A 342 – Vhodný partner – 2005-03-09 20:15:31


Zlyhávam v nájdení si partnera. Prosím o radu.

Saša Pueblo – Vhodný partner – 2005-03-09 20:16:40


 

Pri vešteckom nahliadnutí do vášho podvedomia zisťujem, že vaša osudovosť je skrytá vo vás. Skúste si profil prečítať niekoľkokrát a pochopiť, čo všetko sa skrýva vo vašom podvedomí. Nejasnosti konzultujte.

Zdravotný stav
Nenachádzam momentálne vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav
Aurický obal je vyosený a vzďaľuje sa od tela a znovu sa približuje. Stav naznačuje na potrebu venovať sa lepšie správnej psychohygiene. Psychika by nemala tak lietať. Vhodnosť stabilizácie psychiky.

Povaha
Ste epileptická povaha, nezamieňať s epileptickým ochorením. Bioenergeticky máte aktivizovaný temenný mozog. Charakterizuje to obrázok príliš prísnej a do seba uzatvorenej osoby. Vonkajší svet je príliš vzdialený a ďalej sa vzďaľuje. Nie dobré vyhliadky. Treba naviazať spojenie s realitou.

Sexualita povahy
Je aktívna do oblasti okostice a svalov. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má strach z vonkajšieho sveta. Nesprávne reakcie senzorov kože a svalov.

Pred narodením
Málo plodovej vody, stiesnený priestor v maternici. Mimoriadna húževnatosť, aby ste prežili až agresívnosť z vašej strany dožiadať živiny a prežiť. Prehnané nasadenie. Nepravidelný prísun živín. Silná nervová aktivita.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v hlave. Naznačuje na mužské prvky vo vašej ženskej psychike. Menej túžba po deťoch, domove, viac túžba zameraná do svojho vnútorného sveta. Máte predpoklady na vnútorný duchovný rast.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov mozočku. Je tu klasická schéma, na konci ktorej postava ženy v uniforme. V živote by ste sa mali venovať práci v strážnej službe, polícii, pri vojsku a všade tam, kde treba zaviesť disciplínu a poriadok. Pokiaľ takto žijete a pracujete, ste v súzvuku so svojím podvedomím.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Všade obrazy, ako niekde nakuknete, otvoríte dvere a dostanete bitku. Zážitky z detstva. Nie zrovna pozitívne. Bolo by vhodné rozuzliť vaše detstvo.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv rodičov na vaše najhlbšie city. Celková vzrušivosť: do vnútra. Povrchová vzrušivosť: slabo von. Pohlavná vzrušivosť: agresivita a útočnosť dovnútra. Negatívny vplyv, ktorý zahnal sexuálne libido do hĺbky vašej duše. Citová vzrušivosť: snaží sa dostať zvnútra von. Bohužiaľ, sexuálne podvedomie je príliš atypické, aby dovolilo vytvoriť harmonické sexuálne vzťahy. Terajší váš postoj je správny. Sú možné určité psychické terapie.

Duchovná úroveň
Morálka a etika vám majú čo povedať.

Náboženská úroveň
Je mimoriadne rozvinutá so živou Božou prítomnosťou. Silné náboženské podvedomie, ktoré robí sexualitu problémovou.

Joga osud
Vo vlastnom záujme by ste sa mali vyhrabať z hĺbok svojej duše a naviazať vhodnejší kontakt s vonkajším svetom. Tak isto by bolo vhodné pochopiť svoje vnútro a lepšie ho ovládnuť.

Saša Pueblo

Pridaj komentár