– Individuálna meditácia z 3.9.02

To slovo vojenská disciplína milujem a keď si naň spomeniem, som plný nadšenia. MYŠLIENKY: snaha kontrolovať, čo vaše myšlienkové centrum vyprodukuje a čím sa zaoberá. Dokázať myšlienky zastaviť a utíšiť. Dokázať sa zaoberať len jednou myšlienkou a určitou vybratou témou. Nakoniec udržať určitú chvíľu každé písmeno abecedy. Najlepšie v pocite veľkého písmena. Toto je kontrola vnútorného hlasu. Keď ovládnete svoj vnútorný hlas, nie je už tak zložité ovládnuť aj vnútorný hlas iného človeka. ČAS: dokázať v dohodnutom termíne vstať, v dohodnutom termíne ísť večer spať. Uvedomovať si, že čas, ktorý tu strávime, je vymedzený. Nedovoliť, aby ste tento čas premrhali a bol vám navyše ukradnutý vaším okolím. Predstavujete si, kedy vstávate. Predstavujete si, kedy idete spať. Na meditáciu všetkého druhu využívate aj noc, napríklad programovaním pred spaním, používaním technických pomôcok počas nocí. Predstava, čo v daný deň spravíte a koľko tomu budete venovať. FYZICKÉ ZDRAVIE: vizualizujem si, čo všetko spravím pre svoje fyzické zdravie a výbornú fyzickú kondíciu. Rozcvička, posilňovanie, chôdza. Cieľom je udržať si fyzickú výkonnosť a silu vydávať príkazy svalstvu. Udržiavať si zdravie liečivými stravovacími návykmi. Neustále premýšľať o tom, ako sa stravujem a ako zo stravy urobiť liek a nie jed. PSYCHICKÉ ZDRAVIE: výborne zvládať stres, odblokovať stresové zážitky z celého týždňa. STRES. Snaha o vyváženosť pri uplatňovaní pozitívnych a negatívnych vlastností a to tak, aby nenastávali zbytočné extrémne stavy. Uvedomoval som si, že musím krotiť svoju hádavosť a podráždenosť. Určitým spôsobom túžim ničiť. Aj tu sa musím krotiť. Ďalej som sa zamyslel nad otázkou ŠŤASTÉHO OSUDU. Znovu som veštecky skúmal osoby, ktoré negatívne vplývajú na môj fyzický stav, psychický stav a šťastný osud. Konkrétne som menoval dotyčné osoby a magickými rituálmi som likvidoval ich vplyv na seba a moje okolie. Bližšie pozri Magickú školu.

Pridaj komentár