistil, že všetko končí v oblasti thalamusu. Pozrite si uverejnený obrázok mozgu. Táto oblasť thalamusu sa nachádza na konci miechy. Ide o objekty veľkosti holubacích vajíčok. Jedno je vpravo a druhé vľavo. V ich tesnej blízkosti sa nachádza hormonálna žľaza hypofýza a hormonálna žľaza epifýza. Nad vajíčkami thalamusu je koralovite tvarovaný mozoček. Vo vajíčkach thalamusu sa odohrávajú všetky zážitky klinickej smrti ľudí, ktorí nezomreli, ale dostávali sa do tesnej blízkosti smrti. No smrť bola zastavená a došlo k obnoveniu činnosti v celom organizme. Na zážitky klinickej smrti vplýva výrazne aj to, ktorý orgán ukončí svoju činnosť ako prvý v poradí. V ďalších príspevkoch nebudem už skúmať a opisovať publikované prípady, ale sa budem venovať vlastnému nácviku prieniku do jednotlivých častí vajíčok thalamusu. Vajíčka thalamusu si môžete predstavovať ako včelie plásty. Steny plástov sú vyplnené neurónmi šedej kôry a vnútro plástov bielou hmotou. Vo vajíčkach v podobe plástov nájdete centrá pre všetky orgány a systémy tela a tak isto pre jednotlivé časti mozgu. Teda centrá pre pľúca, pečeň, slezinu, srdce, žalúdok, žlčník, dvanástorník, tenké črevá, hrubé črevá, slepé črevo, mechúr, prostatu, genitálie, maternicu, vaječníky, penis, obličky, pankreas, nadobličkovú žľazu, detskú žľazu, kosti, okosticu, kostnú dreň, krvné riečište, lymfatické riečište, lymfatické uzliny, štítnu žľazu, hlasivky, mandle, prištítne telieska, hypofýzu a epifýzu ako hormonálne žľazy, nervový systém, mozoček, stredný mozog, zvierací mozog, predný mozog, temenný mozog, spánkový mozog, zrakový mozog, mozoček v zadnej časti hlavy a oblasť ganglií a hypotalamusu, ktorý je zložený z rôznych drobných útvarov. Dúfam, že som na niečo nezabudol. V zásade budem skúmať procesy zomierania v štádiu klinickej smrti v rôznych prípadoch zlyhania jednotlivých orgánov a systémov tela. Zároveň si budem sám vsugerovávať stavy klinickej smrti a totálneho utíšenia orgánov tela pomocou predstáv cvičenia jogínskych asán. Štádium klinickej smrti možno zaradiť do toho, čím sa zaoberá kresťanské náboženstvo a čo je písané v Novom zákone. Ide hlavne o svetelnú postavu, ktorú svorne zažívajú všetci v priebehu klinickej smrti a je jedno, na aké zlyhanie orgánu zomreli.

Pridaj komentár