– Individuálna úvaha 2003-07-10

Tento príspevok sa zaoberá uplatnením vešteckých koncepcií vedúcich k čo najhlbšiemu prieniku do podvedomia veštecky ošetrenej osoby. Je pravda, že môj veštecký prístup je netradičný, lebo sa zaoberá hlavne nevedomými procesmi v ľudskej psychike.

Tieto nevedomé procesy sú nedostupné bežne fungujúcemu jedincovi. Je to taký stav ako v počítači, ani on si nemôže meniť svoje softvérové vybavenie. Veštectvo do podvedomia veštecky ošetrovanej osoby takýto prienik dovoľuje. Keď veštec vie, tak ešte potrebuje mať technológiu na pozmenenie tohto vybavenia. Takouto technikou už disponujem, čo dáva všetkému nový rozmer operovania v podvedomých procesoch ľudskej mysle.

Vráťme sa však ku koncepcii veštectva idúceho do podvedomia ošetrovanej osoby. Klasické veštectvo skúma konkrétne udalosti, nebezpečenstvá, identitu osobnosti a podobne. Veštectvo v mojom prípade ide do oblasti psychológie a psychiatrie. Na začiatok zisťujem psychické povahy. Bližšie Psyché škola na mojich internetových stránkach. Potom skúmam, kde sa nachádza sexuálne centrum osoby. Bližšie Sexuálna škola. Potom sa púšťam do novinky, prieniku do detstva, kde skúmam vplyv rodičov alebo iných osôb na sexuálne podvedomie.

Sú tu 4 roviny zisťovania, bližšie Sexuálna škola alebo Denníky. Už teraz viem, že sexuálne podvedomie sa môže meniť počas života jedinca. U žien sa prudko mení počas tehotenskej laktácie. Ďalej som začal skúmať abnormality vo výchove počas detstva a neadekvátnych reakcií v psychike dieťaťa. Odborne regresívne veštectvo. V ďalšom náhľade skúmam vplyv predkov na živú osobu. Rozbieham aj astrologické bádanie diania v neurónoch ošetrovanej osoby. Tu zatiaľ skúmam, čo sa deje v neurónoch mozočku v momente narodenia.

Je tu určité vhodné životné predurčenie na to, čo má veštecky ošetrená osoba v živote robiť, na čo má silné predpoklady. Na hlbšie uplatnenie astrologických vešteckých praktík treba zvládnuť astrálne roviny ľudských neurónov. Bližšie v Rituálnej škole a Astrál sekcii, prípadne sekcii Astro. K týmto výkonom používam výkony aj do spomienok z vonkajšieho sveta. Tu využívam znakovú reč, teda značky, ktoré sú pre každého veštca individuálne. Bližšie Veštecká škola úvodné časti. Na záver mi držte palce v dobrom zvládnutí Astrológie. Mám síce výborné teoretické skúsenosti, ale k skutočnej praxi potrebujem zvládnuť prieniky do astrálnych rovín neurónov.

Pridaj komentár