– Individuálna meditácia z 3.9.02

Na začiatku som si aktivizoval poznatky z predchádzajúcich meditácií. Zároveň som sa uvádzal do hypnotického stavu. Bližšie pozri Snová škola. Po uvedení snovej chémie v bielej hmote mozgovej a utlmení šedej kôry som si z knižky o snovej symbolike vytváral rôzne snové obrazy so snahou viazať tieto snové symboly na reálne vnímanie. Po určitom čase som začal používať snové symboly z knižky o výklade snov. K spánkovému stavu som musel pridať veštecký stav. Bližšie pozri Veštecká škola. Snové symboly putovali k jednotlivým ľuďom a upozorňovali na rôzne budúce udalosti. V ďalšom cvičení som si podľa náhodného výberu čítal pasáže zo Starého zákona. Po prečítaní určitej pasáže v snovom stave a snovej chémii som mohol slobodne prenikať do hermetických obrazov a umeleckých výtvorov. Hermetické obrazy pozri v Hermetickom múzeu na mojich stránkach. Neskoršie som sa nalaďoval, aby mi snové židovské symboly poskytovali určité múdrosti ľudstva. Tak sa aj stalo vo forme hlasu. Ďalej som si želal, aby mi snové židovské symboly otvorili archív židovských písomností. Bol to mimoriadny zážitok. NOVÝ POZNATOK: židovské snové symboly dokážu prenášať človeka do záznamov vo vlastnej mysli, ale aj mysli iného človeka, prípadne do mysle mŕtveho človeka. Možno aj niekde inde na reálne fyzické miesto. Ťažko to presne definovať.

Pridaj komentár