Meditácie a nácvik šamanských schopností vytvárania a komunikácie s totemovým zvieraťom na základe vešteckých schopností. Táto prednáška s cvičeniami má aj svoju autentickú nahrávku v podobe MP3, ktorú si môžete stiahnuť.

Na začiatok meditácií sme sa vnútorne rozhodli opustiť civilizovaný svet a žiť ako zviera medzi zvieratami. Odmietli sme vo svojich predstavách civilizáciu a zo spomienok sme si spomínali na všetky druhy zvierat, ktoré sme mali možnosť stretnúť v živej podobe alebo ich pozorovať. Tak isto sme si spomínali na zvieratá zo zoologických záhrad, z knižiek a filmov. Tieto spomienky sme preciťovali aj jednotlivými orgánmi tela. Dopriali sme jednotlivým orgánom, aby sa mohli zúčastniť návratu do divokej prírody.

Rozhodli sme sa žiť v mimoriadne extrémnych podmienkach púšte, alebo vysoko v horách a prípadne za polárnym kruhom. Teda všetko extrémne podmienky. Táto sugerácia je mimoriadne dôležitá a nutná k ďalším cvičeniam.

Pokračovali sme v sugerácii, že sme si vytvorili šamanský odev z kože a peria rôznych zvierat. Pri sugerácii sme sa zbavili vlastného odevu a bioenergeticky sme okolo seba vytvárali odev z častí zvierat. Na vytvorenie bioenergetického odevu sme použili okrem koží, peria aj kosti, rohy, pazúry a zuby rôznych zvierat. Tak isto sme si mohli z kostí a rohoviny vytvoriť rôzne ozdoby a figúrky. Cieľom bioenergetického ošatenia bolo mimoriadne dobre sa skoncentrovať na povrch kože a samotnú kožu. Prienik vedomia do kože a schopnosti si v koži sugerovať utlmenie činnosti potných žliaz vedie k schopnosti komunikovať s totemovými zvieratami. Závisí iba od vás, ktorú časť kože a potných žliaz zablokujete. Môžete si pomôcť aj predstavou zvieraťa, ktoré by sa intuitívne zjavilo pri zablokovaní potných žliaz a potom túto predstavu pred sebou zmeníte na predstavu zvieraťa vytvoreného z oblakov, hmly alebo dymu. Túto schopnosť si môžete nacvičovať pozeraním sa do oblakov a tiež pozeraním sa do dymu z ohňa, prípadne pozeraním sa na horúčavu nad cestou. V oblakoch, v hmle, v dyme sa usilujete vidieť totemové zvieratá. Závisí od vás, ktorú oblasť potných žliaz si zablokujete. Každá jednotlivá oblasť vytvára vnímanie iného totemového zvieraťa.

Nasledovala komunikácia s totemovým zvieraťom, pri ktorom sme sa usilovali využiť totemové zviera, aby nám ukázalo, ako sa máme lepšie prispôsobiť životu v civilizovanom svete. Teda snaha o čo najlepšie zachytenie okolitých zmien a správne reagovanie na tieto zmeny. Znovu sme využili postupne niekoľko totemových zvierat, aby nám ukázali vhodnú cestu v rôznych oblastiach našich záujmov. Nasledovala voľná komunikácia s totemovým zvieraťom, ktoré sme nechali konať samostatne s cieľom, aby nám ukázalo, na čo sme pozabudli v bežnom živote. Nasledovala ďalšia komunikácia, pri ktorej sme naviedli totemové zviera, aby nás intuitívne upozornilo na možné výhodné okolnosti v našom živote. Nasledovala komunikácia, pri ktorej sme totemové zviera nútili, aby agresívne ulovilo totemové zviera iného človeka. Zároveň naše totemové zviera napríklad krokodíl ulovil totemové zviera človeka, ktorý sa potrebuje sa liečiť. Tiež sme vlastnému totemovému zvieraťu prikázali, aby ulovené totemové zviera roztrhalo a z jeho orgánov zistilo zdravotný stav dotyčnej osoby.

Na záver sme si precvičili tri prípady šamanov s totemovými schopnosťami. Jeden užíval svoje totemové zviera na lov iných totemových zvierat. V druhom prípade šaman sa so svojím totemovým zvieraťom vzájomne vo svojom tele spojil a takýmto spôsobom navzájom komunikovali. V treťom prípade si šaman vytvoril totemové zviera, ktoré neustále kdesi niečo skúmalo a donášalo informácie. Na záver sme počúvali šamanskú hudbu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.