Chcel by som Vás poprosiť, rád by som sa dozvedel niečo bližšie o mojej duchovnej ceste, nakoľko v mojom živote nastalo mnoho zlomov, ktoré ma priviedli venovať sa duchovným veciam. Posledné 2 roky som sa začal intenzívnejšie zaoberať duchovnými vecami a praktizovať dennodenné meditácie. Čo ma z oblasti duchovna priťahuje? Najviac je to osobný, súkromný a intímny vzťah s Pánom Ježišom Kristom.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Ste jedinečne usadený v mozočku. Máte znakové vedomie židovského pôvodu. Je to neopakovateľný dar. Bohužiaľ, nepochopili ste a nedocenili, čo vlastne máte v sebe. Vaše vedomie sa cíti previnilo, že máte také duchovné dedičstvo. Dokonca sa za to nenávidíte a chcete to v sebe zničiť, lebo musíte zdieľať osud s ľuďmi. Doslova dupete po svojom podvedomí a zvádzate s ním nezmyselný súboj, aby ste sa stali bežným jedincom. Žite to, čo máte v podvedomí a svoj duchovný vývoj nespájajte s ľuďmi. To vaša duša má už za sebou. Vo vnútri v podvedomí ste na vysokej duchovnej úrovni a je čas ísť ďalej.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Určité disharmonické stavy majú lymfatické uzliny v oblasti krku.

Psychický stav
Aurický obal je okolo tela a podvedomé obaly sú v tele. Teda celkovo stabilný psychický stav.

Povaha
Ste psychicky usadený v mozočku. Klasické kabalistické vedomie a schopnosť vnímať svet na základe znakov a značiek.

Sexus
Sexus povahy je usadený v mozočku. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má náboženské tendencie a náboženstvo vníma v znakovej podobe. Sexus centrum je usadené v podbruší. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá nemá rada ezoterikov a duchovnú slobodu. Ste dôsledne ortodoxný. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na klasické náboženské prístupy v znakovej forme a podľa náboženských predpisov. Ani vľavo, ani vpravo. Ale presne tak, ako je to predpísané svätým písmom. Povrchová vzrušivosť: na náboženské obrady a dôsledné dodržiavanie tradičných prístupov. Všetko v znakovej podobe. Vnímate každú odchýlku od predpísaného. Pohlavná vzrušivosť: na zmŕtvychvstanie a najstaršie rituály podľa Bratov svetla. Citová vzrušivosť: monštrancia a Božia prítomnosť.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali anjelské sféry náboženské a nie šamanské. Ide iba o náboženské predstavy o anjeloch. Vo vašej blízkosti silne náboženská osoba. Ste plne pod vplyvom týchto mŕtvych náboženských schém. Mali ste dostať diamantové a pulzačné anjelské sféry, aby ste mohli robiť ďalší duchovný rast. Niekto sa postaral, aby ste to nedostali a nemohli sa rozvíjať ďalej. V 12. roku ste dostali podvedomé obaly a to obal túžby. Niekto pôvodné záznamy o duchovnej ceste prekryl náboženskými obrazmi. Obal mozoček pôvodne obsahoval významnú duchovnú cestu a niekto to prekryl obrazmi kostolov. Rodostrom obal mal pôvodne podobu vzdelaného Rimana, ktorý rozumel duchovným veciam. Všetko je prekryté náboženskými obrazmi. Niečo ako náboženská kliatba prvotných svätcov a charizmatikov v rímskom prostredí. Obal dieťa obsahoval vyvolenca Ríma, absolvovať duchovnú múdrosť. Prekryté je všetko náboženskými obradmi a kliatbami. Zviera oba obsahoval pôvodne zápis o osobe, ktorá rozumela zvieracej duši. Všetko je prekryté náboženskými obrazmi utrpenia veriacich žien Ríma. Eros obal pôvodne hovoril o tantre a sexuálnych rituáloch starého Grécka. Všetko je prekryté obrazmi pútnikov a bedárov. Šaman obal pôvodne obsahoval záznam o stigmatickom šamanovi, ktorý na indický spôsob putoval do kozmických diaľav, ktoré si my nedokážeme ani predstaviť. Všetko je prekryté sochami anjelov z mramoru. 7 obalov spolu obsahovalo tajomstvá kozmických diaľav a všetko je prekryté mramorovými náboženskými sochami. Tomu sa hovorí kliatba idúca z rímskych čias až po dnešok. Počas narodenia sa určité karmické schémy postarali, aby vám zabránili v duchovnom raste. Máte v sebe záznamy rímskeho vzdelanca, ktorý páčil duchovné tajomstvá aj násilnými prostriedkami. Tento odkaz si nesie so sebou veľa kliatob. Klasická podvedomá nenávisť medzi židovskými ezoterikmi a tými ostatnými, hlavne veriacimi.

Aura
Je okolo vás asi 10 cm od povrchu tela. Má klasický lúčovitý charakter. Je naplnená magmatickými záznamami nenávisti židov a kresťanov.

Astrológia 6. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Sám seba a svoje podvedomie ničíte praktizovaním mŕtvych foriem náboženstva, ktoré sú už iba odkazom. Mali by ste nadviazať na živé línie charizmatikov a stigmatikov, ktorí išli iba svojou vlastnou cestou. Zbytočne ste sa uviazali k osobnostiam duchovna a nejdete vlastnou duchovnou cestou. Je treba absolvovať duchovnú cestu a nie strážiť tradície, to nie je nič pre vás. Vaša duša a podvedomie je mimoriadne vyspelé a potrebuje iný prístup ako je odriekanie a uctievanie toho, čo bolo. Treba ísť ďalej, máte na to plné predpoklady, pokiaľ sa stanete osobnosťou sám pre seba a prestanete slúžiť niekomu a niečomu.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Vlastnú dušu trestáte za skutky, ktoré robila v Rímskej ríši. Nechápete, že duchovné cesty a cesty morálky, etiky sa často nezlučujú. Chcete ošetriť svoju dušu od duchovnej cesty, ktorú robila niekedy. Zákonitosti sveta mŕtvych a univerzálne zákonitosti sú iné ako bežné pozemské dianie. Zabudnite na tradície a dajte svojej duši slobodu. Zapadli ste do bežných ľudských schém morálky a etiky. Nechcete vlastnú duchovnú cestu, lebo by ste museli opustiť sestry a bratov. Ale taký je osud vyvolených. Samota a strata identity s ľudskými túžbami.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Aj tu sa chcete trestať za duchovnú cestu, ktorá bola v rímskych dobách plná utrpenia iných a chcete svoju dušu udusiť v moralizovaní. Premárnite iba ďalší vývoj a duchovné napredovanie. Ako keby bolo hriechom ísť vlastnou duchovnou cestou a opustiť tých, ktorí to odmietajú.

Hviezdy, šťastný osud
Vzdajte sa tradícií, je iba jedna tradícia a to je individuálna vyzretosť ľudskej duše. Každý z nás môže, ale málokto môže zájsť tak ďaleko ako vaše podvedomie.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem Vám za vypracovanie profilu. Dúfam, že mi to pomôže na mojej duchovnej ceste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.