Znovu po mesiaci som pripravil zber videí, na ktoré meditujú členovia tohto meditačného zoskupenia. Je rozumné si uvedomiť, na akej meditačnej úrovni ste. Vrcholová úroveň vyžaduje 20 rokov aktívnej praxe, dôsledné odcvičenie raných štádií klinickej smrti vo svojom tele. Teda buď osoba prežila klinickú smrť ako násilný akt poškodenia mozgu, alebo – čo je vhodnejšie, si odcvičila počas dlhých rokov stavy klinickej smrti a jej spomienky sú od neurónov odpojené, ale nie mimo telo. Ezoterik má ďalej skúsenosti s mimozmyslovým vnímaním toho, čo sa nedá vnímať bežnými ľudskými zmyslami a ani technologickými zariadeniami.

A tak je treba trénovať neuróny svojho mozgu na netradičné vnímanie hĺbok častíc mikrosveta až na úroveň 10 umocnené na mínus 20 metra a ďalej do hĺbky kozmu okolo nás a to 10 umocnené na 300 metrov. Treba tento priestor poznať. Pri tejto úrovni je meditovanie na uvedené videá za účelom čisto kvantovanej duše.

Pri najnižšej úrovni ezoterik usiluje o koncentráciu do seba a ovládnuť vo vnútri tela až 80 % všetkých neurónov. Bežné osoby ovládajú iba 20 % neurónov a to sú tí lepší hamburgeráci. Potom ezoterik už vie rozšíriť rôzne formy koncentrácie do svojich orgánov a buniek. Tak isto sa vzdeláva v oblasti medicíny, aby vedel, kde do ľudského tela prenikol.

Vrcholový ezoterik má dobre cvičenú kvantovanú dušu a z nej funkčný automat, ktorý dostal označenie bublinkovač. Treba si uvedomiť, že vrcholový ezoterik musí vo svojich neurónoch neustálym cvičením vytvoriť niečo ako množstvo bioautomatov. A tieto mimoriadne schopnosti potrebuje, aby mohol robiť takúto ezoteriku. Bez špeciálne vycvičených neurónov vo svojom mozgu v ezoterike nič nenarobí. Bublinkovač reálne a skutočne bude fungovať iba o osôb, ktoré si odcvičili rané štádiá klinickej smrti. Ezoterik preniká aj do mozočku a tu má odcvičené násilné kolektívne vedomie voči iným neurónom. A tu bude fungovať bublinkovač, ktorý vypúšťa špeciálne upravené častice do priestoru 10 umocnené na mínus 10. Ide o svet menší ako časticové kvarky a ešte poriadne menšie častice.

BUDHA – celý pozlátený. Ide o jedinečnú meditáciu na ležiaceho Budhu a zároveň do kvantovanej duše ukladáte predstavy na dané video. A cez bublinkovač sa premostiť na miesto sochy zlatého Budhu, a tak isto bublinky idú do magnetických polí a kopírujú rovno do kvantovanej duše informácie, aby bola vystavaná silnejšie ako u bežných ľudí po klinickej smrti. Ezoterici na nižšej úrovni použijú sexuálnu zamilovanosť v podobe fetišu a na Budhovu sochu sa napoja iba cez magnetické polia. Budhistov meditujeme z dôvodu dobrého vzťahu k svetu mŕtvych, a teda aj kvantovanej duši.
http://www.youtube.com/watch?v=7_B82BuI5Ys
http://www.youtube.com/watch?v=uAgmowfmtmU
http://www.youtube.com/watch?v=adLQkKfPZ3I
http://www.youtube.com/watch?v=R6FoQybwnQQ
http://www.youtube.com/watch?v=HJNhXlhSUfE
http://www.youtube.com/watch?v=NXaWoI67lwA
http://www.youtube.com/watch?v=PIIVUW2ircc
http://www.youtube.com/watch?v=fQgxBhJjVzc
http://www.youtube.com/watch?v=JHTYETK77_E
http://www.youtube.com/watch?v=uYBTU-BRzx0
http://www.youtube.com/watch?v=zIyP29faa1U

Bardo Thodol – Tibetská kniha mŕtvych pre tých, ktorí sa usilujú odpojiť svoje spomienky od neurónov a previesť ich klinickým výcvikom do kvantovanej duše mierne odpojenej od vlastných neurónov vo svojom tele. Tibeťania zhromažďujú duše svojich veriacich do jedincov ako je Láma alebo systém Tulku. Osoba, ktorá nesie v sebe dušu predošlých osobností budhizmu.
http://www.youtube.com/watch?v=4Xhj09yiNJA
http://www.youtube.com/watch?v=DLXmEdijHPg
http://www.youtube.com/watch?v=KbE6Q9JmIjk
http://www.youtube.com/watch?v=4Am0W8hgNDw
http://www.youtube.com/watch?v=VZCCmo0T9Lo&list=PLB088F…
http://www.youtube.com/watch?v=sry3Z2eL6FA&list=PLB088F…
http://www.youtube.com/watch?v=bCmgl8vzkvQ&list=PLBD524…

Gong a jeho sila do magnetických polí planéty Zem. Ezoterik s dobre rozvinutou kvantovanou dušou ešte za svojho života bude inak meditovať na zvuky veľkých gongov. Pod kvantovanou dušou sa tu rozumejú spomienky ezoterika, ktoré uložil do svojej pamäti počas celého života. A tieto spomienky sa výcvikom raných štádií klinickej smrti mierne odpojili od neurónových štruktúr a to pár mikromilimetrov a tento stav sa udržal na 90 % neurónoch. Kvantovaná duša je to, čo zostáva po smrti ezoterika za podmienky, že má v sebe množstvo želaní, čo má jeho kvantovaná duša robiť. A gong je zase technika, ako pomocou svojho bublinkovača získať informácie o tom, čo robí samotný ezoterik, alebo čo sa v danej veci historicky dialo. Ezoterik buduje svoju kvantovanú dušu hlavne zo spomienok kopírovaných z magnetických záznamov našej Zeme. Kvantovaná duša je vtedy hustejšia.
http://www.youtube.com/watch?v=veEU05V_H8w
http://www.youtube.com/watch?v=zEtjwQY7tAg
http://www.youtube.com/watch?v=40x53vod_Tc
http://www.youtube.com/watch?v=nqRR73axC0w
http://www.youtube.com/watch?v=BAHzQYpdlKQ&list=UUz8Kts…
http://www.youtube.com/watch?v=a6QhauuvzQg
http://www.youtube.com/watch?v=LwFp5x3rd4k
http://www.youtube.com/watch?v=10M5-6z_FSg
http://www.youtube.com/watch?v=Ymzp68zL48Q

Tibetská modlitebná sútra. Podobné je na prospech kvantovanej duši ezoterika hudba sútier.
http://www.youtube.com/watch?v=Dz59yKyxNuU
http://www.youtube.com/watch?v=7pawIoCd5ic
http://www.youtube.com/watch?v=dL7OYF0MiTo
http://www.youtube.com/watch?v=Bw15vcQr4e0
http://www.youtube.com/watch?v=Sc2cEsF-em8&list=PL06EC4…
http://www.youtube.com/watch?v=_vkaVksYxMs&list=PL06EC4…
http://www.youtube.com/watch?v=YyStv12eBTM&list=PL06EC4…
http://www.youtube.com/watch?v=LHOhFGDB_BQ&list=PL06EC4…
http://www.youtube.com/watch?v=8zGv1gD9Saw
http://www.youtube.com/watch?v=uAXr0UxqrJw
http://www.youtube.com/watch?v=mZzsTRzP_SI
http://www.youtube.com/watch?v=Tf22JS9IGFs

Budha v jaskyniach a gong zvuky
http://www.youtube.com/watch?v=32UEHQSv_SA
http://www.youtube.com/watch?v=U_GtKlAJDRw
http://www.youtube.com/watch?v=rq0Ah_nBq-8
http://www.youtube.com/watch?v=bYRwPM1Jhog
http://www.youtube.com/watch?v=4Sj8DvH0l-g
http://www.youtube.com/watch?v=SUWStH5xn98
http://www.youtube.com/watch?v=y6QS-3w0ZQw&list=RD02SUW…
http://www.youtube.com/watch?v=duLfGe0siuA
http://www.youtube.com/watch?v=YV95e7uBRG4
http://www.youtube.com/watch?v=1PUn_Yd7lbk
http://www.youtube.com/watch?v=ByVRyuMaHWA
http://www.youtube.com/watch?v=-VI2IRq17rs
http://www.youtube.com/watch?v=KYNKFJr8bSA
http://www.youtube.com/watch?v=FS3_UDNEbG0&list=RD02KYN…
http://www.youtube.com/watch?v=v7uq3q8f7zM&list=RD02KYN…
http://www.youtube.com/watch?v=hMGMagjdNWM

Kamenná hudba na kamenných nástrojoch. Jedinečná oblasť pre kvantovanú dušu. A tak treba počúvať a ukladať do spomienok v kvantovanej duši a zbierať ich cez bublinkovač magnetických poliach planéty Zem.
http://www.youtube.com/watch?v=-hKdPnZjgpQ
http://www.youtube.com/watch?v=lkq33RNZpL4
http://www.youtube.com/watch?v=zMRXswoHEvU
http://www.youtube.com/watch?v=QrArlTqtCYc
http://www.youtube.com/watch?v=gWfFBWOkweU
http://www.youtube.com/watch?v=XusDpYY4FVg
http://www.youtube.com/watch?v=WUGDZ8uu2UY
http://www.youtube.com/watch?v=NOgLzt9zJUI
http://www.youtube.com/watch?v=BBV392wH9RM
http://www.youtube.com/watch?v=DsBZyqifO2w

Sarnath – pútnické miesto a tiež ďalšie pútnické miesta budhistov. Väčšinou sú zničené a stoja tam iba základy. Je zrejmé, že budhisti neboli v Ázii nejako moc obľúbení. Predpokladá sa, že ich založili ešte generáli po slávnom Alexandrovi Veľkom a potom sa budhisti spájali s mongolskými vládcami, ktorí dobyli Čínu. Ďalej budhizmus dodnes neuznáva kastovné delenie napríklad v Indii. Je to náboženstvo chrániace šamanské tradície a vytvára voľné meditačné systémy a to nám plne vyhovuje. K svetu mŕtvych sa budhisti postavili značne racionálne a logicky. Škoda, že dnes už nie je ťah na to, aby postúpili v logickom chápaní sveta mŕtvych, nestíhajú.
http://www.youtube.com/watch?v=Zg_oG62ugbY
http://www.youtube.com/watch?v=iGWlU1qgl5I
http://www.youtube.com/watch?v=H8oE1N3sfBg
http://www.youtube.com/watch?v=jPs9TqdxO0Q
http://www.youtube.com/watch?v=gjCaOKSJ3tU
http://www.youtube.com/watch?v=PHm_oEK3zQI
http://www.youtube.com/watch?v=1mWso-a-aj0
http://www.youtube.com/watch?v=rueF_bpFJCA
http://www.youtube.com/watch?v=oR1V8WunPBM
http://www.youtube.com/watch?v=uWrpailDxZ8
http://www.youtube.com/watch?v=TDT0p3cL6Ro
http://www.youtube.com/watch?v=_5G4M8FrOw8
http://www.youtube.com/watch?v=1tSHRiBISa8
http://www.youtube.com/watch?v=EQDnM2lH4h0
http://www.youtube.com/watch?v=p0QLHexG8_w&list=PL2C4B7…
http://www.youtube.com/watch?v=LyQ8RkEVfGo
http://www.youtube.com/watch?v=jTsf7Z5DIEg

Dungchen – pútnické miesto
http://www.youtube.com/watch?v=LdR5Ru8oF48
http://www.youtube.com/watch?v=9G_g1uS7JLE&list=PL86AA7…
http://www.youtube.com/watch?v=e84jKGxBFZ0&list=PL86AA7…
http://www.youtube.com/watch?v=PkkdzlUjIS8&list=PL86AA7…

Kushinagar – pútnické miesto
http://www.youtube.com/watch?v=nufnJt9ll-U
http://www.youtube.com/watch?v=YgotiFRwh-4
http://www.youtube.com/watch?v=rVTgAOPRkBc
http://www.youtube.com/watch?v=TEigOI2r8L0
http://www.youtube.com/watch?v=tBNgNwI4FWU
http://www.youtube.com/watch?v=X44uoDCq0Yg
http://www.youtube.com/watch?v=C-L6B9irGSs
http://www.youtube.com/watch?v=_p4YLpLZ14o
http://www.youtube.com/watch?v=FMdGYDBXlkU
http://www.youtube.com/watch?v=dOu1MfrP1zc
http://www.youtube.com/watch?v=IRnpzziQSzQ
http://www.youtube.com/watch?v=8uEKzHkQ7xs
http://www.youtube.com/watch?v=6V09Fds7LQw

Champanagar Bamiwam Angkor Thom – pútnické miesta
http://www.youtube.com/watch?v=1dIuRZovhw8
http://www.youtube.com/watch?v=ToJWFdnb8bQ
http://www.youtube.com/watch?v=r8vXWk5h4_o
http://www.youtube.com/watch?v=rQ-shvHuyMU
http://www.youtube.com/watch?v=kNYLTWCPkvQ
http://www.youtube.com/watch?v=nENvd7Zj1Qs
http://www.youtube.com/watch?v=bd7mv6e03Hg
http://www.youtube.com/watch?v=xKAUVPIfRSM
http://www.youtube.com/watch?v=bd7mv6e03Hg
http://www.youtube.com/watch?v=gkXMpxDuxmw
http://www.youtube.com/watch?v=7Di_OKfPxM8
http://www.youtube.com/watch?v=faKNpCD-Ip4

Yungang Grottoes – pútnické miesto
http://www.youtube.com/watch?v=CjZZB89kma0
http://www.youtube.com/watch?v=LKlMO54XPCc
http://www.youtube.com/watch?v=EF0WvJL5S4Q
http://www.youtube.com/watch?v=WIw05Reyj9U
http://www.youtube.com/watch?v=xLj6r0bnPTM
http://www.youtube.com/watch?v=H7nzbGAT4z8
http://www.youtube.com/watch?v=rkkN7LPeiFw
http://www.youtube.com/watch?v=XWkCNIJ3qjg
http://www.youtube.com/watch?v=Ljlb8D7aTjs

Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sarnath_tibetan_temple_1.j…

Pridaj komentár