Ezoterik si mimoriadne schopnosti buduje a zdokonaľuje neustále počas svojej ezoterickej kariéry. Základ mimoriadnych schopností je cvičená intuícia a odhad.

Musí si dávať pozor na to, aby si niektorými metódami výcviku neničil zrak, psychiku a celkovo zdravie. Pokiaľ má ezoterik talent na veštectvo, tak by si mal zistiť, či tento talent nie je náhodou postavený na patologických stavoch v zrakovom systéme. Bohužiaľ, často sa stáva, že hlavne nadané veštice majú svoje veštecké schopnosti na základe poškodení zrakového systému. A často sa chcú zlepšovať a nakoniec si vlastne ešte viacej poškodia už tak dosť choré oblasti vo svojom tele.

Platí zásada, že môžeme robiť iba také cvičenia, ktoré nepoškodzujú zdravie a hlavne zrak. To znamená, že nemožno používať niektoré veľmi efektívne techniky z dôvodu rizika poškodenia zraku. V prvom rade je tu záujem o to, aby ste spoznali, čo všetko patrí do oblasti vešteckého výcviku. Nebojte sa čítať si horoskopy. Spoznávajte rôzne druhy vešteckých techník, bežné tarotové karty, špeciálne upravené tarotové karty veštecky nadanými osobami, sedmové karty, žolíkové karty. Potom techniky veštenia pomocou voľne rozhodených predmetov pred sebou ako sú minerály, drievka, rôzne kovové predmety, sušené bylinky, sviečky, kúsky skla, pierka a podobne. Potom sú tu techniky veštenia z ruky, veštenie z postavy človeka, veštenie pomocou vrások na tvári. Potom je tu veštenie zo škvŕn, ktoré ste voľne nakvapkali na papier, veštenie z rozhodených špajdlí, veštenie zo zrkadlovej plochy pred sebou, veštenie priamo z minerálov, veštenie zo sklenenej gule, veštenie z kociek domina, veštenie z hracích kociek.

Základný výcvik spočíva v tom, že si sadnete na stoličku, ukľudníte sa a uvediete sa do stavu ako pri zaspávaní. Pozeráte sa pred seba a snažíte sa ukľudniť svaly okolo očí. Očné buľvy sa pohybujú tak nenápadne, ako keby boli úplne zamrzli. Zároveň sa zastavuje myslenie a je treba vyberať spomienky zo svojej pamäti a to pomocou jemného pohybu svalov na tele. Pohyb je tak jemný, že ho na vás nemožno vnímať. Keď sú na oblohe mračná, tak sa zahľadíte do mračien a snažíte sa v nich vidieť postavy zvierat a ľudí – cvičíte si fantáziu. Keď je noc, tak sa pozeráte do tieňov stromov a rozvíjate svoju fantáziu. Keď nemáte jedno ani druhé, tak si zapálite sviečku a v teplých prúdoch nad sviečkou vytvárate predstavy zvierat, ľudí, orgánov a predmetov. Môžete skúsiť aj čierne farebné fľaky na bielom papieri. Ide o rozvoj umeleckej, ale aj vešteckej fantázie. Nečakajte, že pri prvom cvičení dosiahnete hneď úspech. Treba tieto techniky precvičovať celé roky deň za dňom.

Ďalšie cvičenia smerujú do oblasti jemnej motory rúk a svalov na rukách. Zoberiete si kyvadielko do zovretých prstov palca a ukazováka. Ide o jemný špagátik a na konci je zavesené hojdajúce sa závažie. Čo to idete cvičiť? Idete roztrénovať najjemnejšiu motoriku svalov ruky a prstov. Nečakajte, že sa kyvadielko bude hýbať samé. To nie je možné. Ale pohyb svalov musí byť tak jemný, aby ho bežné ľudské oko nespoznalo. V zásade kyvadlom nenápadne hýbu nervové zakončenia vo svaloch. Pred sebou máte nakreslené rôzne tvary a tieto kyvadielkom obkresľujete, kým vás jemné svaly ruky nezačnú poslúchať. Potom si nakreslíte obrysy postavičky človeka spredu a zboku. Kyvadlo vás musí tak poslúchať, že sa bude na váš podnet nenápadne točiť doprava alebo doľava a na príkaz sa zastaví na jednom mieste.

Veštecké informácie napríklad o danej osobe môžete získať z predstáv uložených vo svojich spomienkach, z fotografie, alebo vám danú osobu opíše iná osoba, ktorá je pri vás prítomná. Náročnejšie je už získať informácie na diaľku, keď daná osoba nie je fyzicky prítomná a máte iba meno a priezvisko danej osoby. Ako sa môžete na diaľku napojiť na takúto osobu reálne a zosnímať z nej aktuálne informácie? Tu môžete postupovať tak, že si navodíte stav, ako keby ste boli do danej osoby zamilovaný, alebo ako pri materskej láske voči svojmu dieťaťu. Celkom dobre tento systém funguje. Je tu systém premostenia psychiky veštca na psychiku danej osoby. A stačí už len maličkosť, začať prenos informácií a dostať ich do predstavy o danej osobe. Treba to cvičiť a cvičiť až to začne dobre fungovať.

Celkovo veštecký výkon podporuje aj to, že si nasugerujete a teda uveríte, že dočasne máte množstvo chorobných stavov mozgu a zrakovom systéme. Ide o bezpečnú techniku, keď jej úplne uveríte, posilňuje schopnosť vešteckého výkonu.

Ale pre veštecké výkony je rozhodujúci výcvik raného štádia klinickej smrti. Pri tomto vytrvalom mnohoročnom výcviku sa vaše spomienky odpoja od neurónov vo veľkom mozgu a už máte niečo, čo voláme kvantovaná duša. Tí, ktorí prežili nečakane klinickú smrť napríklad pri autonehode, operácii alebo jednoducho počas dňa odpadli, necvičia nič. Kvantovanú dušu majú automaticky odpojenú od neurónov, respektíve k neurónom ju viažu bioenergetické strieborné nitky. A tu začína tá jedinečná schopnosť, takáto kvantovaná duša môže produkovať drobné špiritistické objekty, ktoré voláme bublinky. Tvoria sa automaticky v kvantovanej duši, ktorá je zatiaľ v tele ukotvená a nebehá mimo telo. A teraz pozor, tento bublinkovač je základom nielen vešteckých výkonov, ale aj ezoterických výkonov. Nie je múdre, keď sa kvantovaná duša uvoľňuje od tela a behá a presúva sa kde kade. Pozor, kvantovaná duša sa pohybuje priestorom 10 umocnené na mínus 20 metra a nie bežným naším okolím. To si treba zapamätať a dobre odlišovať. Do bubliniek sa vkladajú želania, koho chcete veštecky ošetriť a čo chcete vedieť a otestovať. Niektorí veštci robia veštecké výkony pomocou celej kvantovanej duše a stačilo by používať techniku špiritistických bubliniek. Do špiritistických bubliniek sa dajú vkladať myšlienky ezoterika a tieto bublinky behajú k veštecky ošetrovanej osobe a zozbierajú potrebné informácie. Samozrejme, chce to mnohoročný výcvik a zdokonaľovanie.

Potom tu máme ešte jednu špecifickú techniku a to je technika premostenia psychiky veštca na fyzické osoby, ktoré majú mnoho neurónov v mieche, často ich majú až 5 krát viacej ako bežní jedinci. Prečo sa máte v pocite lásky alebo raného štádia klinickej smrti napájať na takéto osoby? No preto, že vám príroda nemusela nadeliť takéto počty miešnych neurónov a potom sa vám veštecké výkony nebudú robiť príliš dobre. A pokiaľ pri vešteckých výkonoch narazíte na osobu, ktorá má viac miešnych neurónov, tak ju veštecky nedokážete poriadne ošetriť. Prvýkrát zverejňujem túto veľmi dôležitú techniku pre všetkých. Robím tak preto, že sme už vyvinuli ešte efektívnejšiu techniku. A tak si to natrénujte a využite pre svoje veštecké schopnosti. Nezabúdajte, že veštecké schopnosti sa dajú uplatňovať aj na iné objekty ako je človek. Môžu to byť planéty, častice, zvieratá a organický život v kozme.

Ďalšou dôležitou technikou je technika kompas, ktorá pochádza z čínskeho systému horoskopov. Je to celkom jednoduchá záležitosť, zorientujete všetky neuróny a to hlavne vo veľkom mozgu a mieche podľa kompasu. Jednoducho treba vždy vedieť, kde je práve okolo vás sever, juh, východ, západ. A toto naladenie je jedinečné v tom, že priťahuje k vám veci a okolnosti, ktoré sú vám na prospech a prirodzene vás chránia od nevhodných udalostí.

Máme tu aj špecifickú techniku, ktorú praktizujú prútkari, ktorí hľadajú vodu, naftu, nerastné minerály a všetko, čo je pod zemou. Ide o celkom zaujímavú techniku. Jej výcvik spočíva v tom, že špeciálne si naladíte napätie na svojich svaloch. Svaly si podelíte na ľavú časť tela a pravú časť tela a ich napätie ide proti sebe ako dva magnety. V zásade ste zo svalov pravej a ľavej časti tela spravili dva magnety, ktoré sa odpudzujú. Takto prevádzate veštecké výkony, keď chcete zistiť číselné údaje okolo veštecky ošetrovanej osoby.

Jedna z dôležitých súčastí vešteckých techník je kreslenie postavičky na papier pred sebou, k tomu napísať meno a priezvisko danej osoby a potom si vedieť z predstavy vybaviť v strede hlavy mini maketu danej osoby. Alebo predstava fotografie pred sebou a to celej osoby. Obkresľovanie postavičky danej osoby mikropohybom kyvadielka. Vytváranie predstavy danej veštecky ošetrovanej osoby a to rovno v bublinkovači v kvantovanej duši, pokiaľ človek prežil klinickú smrť alebo si cvičeniami tento fenomén vybudoval. Do jednej z bubliniek vložiť predstavy a informácie o danej osobe, ktoré ste získali rôznym spôsobom.  Vytlačenie miniatúry danej postavy cez očné buľvy a to rovno na postavičku nakreslenú pred sebou. Môžete si pomôcť aj používaním položeného zrkadla pred sebou, na ktorom je nakreslená postavička. Naučíte sa lepšie presúvať postavičku z bublinkovača na plochu zrkadla.

Pokiaľ sa dokážete dostať do zvieracej psychiky alebo psychiky pravekého človeka a to tým, že prestanete myslieť a konáte ako dieťa z materskej škôlky, tak pre účely vešteckých výkonov môžete použiť rôzne fyzické predmety uložené pred sebou. Pokiaľ máte rané štádiá klinickej smrti, tak predmety si vyrobíte z bubliniek, máte ich okolo seba a ukladáte ich tak, aby ste sa cez ich polohu vedeli koncentrovať na veštecký výkon voči danej osobe alebo danému predmetu v kozme. Správna voľba objektov do bubliniek a ich rozmiestnenie umožňuje riadiť veštecký výkon.

Máme tu aj špeciálnu techniku tranzu. Ide vlastne o voľné mykanie rúk, nôh, hlavy a celého tela. Je to niečo ako zvieracie veštectvo a takými nekoordinovanými pohybmi sa človek uvedie do zvláštneho stavu a môže realizovať veštectvo voči osobe a jej priateľom. Pre každý veštecký výkon je treba intuitívna koordinácia voľného pohybu bez toho, aby ste ho robili ako folklórny tanec. V tranze vnímate danú osobu za pocitu voľne hádzaných tarotových kariet, ktoré odhaľujú, čo daná osoba skrýva.

V prípade pyramídy sa vyrobí v bublinkách klinického stavu postavička danej osoby a informácie o nej a postavička z bublinky sa prekryje bublinkou, ktorá obsahuje kópiu pyramídy. A spolu sa to v hlave alebo pred sebou dá spolu. Teda dva objekty sa spoja a potom to dáva ešte lepší veštecký výkon. Postavička takto veštecky ošetrovanej osoby ako keby nemohla klamať a relatívne hovorí pravdu alebo odkrýva o sebe pravdu.

Máte tu odhalené tajomstvo raného štádia klinickej smrti, kde spomienky sú na 90% odpojené od neurónov, ale iba pár milimetrov a to dovoľuje jedinečnú techniku – z kvantovanej duše produkovať niečo ako bublinky bioenergie a tie plnia vaše želania na veštecké preskúmanie živej osoby, ale aj neživých predmetov. Inšpirujte sa niektorými cvičeniami. A hlavne si vycvičte špiritistický bublinkovač z kvantovanej duše.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.