Vnútorný hlas ako prostriedok na zhypnotizovanie a účinný prienik dovnútra psychiky. Tak isto môže slúžiť na mnohonásobné opakovanie určitej formulky.
Už som viackrát písal o tom, že centrum vnútorného hlasu je v prednom mozgu a to vľavo aj vpravo. Niekedy ste schopní prinútiť vnútorný hlas, aby premýšľal a konal tak, ako chcete. Na to, aby ste vnútorný hlas ovládli, sú vhodné niektoré cvičenia, napr. utíšenie vnútorného hlasu počas dňa na pár minút. Môžete vyskúšať techniku nútenia vnútorného hlasu, aby rozprával čo najviac a vy každú myšlienku zachytíte do svojej zbierky. Pri inej technike vnútorný hlas nútite, aby dokola rozprával jednu vetu alebo jedno slovo. Tak isto vnútorný hlas nútite, aby vyslovoval jedno písmeno, dve písmená a tiež viac písmen. Je vhodné si uvedomiť, že pri vyslovení písmena vznikajú určité rezonancie. Keď vnútorným hlasom poviete písmeno „O“, tak je to o rezonancii vyrobenej v hlasivkách a ústnej dutine. Tento zvuk bol uložený do pamäti a odtiaľ si vnútorný hlas vybavíte pre praktizovanie rôznych techník prieniku do psychických štruktúr vašej osobnosti. Tak isto je možná technika rozdielu dvoch písmen vyslovených vnútorným hlasom s cieľom lepšej koncentrácie do mozgu. Vnútorný hlas vás môže hypnotizovať aj tým, že ho použijete na komentovanie hypnotickej techniky alebo počítanie, kde vyslovené písmená považujete za počet rezonančných úderov za sekundu. Vnútorný hlas v konečnom dôsledku slúži v určitej dosiahnutej hladine ako prostriedok na opakovanie sugeratívnych myšlienok, ako je formulka: „Zo dňa na deň sa mi darí lepšie a lepšie“. Tak isto je zaujímavá technika vyslovenia dvoch písmen so spojovníkom: A pomlčka A. Pri vyslovení hľadáte miesto v šedej kôre veľkého mozgu, kde táto písmenková formulka patrí. Touto technikou spájate jeden bod v ľavej hemisfére a pravej hemisfére. Môžete precvičiť rôzne kombinácie dvoch písmen spojených pomlčkou.

Pridaj komentár