Zasvätenie. Aurická ezoterika. Vedomie veľkého mozgu. Vedomie stredného mozgu. Vedomie mozočku. Vedomie miechy. Vedomie brušného mozgu. Vedomie ganglií. Každé vedomie má svoj aurický tvar.

Pokračujeme aktívne v sérii zasväcovaní, ktoré sa rozbieha do rôznych úrovní vedomia. Aby nám bolo aj v tejto oblasti jasno čo robíme a ako prebieha zasväcovanie, tak sme si všetko pekne pomenovali a určili, kde sa to nachádza. Je dobré, keď zasväcovateľ aj zasväcovaná osoba majú veštecké schopnosti. To im dovolí vnímať zasväcovanie úplne inak ako bežnej osobe. Zvlášť je dôležité mať schopnosť aurického veštectva a aurickej senzibility, vnímať v aure energie všetkého druhu. Veštecky sa vníma tvar aury, tvar a funkcia objektov v aure. Senzibilne sa vnímajú energie objektov a samotnej aury.

Skúsim popísať úrovne, do ktorých sme zatiaľ robili zasväcovacie aktivity. V prvom rade je to vedomie veľkého mozgu. Ide o vedomie mozgu uložené v celej lebke a hlavne o šedú kôru mozgovú. Pri zasvätení sa koncentrácia zasväcovanej osoby nasmeruje slovne na povrch šedej kôry veľkého mozgu. V tomto prípade sa mení aurický obal okolo zasväcovanej osoby. Má pocit, že má na hlave helmu, v tele sa objaví zo 7 alebo 8 energetických útvarov ako ploché pekáče zo sporáka. Má to veľkosť 50 krát 30 centimetrov. Zasväcovateľ prenikne do týchto štruktúr a uloží tu kópie odtlačkov energetických objektov, ktoré tu budú fungovať. Na aktivizáciu treba zrealizovať koncentráciu do šedej kôry veľkého mozgu.

Ďalšou rovinou na zasväcovanie je vedomie stredného mozgu, ktorý sa volá aj zvierací mozog. Môžeme si ho predstaviť ako menšie rozrezané vajíčko. Nachádza sa v oblasti hypofýzy alebo konca predĺženej miechy. Vhodné je pozrieť anatómiu mozgu. Znovu sú zasväcované osoby požiadané, aby sa do tejto oblasti skoncentrovali. Auricky sa energetický obal okolo zasväcovanej osoby zmení a má na povrchu tela hrúbku iba dvoch centimetrov, čo je relatívne malý priestor na zasvätenie. No dá sa aj v tomto malom priestore zrealizovať zasvätenie.

Potom je tu možnosť zasvätenia do oblasti mozočku, ktorý si predstavíte ako menšiu rozrezanú tenisovú loptičku pod zadným zrakovým mozgom. Počas zasvätenia sa vytvára fenomén, že z mozočka sa vytvorí aurický obal okolo zasväcovanej osoby asi dva centimetre. Podobá sa to na zasvätenie v strednom mozgu. Zasväcovanie do tejto oblasti je fenoménom židovskej ezoteriky.

Potom je tu oblasť miechy, ktorá sa nachádza v chrbtici. Miecha sa začína pod stredným mozgom a ide až do kostrče. Miechu si treba predstavovať ako ceruzku s tuhou. Tuha je tu šedá kôra, biela hmota sú nervové dráhy. Vedomie miechy je vedomím prírodných ľudí a šamanov. V tomto prípade sa aurický obal zväčší asi na veľkosť od 50 cm až do 2 metrov. A to je ten pravý fenomén na zobudenie mytológie prírodných ľudí. Autori šamanskej literatúry to volajú život s bohmi. Prírodný človek je schopný vnímať dianie v aurickom obale okolo seba a celkovo mytológia starých národov je to, čo sa odohrávalo v aure okolo dotyčných osôb. Väčšina zasvätení smeruje práve do vedomia miechy prírodných ľudí. Obnovuje sa kontakt ľudského vedomia a aktivít v dostatočne širokej a hustej aure.

Potom je tu vedomie brušného mozgu. Ide o oblasť stien tenkých a hrubých čriev. Tu sa nachádzajú drobné útvary ganglií veľkosti šošovice alebo špendlíkových hlavičiek. Toto vedomie majú v sebe cicavce, napríklad medveď. Aurický obal sa zase mení. Z tela ako keby vytŕčalo množstvo energetických útvarov v tvare hrubších rúr. Aurický obal je asi 10 centimetrov okolo tela. Zasväcované osoby pociťujú, že počas zasvätenia sa zmenili na určitý druh živočícha alebo viacero živočíchov.

Posledné vedomie je vedomie ganglií po celom tele. Nachádzajú sa pri každom orgáne tela, pri každej hormonálnej žľaze, pri každom svale, kosti. Trochu väčšie ganglie sa nachádzajú v temennom mozgu, za obličkami a za mechúrom. Aurický obal sa zmenil tak, že okolo každej ganglie je energetická guľa veľkosti futbalovej lopty. Zasväcované osoby tu vnímajú čudesné postavy, ktoré ich chcú oboznamovať s duchovnou rovinou bytia. Treba sa ich naučiť ovládať.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE VEŠTECKÉ KMITAJÚCE 2B.

Pridaj komentár