Individuálna úvaha
Pokračuje nácvik v Silvovej škole a pri tej príležitosti hľadáme, alebo si chceme osvojiť účinné techniky toho, aby sme si nepamätali negatívne udalosti vo svojom živote, aby sme ich zbytočne nerozoberali a tak ich vo vlastnej mysli mentálne neposilňovali. Výborný je príklad športovca, ktorý realizuje neúspešný skok do vody. Keď vyjde z vody, prikáže si zabudnúť na neúspešný skok a na monitore si prezrie všetky doterajšie špičkové výkony. Zároveň každý detail úspešného skoku neustále rozoberá. Takýmto prístupom anuluje neúspešný pokus a zároveň sa pripravuje na ďalší, špičkový. Ešte účinnejší variant je, keď po neúspešnom skoku vyjde z vody a tréner ho praští panvicou po hlave. Keď sa skokan preberie, nič si nepamätá. To je 100 % odprogramovanie. Keď však počujem, koľkokrát si niektorí ľudia spomenú na svoje chyby a nedostatky, tí by potrebovali, aby ich niekto dostatočne veľkou panvicou trieskal po hlave celý deň.

Pridaj komentár